Meranie výkonu a kvality elektrickej energie


Meranie výkonu a kvality elektrickej energie.

Čo je to kvalita elektrickej energie?

Kvalita elektrickej energie je definovaná niekoľkými základnými parametrami. Najdôležitejšími z nich sú prepätie, podpätie a výpadky napätia, ďalej potom prechodové javy, napäťové nevyváženie, flicker a obsah harmonických zložiek.

V dnešnej dobe hromadného nasadzovania elektrických pohonov s frekvenčnými meničmi s napäťovým striedačom a spínaných napájacích zdrojov sa objavuje problém harmonického skreslenia. Tieto zariadenia sú vďaka odberu neharmonického prúdu zdrojom nízkofrekvenčného rušenia. Neharmonický prúd spôsobuje úbytky napätia na impedanciach siete, čo vedie k deformácii napäťovej krivky. Deformované napätie v sieti tak môže mať za následok nečakané výpadky a zníženie životnosti jednotlivých zariadení. Ďalej nesmieme zabudnúť, že na mechanickej práci sa podieľa len 1. harmonická zložka napätia (50 Hz). Všetky ostatné zložky spôsobujú len straty. Znalosťou kvality siete možno teda predísť neočakávaným udalostiam, vyhľadať kde sa objavujú problémy, optimalizovať odbery el. energie a v neposlednom rade sa vyhnúť konfliktu s dodávateľom elektrické energie.

Čo meriame?

Aby sme boli schopní tieto problémy riešiť, je nutné získať pomocou merania kľúčových parametrov relevantné podklady o skutočnom stave. Na základe týchto podkladov je možné vyvodiť ďalšie závery alebo opatrenia. Problém analýzy elektrickej siete možno rozdeliť na tri dielčie okruhy.

  1. Dlhodobé sledovanie kvality elektrickej energie.

    V prípade nahodilo objavujúcich sa problémov alebo výpadkov je potrebné vykonať dlhodobý minitoring kľúčových parametrov na kritickom rozvodnom uzle. Získané výsledky je potom možné vyhodnotiť podľa aktuálnych potrieb zákazníka alebo napríklad podľa normy EN 50160. Rovnaký spôsob merania možno použíť aj ako podklad pre prípadné spory na úrovni odberateľa a dodávateľa el. energie.

  2. Krátkodobé meranie za účelom zistenia charakteru odberu a stavu v kritickom rozvodnom uzle.

    Tento typ merania je vhodný predovšetkým pre podružné miesta elektrickej inštalácie. Cieľom je sledovanie kľúčových parametrov v danom mieste po dobu minimálne potrebnú k získaniu potrebných informácií o tomto mieste. Výsledok slúži k stanoveniu charakteru odberu v kritickom uzle alebo napríklad k stanoveniu možnej príčiny niektorých porúch, prípadne vylúčenia predpokladaných príčin. Získané merania môžu byť ďalej podkladom pre potreby prediktívnej údržby, pričom sa na základe nameraných výsledkov vyvodia určité servisné zásahy.

  3. Meranie výkonu

    Meraním výkonu možno získať prehľad o výkonovej bilancii podniku alebo určitej časti prevádzky. Výsledky výkonovej analýzy sú podkladom napríklad pre inštaláciu nového zariadenia do súčasnej prevádzky. V tomto prípade je potrebné vykonať aj čiastočnú analýzu kvality el. energie. Na základe získaných výsledkov možno vyvodiť ako novo inštalované zariadenie bude ovplyvňovať alebo naopak bude ovplyvňované elektrickou inštaláciou.

Čím meriame?

S meracími prístrojmi, ktoré používame sme schopní vykonávať merania ako na rozvodoch nízkeho, tak aj na rozvodoch vysokého napätia. Všetky analyzátory, ktoré používame spadajú do kategórie prístrojov A. Menovite sa jedná o prístroje Fluke 435, Chauvin Arnoux C.A 8335 a merací systém Elspec G4020.

Vyhodnotenie nameraných výsledkov:

Namerané výsledky sme schopní vyhodnotiť podľa požiadaviek zákazníka. Štandartne však zhotovíme protokol o meraní, kde sú vyhodnotené kľúčové parametre ako výkyvy napätia, prechodové deje, harmonické a napäťové nesymetrie. Na základe získaných výsledkov dokážeme navrhnúť potrebné opatrenia alebo zásahy.

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte a to buď přímo níže uvedenou kontaktní osobu či vyplněním objednacího formuláře. Na základě vašich potřeb a informací následně připravíme odpovídající cenovou nabídku.

 

 

 

 

Dokumenty ku stiahnutiu

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.