Osciloskop Teledyne LeCroy HDO6000 a HDO6000-MS


Štvorkanálový pamäťový osciloskop Teledyne LeCroy s rozlíšením 12 bitov, šírkou pásma 350 MHz až 1 GHz, pamäťou až 250 M na kanál, vzorkovaním 2,5 GSa/s a možnosťou rozšírenia o interný 16-kanálový logický analyzátor.

Osciloskop Teledyne LeCroy radu HDO6000A a HDO6000A-MS

Osciloskop HDO 6000 a MS (mixed signal) zahŕňajú šesť prístrojov

HDO 6034 - 4 kanály, 350 MHz, 10MS/s

HDO 6054 - 4 kanály, 500 MHz, 10MS/s

HDO 6104 - 4 kanály, 1 GHz, 10MS/s

Verzia s označením MS je vybavená 16-kanálovým logickým analyzátorom

Vlastnosti osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000A

 • 12-bitové rozlíšenie A/D prevodníkov
 • V režime zvýšeného rozlíšenia (ERES) rozlíšenie až 15 bitov
 • Šírka pásma od 350 MHz až do 1 GHz
 • 4 kanály
 • Rýchlosť vzorkovania 10GSa/s na každý kanál
 • Vzorkovacia pamäť až 250 M na každý kanál
 • Možnosť rozšírenia o interný 16-kanálový logický analyzátor s hĺbkou pamäte až 125 M na každý kanál
 • Širokoúhla dotyková obrazovka s úhlopriečkou 12,1" a rozlíšením 1280 × 800 bodov
 • Funkcia WaveScan na rýchle nájdenie anomálií v signále
 • Nástroj LabNotebook na jednoduché vytvorenie protokolu z merania
 • História nameraných priebehov s možnosťou prehratia oboma smermi
 • Režim spektrálneho analyzátora v štandartnej výbave
 • Analýza spínacích a výkonových zariadení
 • Dekódovanie a spúšťanie pre sériové zbernice
 • Hĺbka osciloskopu len 13 cm

Kombinace unikátní technologie Teledyne LeCroy HD4096, přinášející vysoké rozlišení A/D převodníků, s dlouhou akviziční pamětí, malou hloubkou přístroje, velkým 12,1" dotykovým displejem a pokročilými měřicími a analyzačními funkcemi a nástroji činí z osciloskopů Teledyne LeCroy HDO6000A ideální osciloskopy pro měření s vysokou přesností a rychlé odladění. Nástroje jako jsou WaveScan pro automatické prohledávání změřeného průběhu na výskyt anomálií, nástroj pro jednoduché vytvoření protokolu z měření přímo v osciloskopu LabNotebook a režim historie změřených průběhů slouží k okamžitému nalezení a izolování problémů a jejich rychlému odstranění.

HDO_4k6k_1

 

Technológia HD4096 použitá na 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Technologie vysokého rozlišení Teledyne LeCroy HD4096 přináší kombinaci 12bitového rozlišení A/D převodníků, vysoké vzorkovací rychlosti, nízkošumových zesilovačů na vstupech osciloskopu a celkové koncepce zajišťující malý celkový vlastní šum. Tato technologie umožňuje osciloskopům s vysokým rozlišením zachytit a zobrazit signály až do 1 GHz s vysokou vzorkovací rychlostí a 16x vyšším rozlišením než u ostatních osciloskopů.

Čisté a verné priebehy zobrazované 12-bitovými osciloskopmi Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Při porovnání s časovými průběhy změřenými pomocí 8bitových osciloskopů jsou průběhy změřené pomocí technologie Teledyne LeCroy HD4096 dramaticky hladší a čistší. Osciloskopy využívající technologii HD4096 zachycují signály ve vysokém rozlišení s vysokou vzorkovací rychlostí a nízkým šumem, aby zobrazily časové průběhy s nejvyšší přesností.

Viac detailov signálu na 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Důležité detaily signálu jsou u 8bitových osciloskopů často ztraceny v šumu, zatímco při změření osciloskopy s technologií HD4096 jsou jasně viditelné a dobře rozlišitelné. Detaily, které bylo dříve těžké dokonce jen vidět, je nyní možné nejen detailně vidět, ale dokonce i přesně měřit. Zoom pak přináší možnost ještě detailnějšího zobrazení jemných detailů signálu na obrazovce osciloskopu.

