Elspec - Meranie kvality elektrickej energie pre potreby prediktívnej údržby

Pojem prediktívnej údržby sa stal už bežne rozšíreným.
Mnohé podniky už prešlo na tento koncept údržby, mnohé o zavedení prediktivnej údržby v rámci úspor vo svojich výrobných závodoch ešte len uvažuje. V každom prípade možno pozorovať nové trendy, které se premietajú do riadenia údržby vo výrobných podnikoch vyspelého sveta. Prediktívna údržba je vykonávaná na základe výsledkov nameraných pomocou nástrojov, které používá.
Je to predovšetkým termovízne meranie, meranie kvality el. energie, meranie izolačných stavov, diagnostika vibrácií a ďaľšie.
Okrem samotnej prediktivnej údržby sa v článku zoznámite aj s analyzátorom kvality elektrickej energie Elspec.

Autor: Ing. Pavel Mareš

Publikováno: časopis Řízení & údržba ročník: 2009 číslo: červen strana: 16

Verze v PDF: Elspec - Měření kvality elektrické energie pro potřeby prediktivní údržby