Funkčný generátor/syntetizátor TOE 7711


44 MHz funkčný generátor/syntetizátor s funkciou sweep (rozmetanie, trigerom, hradlovým (gate) režimom a frekvenčným čítačom od firmy Toellner.

TOE 7711 je kromě standardních tvarů signálu, včetně asymetrického pilového signálu, vybaven lineárním/logaritmickým sweep (rozmítacím) oscilátorem. Kontinuální sweep (rozmítání), lze nastavit horní a dolní limity rozmítání.Rozmítací frekvence je přesně zobrazena integrálním frekvenčním čítačem. Nastavení výstupní frekvence a času rozmítání (sweep time) pomocí inkrementálních rotačních prvků garantuje spolehlivé a přesné nastavení i po mnoha letech používání. Všechny vstupy a výstupy jsou plovoucí. Tento model spojuje vlastnosti funkčního generátoru se stabilitou syntetizátoru. V PPL režimu je výstupní frekvence řízena krystalem v rozsahu 10 Hz až 44 MHz. Základní přesnost je 2 x 10e-6 z plného rozsahu a poměr stárnutí je pouze 2 ppm/rok. Tento model zahrnuje triggering signálu a hradlový (gate) režim.

Vlastnosti

  • Frekvenční rozsah 1 mHZ až 44 MHz.
  • Funkce sweep (rozmítání), trigger, gate.
  • Asymetrický pilový signál.
  • Frekvenční čítač až 50 MHz.

Modely řady TOE 7700

TOE 7704
TOE 7706
TOE 7706A
TOE 7707
TOE 7708
TOE 7708A
TOE 7710
TOE 7711
TOE 7711A

Model TOE 7704 TOE 7706 TOE 7706A TOE 7707 TOE 7708 TOE 7708A TOE 7710 TOE 7711 TOE 7711A
Min. frekvence 1 mHz 1 mHz 1 mHz 1 mHz 1 mHz 1 mHz 1 mHz 1 mHz 1 mHz
Max. frekvence 12 MHz 12 MHz 12 MHz 22 MHz 22 MHz 22 MHz 44 MHz 44 MHz 44 MHz
Syntetizátor Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Frekvenční čítač Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Tvary křivek Sinus, trojúhelník, obdélník, TTL, ECL
Pozitivní/negativní pulzy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Asymetrický signál Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Výstup (Vpp) > 30 V > 30 V > 30 V > 20 V > 20 V > 20 V > 20 V > 20 V > 20 V

Pracovní režimy

Trigger/gate Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano
Lineární/logaritmický sweep (rozmítání) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano
VCO, ext. Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Modulace amplitudy Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano

 

 

Špecifikácia

Generované funkce Sinus, trojúhelník, obdélník, pozitivní/negativní pulz, DC napětí, zesilovač, asymetrický signál, TTL, ECL
Pracovní režimy Spojitě nastavitelný signál, externí a interní řízení signálem časové základny, zesilovač, čítač, trigger a gate (hradlový) režim, syntetizátor (PPL)
Frekvenční rozsah

1 mHz až 44MHz (pulz, TTL, ECL)

1 mHz až 22 MHz (sinus, trojúhelník, obdélník)

Rozlišení

3½ digity

4½ digitu v PPL režimu

Odchylka frekvence

±5% z celého rozsahu

2 x 10e-6 v PPL režimu

Teplotní odchylka

10e-3/K < 1 MHz

3 x 10e-3/K > 1 MHz

2 ppm/rok v PPL režimu

Odchylka za 8 hodin 5 x 10e-3
Výstupní amplituda 7mVpp až 20 mVpp, 3 mVpp až 10 mVpp v pulzním režimu
Výstupní impedance 50 Ohm
Frekvenční odezva

Sinus: ± 0.5 dB, ± 2 dB nad 1 MHz

Trojúhelník: ± 0.5 dB, ± 2.5 dB nad 1 MHz

Specifikace generované funkce

Sinus: činitel zkreslení: < 0.5 % do 100 kHz, všechny harmonické jsou 26 dB pod fundamentální křivkou až 22 MHz

Trojúhelník: chyba linearity: < 1 %do 100 kHz, chyba symetrie: < 1 % do 100 kHz

Obdélník: čas přechodu: < 10 ns, přeběh: < 5 %

Pulz: jako obdélník

Asymetrický pilový signál:spojitě nastavitelný od 10 % do 90 %, fmax: 2.2 MHz

DC napětí: 3 rozsahy: 0 až ± 0.1 V, 0 až ± 1 V, 0 až ± 10 V

TTL výstup

Výstupní úroveň: 0 V/5 V

tr /tf: ≤ 5 ns, Zo = 50 Ohm, ZL ≤ 50 Ohm

ECL výstup

Výstupní úroveň: - 0.9 V/-1.8 V

tr /tf: ≤ 2 ns, Zo = 50 Ohm, ZL ≤ 50 Ohm

Funkce

Sweep (rozmítání)

Rozsah: 3 dekády (logaritmické), 2 dekády (lineární)

Čas: 1 ms ... 1000 s

Rozlišení: 2 digity

Chyba: 5 x 10e-5

Režimy: spojité rozmítání s resetem po startovním pulzu, spojité rozmítání s reverzací po startovním pulzu, spouštěné rozmítání s resetem, spouštěné rozmítání s reverzací, spouštěné rozmítání s výdrží a spouštěnou reverzací, spouštěné rozmítání s výdrží a spouštěným resetem, spouštěné rozmítání se spouštěnou výdrží a spouštěnou reverzací, spouštěné rozmítání se spouštěnou výdrží a spouštěným resetem.

Zesilovač Zisk: 14 dB, DCaž do ≥ 12 MHz, činitel zkreslení < 0.2 % do 100 kHz
Čitač

Frekvenční rozsah: 10 Hz až 50 MHz

Rozlišení: 4½ digitu

Chyba časové základny: < 10-5

Hradlový čas: 0.5 s

Stárnutí: < 5 ppm/rok

Vstupní impedance: 10 kOhm

Ochrana vstupu: až do 15 Vrms

Režim syntetizátoru

Frekvenční rozsah: 10 Hz až 44 MHz

Rozlišení: 4½ digitu

Chyba frekvence: < 2 ppm

Odchylka: 5 x 10e-8/K

Stárnutí: < 2 ppm/rok

Trigger a gate (hradlový)režim

Jednotlivé spouštění (triggering): manuální řízení, externí řízení pomocí "EXT IN" nebo interní řízení pomocí integrálního sweep (rozmítacího) oscilátoru. Max. frekvence signálu 20 MHz.

Hranice vypínacího napětí: TTL úroveň, startovní fáze 90° až + 90° (spojitě nastavitelná)

Hradlový (gate) režim: manuální řízení, externí řízení pomocí "EXT IN" nebo interní řízení pomocí integrálního sweep (rozmítacího) oscilátoru. Max. frekvence signálu 20 MHz. In/out poměr 50%.

Hranice vypínacího napětí: TTL úroveň, startovní fáze 90° až + 90° (spojitě nastavitelná).

Všeobecné specifikace

Napájení Ze sítě 115/230 V ± 10 %, 48 až 60 Hz
Příkon 40 VA
Pracovní teplota 0 až 50 °C
Skladovací teplota - 20 °C ... + 70 °C
Rozměry 265 x 147 x 330 mm (WxHxD)
Hmotnost Asi 5 kg
Materiál krytu Aluminium

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.