Cenník kalibrovaných prístrojov
Aktuálne O nás euro asia dating site

Cenník kalibrovaných prístrojov

Tu nájdete cenník kalibrácie meracích prístrojov a meradiel v akreditovanom metrologickej laboratóriu Blue Panther Metrology.

V prípade nejasností ohľadom cien kalibrovaných prístrojov, prípadne akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa kalibračné laboratóriá, smerujte
na vedúceho kalibračné laboratóriá Tomáša Kapala- e-mail: tomas.kapal@blue-panther.cz alebo e-mailovú adresu kalibrace@blue-panther.cz.

 

Int. kod

TYP MĚŘIDLA

CENA

 

 

CEKAL01EUR

 

MĚŘIDLA JEDNOÚČELOVÁ (el. veličiny, frekvence)

JEDNA FUNKCE VÍCEFUNKČNÍHO MĚŘIDLA (el. veličiny,frekvence)

(např. všechny rozsahy stejnosměrného napětí u multimetru )

 + KAŽDÁ DALŠÍ FUNKCE

(např. + všechny rozsahy střídavého napětí u multimetru )

50,-EUR

CEKAL02EUR

DIGIT. MULTIMETRY (rozlišení (3a1/2 nebo 3a3/4) DIGITU)

KALIBRÁTORY PROUDOVÉ SMYČKY

TESTERY RUČNÍHO NÁŘADÍ

MĚŘIDLA UZEMNĚNÍ

MĚŘIDLA IZOLACE (do 1 kV)

IR* TEPLOMĚRY 1)

100,-EUR

 

CEKAL03EUR

DIGIT. MULTIMETRY (rozlišení (4a1/2 nebo 4a3/4) DIGITU)

MĚŘIDLA PRO REVIZE

LABORATORNÍ ZDROJE

MĚŘIDLA IZOLACE (do 5kV)

POWERMETRY nebo ANALYZÁTORY SÍTĚ (1 fázové)

MULTIFUNKČNÍ TESTERY S MĚŘENÍM IZOLACE (do 1kV)

IR* TEPLOMĚRY SE ZOBRAZENÍM 1)

IR* TERMOKAMERY (kalibrované jako IR teploměr se zobrazením)  1)

150,-EUR

 

CEKAL04EUR

DIGIT. MULTIMETRY (rozlišení (5a1/2 nebo 6a1/2) DIGITU)

POWERMETRY nebo ANALYZÁTORY SÍTĚ (3 – fázové) 2)

MĚŘIDLA IZOLACE (do 10kV)

MULTIFUNKČNÍ TESTERY S MĚŘENÍM IZOLACE (do 5kV)

PROCESNÍ KALIBRÁTORY

KOMBINOVANÉ MULTIFUNKČNÍ TESTERY (např. C.A 6116 revize+powermeter)2)

VÍCEKÁNÁLOVÉ DATALOGERY (el. veličiny, teplota,frekvence) – až 4 kanály 3)

IR* TERMOKAMERY 4)

200,-EUR

CEKAL57SK

Poštovné balné za jeden balík SK5)

15,-EUR

CEKAL57EU

Poštovné balné za jeden balík EU5)

25,-EUR

 

Ceny sú uvádzané v Sk bez DPH. V prípade nutnosti a možnosti justace sa cena nenavyšuje.

Cena samostatnej justace u meradiel, ktorá jej umožňujú, je 2/3 ceny kalibrácia uvedené v tabuľke tohto cenníka a jej zaokrúhlenie na koncovú číslicu 50 podľa všeobecnej platných pravidiel zaokrúhľovania.

Ceny sú pre kalibrácie vykonávané AKL BPM (akreditovaná ČIA pod č. 2332), ak nie je uvedené inak. Ceny ostatných meradiel na dotaz na emailu kalibrace@blue-panther.cz.

 

Tento cenník kalibráciou je duševným vlastníctvom AKL BPM.

Akékoľvek šírenie a postupovanie tohto dokumentu na iné účely ako pre potreby AKL BPM možno vykonávať len so súhlasom vedúceho alebo zástupcu vedúceho AKL BPM.