Jak na mikrovýpadky: Ušetřete náklady zvýšením kvality elektrické sítě

Mikrovýpadky jsou krátkodobá zakolísání elektrické sítě, která mohou v horším případě způsobit přerušení výroby nebo i poškození stroje. Jak jim předejít?

Jak na mikrovýpadky: Ušetřete náklady zvýšením kvality elektrické sítě mikrovypadky_-_banner_v3-1.jpg

 

Stabilní elektřina je základ

Jednou ze základních vstupních surovin každého moderního výrobního procesu je elektrická energie. Ve většině případů je elektřina dodávána z veřejné distribuční sítě, která je spravována několika organizacemi. Ty mají za úkol spolehlivě a bezpečně dodávat elektřinu do odběrného místa. Distribuční společnost je zodpovědná za kvalitu dodávky, která musí odpovídat evropským i českým normám.

Příčiny problémů na síti

Ze zkušenosti víme, že pouze 5–15 % z hlášených problémů má původ v nadřazené síti; zbylých 80–95 % problémů vzniká na straně zákazníka provozem strojů a přístrojů. Zákazník samozřejmě předpokládá, že každý jeho stroj je navržen a certifikován podle příslušných norem a neměl by tudíž působit na síti žádné problémy. To standardně platí, pokud stroj v daném úseku sítě pracuje sám. Různé kombinace strojů zapojených na společné části sítě napájené příslušným transformátorem často zapříčiňují mikrovýpadky a jiné problémy, kvůli nimž dochází k nespolehlivosti celého provozu.

Mikrovýpadky mohou způsobit problémy v provozu

Některé stroje mají velký špičkový odběr, čímž způsobují výrazné a rychlé poklesy napětí pro ostatní zapojené stroje. Může také docházet ke kombinacím situací: V jedné chvíli náhodně dojde k poklesu z nadřazené sítě v rámci normy (+- 10 %) a současně přijde pokles na sekundární síti způsobený rozběhem nějakého přístroje. Ani jeden z poklesů by sám o sobě nebyl nebezpečný, ale jejich kombinace může způsobit výpadek některé části technologie. Kvůli mikrovýpadku tak může dojít k přerušení výroby nebo i k poškození některého zařízení.

Jak problémům předejít?

Nejdůležitější je nečekat, až se něco pokazí. Stav sítě nechte pravidelně prověřit a optimalizovat profesionály. V tomto případě se vyplatí investovat do kvality, protože analýzy sítě poskytované zdarma (převážně samotnými distributory) jsou zpravidla velmi nedostačující; neodhalení problémů může způsobit potíže, jejichž řešení bude velmi drahé a ve výsledku mnohonásobně převýší náklady na profesionální audit elektřiny.

Audit elektrické energie

Při auditu elektrické energie nejprve provedeme záznam napětí a proudů na sekundární straně transformátoru. Z výsledků analýzy získaných dat následně dokážeme vyhodnotit stav kvality elektřiny a určit, kde mají problematické jevy původ. Na základě těchto závěrů doporučíme nápravu, která bude řešit konkrétní zjištěné problémy, často se jedná právě o mikrovýpadky.

Pokud bychom zjistili, že na straně zákazníka žádné problémy nejsou, písemný výstup z auditu třetí strany poskytne zákazníkovi důkaz, který může využít při jednání s dodavatelem elektrické energie.

Nechcete riskovat? Objednejte si audit elektrické energie pomocí kontaktního formuláře níže.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Kontaktujte nás