Použitie scopemetrov Fluke na odhaľovanie problémov na priemyselných zberniciach

Priemyselné dátové zbernice pracujú v úplne rozdielnych podmienkach ako je bež­né pri komerčných dátových sieťach. V priemyselnom prostredí pôsobia na zariadenie ako sú napr. PLC, sieťové kontroléry a ďaľšie části dá­tovej siete podporujúce riadenie výrobného pro­cesu, veľa vonkajších vplyvov. Tyto vplyvy možno rozdeliť na dve kategórie, a to rušivé pod­mienky prostredia a elektrické rušenia.
Seznamte se s více informacemi uvnitř článku a poznejte bateriové osciloskopy Fluke 215 a Fluke 225.

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis Elektro ročník: 2009 číslo: 5 strana: 45

Publikováno: časopis ETM ročník: 2009 číslo: 5 strana: 42

Verze v PDF: Časopis Elektro - Použití scopemetrů Fluke pro odhalování problémů na průmyslových sběrnicích

Verze v PDF: Časopis ETM - Použití scopemetrů Fluke pro odhalování problémů na průmyslových sběrnicích

Elektronická verze: https://www.odbornecasopisy.cz

Elektronická verze: https://www.etm.cz