HDO_4k6k_3

 

Bezkonkurenčná presnosť merania 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Přesná měření jsou kritická pro efektivní odlaďování a analýzy testovaných elektronických systémů. Technologie Teledyne LeCroy HD4096 umožňuje osciloskopům přinášet bezkonkurenční přesnost měření a tím i výrazně lepší schopnosti testování a lepší výsledky.

16-kanálový logický analyzátor na 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Modely osciloskopů HDO4000-MS nabízejí rozšířenou funkcionalitu díky 16kanálovému logickému analyzátoru s vzorkovací rychlostí 1,25 GS/s a hloubkou akviziční paměti až 50 Mpts na každý digitální kanál. Spolu s digitálními kanály přicházejí i další pokročilé funkcionality jako je možnost spouštění pomocí digitálních kanálů, kombinovaný analogově-digitální trigger, měření časování na digitálních kanálech a další.

Široké možnosti ovládania 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Efektivní práce s osciloskopem vyžaduje jednoduché a intuitivní ovládání. Mnohaleté zkušenosti umožnily vybavit osciloskopy Teledyne LeCroy unikátním uživatelským rozhraním, které nemá konkurenci. K ovládání osciloskopu lze kromě klasických otočných knoflíků a tlačítek pro základní funkce využít i rozšířené možnosti dotykové obrazovky nebo myš. Každý si vybere to, co mu nejvíce vyhovuje.


Režim spektrálneho analyzátora v štandartnej výbave 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Režim spektrálního analyzátoru přemění ovládání osciloskopu na ovládání spektrálního analyzátoru, kde si uživatel volí parametry jako střední frekvence a frekvenční rozsah (span) nebo start-stop frekvence, šířka rozlišovacího filtru a časová okna.


V reálném čase můžeme pozorovat změny spektra. Pomocí funkce Peak Search můžeme ve spektru automaticky označit a zachytit do přehledné tabulky volitelný počet nejvyšších spektrálních složek. V tabulce pak kromě frekvence jednotlivých složek vidíme i jejich úroveň. Při označení řádku tabulky se automaticky přesuneme na požadovanou spketrální složku. Pomocí spektrogramu lze zobrazit průběh změny obálky spektra v čase.


História nameraných priebehov 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000

Pomocí historie změřených průběhů lze procházet jednotlivými akvizicemi a izolovat změřené anomálie, přičemž lze pomocí kurzorů a automatických měření parametrů jednoduše nalézt příčinu problémů. Režim historie lze vždy jednoduše aktivovat stiskem jediného tlačítka. Není nutné režim záznamu nikde předem aktivovat. Stačí jeden stisk tlačítka a historie změřených průběhů je plně k dispozici.


Software pre meranie na spínacích a výkonových zariadeniach

Aplikační softwarový balíček "Power Measure and Analysis Software" umožňuje rychle změřit a analyzovat provozní charakteristiky měničů napětí a spínacích prvků. S výhodou lze využít automatických měření výkonů a ztrát. Oblasti zapnutí, vypnutí a vodisvostních ztrát jsou v průbězích napětí a proudu rozlišeny překrytímbarevnými obdélníky s příslušnou barvou. Dále jsou zde zabudovány nástroje pro kritická měření navýkonových spínacích prvcích, analýzu řídicích smyček a harmonickou analýzu na napájecím vedení.


Dekódovanie a spúšťanie pre sériové zbernice pri 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Pomocí dekódování a spouštění pro sériové sběrnice lze rychle a spolehlivě zachytit a izolovat rozličné události na sběrnici bez potřeby nastavování analogových spouštěcích podmínek a doufání, že se nám dokáže podařit tu správnou událost. Dekódování protokolu je intuitivně zobrazeno přímo na změřených časových průbězích pomocí překrytí barevně odlišenými obdélníky a prezentováno v binárním, hexa nebo ASCII formátu. Dekódování je rychlé dokonce i při dlouhých akvizicích. Pomocí zoomu lze vidět detail každého bitu.

Extrakcia dát a pokročilé merania pre sériové zbernice PROTObus MAG pri 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Rozšíření dekodérů sériových sběrnic PROTObus MAG Seria Debug Toolkit přináší další nástroje k odlaďování sériových sběrnic. Dekódováním dat ze sériové sběrnice schopnoti osciloskopů Teledyne LeCroy totiž nekončí.


