Trasovače a lokalizátory vedení

Trasovače a lokalizátory vedení, podzemních káblov a potrubí. Systémy pre vyhľadávanie porúch na podzemných sieťach.