Analyzátor kvality siete Kyoritsu KEW 6315 u nás môžete zakúpiť s nastavením menu v českom jazyku
Aktuálne O nás forbes best dating sites

Analyzátor kvality siete Kyoritsu KEW 6315 je možné u nás zakúpiť s nastavením v českom jazyku!

Analyzátor kvality siete Kyoritsu KEW 6315 je možné u nás zakúpiť s nastavením v českom jazyku!

KEW 6315 umožňuje energetická meranie aj analýzu kvality siete podľa EN 50160.

Výkonný analyzátor kvality elektrickej energie unikátne malých rozmerov Kyoritsu KEW 6315 pracuje v triede "S". Umožňuje ako energetická meranie, tak aj analýzu kvality siete podľa EN 50160. Nastavenie novo v českom jazyku! Toto nastavenie ponúkame ako jediní v SR prístroja s menu v českom jazyku. 

Novo je KEW 6315 k dispozícii s novým firmvérom preloženým do českého jazyka, vrátane sprievodcov meraním, nápovedy, poznámok aj upozornenia. Táto lokalizácia je dostupná zadarmo pre všetky nové aj už dodané prístroje spoločnosťou Blue Panther.
Česká lokalizácia bola vytvorená japonskou spoločnosťou Kyoritsu na podnet spoločnosti Blue Panther, ktorá sa na jej príprave a úprave sama podieľala. Užívatelia tak môžu v rodnom jazyku ovládať celý prístroj cez navádzacie menu, dialógové okná, a najväčší úžitok a príspevok k bezpečnosti práce budú mať z preložených sprievodcov pre zapojenie.

 

Viac informácií a technické špecifikácie KEW 6315 nájdete tu. 

Ak by ste si radi Kyoritsu KEW 6315 zaobstarali, môžete na našom e- shope tu.

 


 

Produkty

Analyzátor kvality siete KEW 6315

Výkonný analyzátor kvality elektrickej energie unikátne malých rozmerov,pracuje v triede "S".