Cenník kalibrovaných prístrojov

Tu nájdete cenník kalibrácie meracích prístrojov a meradiel v akreditovanom metrologickej laboratóriu Blue Panther Metrology.

V prípade nejasností ohľadom cien kalibrovaných prístrojov, prípadne akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa kalibračné laboratóriá, smerujte
na vedúceho kalibračné laboratóriá Tomáša Kapala- e-mail: tomas.kapal@blue-panther.cz alebo e-mailovú adresu kalibrace@blue-panther.cz.

 

Cenník kalibrácie meradiel

Typ meradla

Cena

Meradlá jednoúčelové (elektrické veličiny) 40 EUR
Digitálne multimetre (3 1/2 + 3 3/4 dig.) 80 EUR
Kalibrátory prúdovej slučky
Meradlá uzemnenie­
Meradlá pre revízie (Fluke, Kyoritsu)
Indikačné teploměry1
Teplotní řetězce1
Digitálne multimetre (4 1/2 + 4 3/4 dig.) 120 EUR
Procesní kalibrátory
Meradlá pre revízie (ostatné)
Digitálne multimetre (5 1/2 + 6 ½ dig.) 160 EUR
Analyzátory siete, Powermetry2
Viackanálové datalogery (el. Veličiny, teplota) 3 200 EUR
Procesné kalibrátory
Termokamery 200 EUR
   
1 Cena je za kalibráciu teplotného reťazca, indikačného teplomera, infračerveného teplomera alebo infračervené termokamery v piatich bodoch zobrazovadla (stred a rohové oblasti) do piatich teplotných bodov.
Štandardne sú volené body -10 ° C, 0 ° C, 30 ° C, 100 ° C a 260 ° C.
Cena kalibrácii sa navyšuje o 20 EUR za každý ďalší teplotný bod.
Cena kalibrácii sa navyšuje o 40 EUR za každý ďalší teplotný reťazec.
 
2 Cena za kalibráciu sa navyšuje o 40 EUR za každú ďalšiu sadu prúdových sond.  
3 Cena za kalibráciu sa navyšuje o 40 EUR za každých ďalších začatých 4-kanálov.  
4 Položky Súvisiace s kalibráciami, účtované Blue Panter s.r.o.