Rad akustických kamier Fluke ii900 - odhad emisií CO2

Rad akustických kamier Fluke ii900 - odhad emisií CO2

Spoločnosť Fluke predstavuje novú funkciu, ktorá je súčasťou online nástroja na vytváranie správ Fluke Online LeakQ™.

Okrem súčasnej odhadovanej miery únikov (objem) a nákladov (mena) teraz pridávame odhadované emisie CO2 (hmotnosť) pre každého jednotlivca a celkový počet identifikovaných únikov. Táto nová funkcia pomáha našim zákazníkom kvantifikovať vplyv ich programu detekcie a opráv netesností na emisie CO2.

 

Vzhľadom na to, že vytváranie stlačeného vzduchu je energeticky náročný proces, úniky stlačeného vzduchu sú často dôležitým faktorom energetickej účinnosti. Podiel elektriny, ktorý je spojený s „únikom vzduchu“ a používa sa kompresorom na stlačenie plynu, by sa mal vnímať ako energetická strata.

Schopnosť kvantifikovať environmentálnu a finančnú hodnotu únikov stlačeného vzduchu pomáhame spoločnostiam výrazne znížiť ich spotrebu energie uhlíkovú stopu, čo prispieva k čistejšiemu vzduchu, vode a potravinám pre našu generáciu aj tie budúce.

Odhadované emisie CO2 sú založené na (podľa koncového užívateľa) poskytnutých prevádzkových premenných a oficiálnych správach Green House Gas (GHG) týkajúcich sa časti spotreby elektrickej energie jednotlivých odhadovaných objemov únikov.

Odhad emisií CO2 je v súčasnosti k dispozícii pre Spojené štáty, Európu, Austráliu a Čínu a čoskoro sa rozšíri do nových regiónov.

 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724