Pokročilé funkcionality balíčku PROTObus MAG umožňují provádět extrakci dat ze sběrnice, zobrazení extrahovaných dat v podobě analogového průběhup, umožňují provádět automatická měření časování mezi zprávou na sériové sběrnici a zvolenou analogovou událostí (např. hrana na jiném kanálu) nebo naopak, automatické měření doby mezi určitými zprávami nebo skupinami zpráv, a to na stejné sběrnici nebo i na různých sběrnicích i různých standardů (např. mezi I2C a CAN), automatické měření časů příchodu zpráv, dále pak měření celkového časového využití sběrnice nebo využití sběrnice vybranými zprávami, efektivní bitrate určitých zpráv a čítání počtu zpráv určitých vlastností.

Sekvenčný akvizičný režim

V sekvenčním režimu je akviziční paměť osciloskopu rozdělena na uživatelem definovaný počet stejně velkých segmentů. Při každém splnění spouštěcí podmínky se pak vždy zaplní jeden segment. To je ideální řešení, pokud potřebujeme zachytit rychlý sled pulzů nebo když jsou události odděleny dlouhou dobou. V sekvenčním režimu je každé dílčí akvizici (segmentu) přiřazeno časové razítko a neaktivní mezisegmentový čas může být kratší než 1 µs. Kombinace sekvenčního režimu s pokročilými možnostmi spouštění je výhodná k izolování málo se vyskytujících anomálií v delším čase a jejich následné analýze.


Funkcia WaveScan pre automatické vyhľadávanie anomálii v priebehoch

Funkce WaveScan slouží k hledání specifických událostí a anomálií definovaných více než 20 různými kritérii ve změřeném průběhu signálu. Specifikovanou událost lze hledatbuď v jedné konkrétní akvizici nebo přes více akvizic i po dobu hodin nebo až dnů.


Nástroj LabNotebook na dokumentáciu meraní na 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000A

Nástroj LabNotebook umožňuje uživateli přímo v osciloskopu vytvářet a ukládat poznámky a protokoly z měření. Pomocí LabNotebook lze najednou uložit všechny změřené průběhy, nastavení osciloskopu a snímke obrazovky bez nutnosti procházet jednotlivé nabídky a ukládat tyto informace samostatně. Do snímu obrazovky lze vložit své poznámky a náčrty. Po opětovném otevření záznamu Vás LabNotebook vrátí zpět přesně do času, kdy jste měření ukládali.

(mr)

Príslušenstvo

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ADP

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy do napätia 1400 Vpp k osciloskopom LeCroy s rozhraním ProBus.

Aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz

Vysokoimpedančné aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz s malou vstupnou kapacitou, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Aktívne napäťové sondy Teledyne LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedančné aktívne napäťové sondy LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupnou kapacitou iba 0.6 pF, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Prúdové sondy LeCroy CP a AP pre meranie AC a DC prúdov

Prúdové sondy LeCroy pre meranie AC+DC prúdov do 30 až 500 A so šírkou pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 do 200MHz pre automotive a priemyselné aplikácie

Vysokoimpedančná 200MHz aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 s veľkým dynamickým rozsahom +/-20 V, veľkým rozsahom súhlasného napätia až +/-60 V, malou vstupnou kapacitou a nízkym šumom.

Spektrálny analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia FFT spektrálneho analyzátora a pokročilé možnosti FFT pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových zberníc I2C, SPI a UART-RS232 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre embedded sériové zbernice I2C, SPI a UART-RS232 s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice CAN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu CAN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice LIN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu LIN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

DFP2 - balíček digitálnych filtrov pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pre implementáciu FIR a IIR digitálnych filtrov a ich začlenenie do reťazca spracovania v osciloskopoch Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Výkonové merania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia pre pokročilé meranie výkonov a strát na spínacích aplikaciách pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

PROTObus MAG - pokročilé funkcie dekodérov sériových zberníc pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozširujúcich nástrojov pre dekodéry sériových zberníc I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429 a dalšie pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Prúdové sondy LeCroy CP a AP pre meranie AC a DC prúdov

Prúdové sondy LeCroy pre meranie AC+DC prúdov do 30 až 500 A so šírkou pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

Aktívne napäťové sondy Teledyne LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedančné aktívne napäťové sondy LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupnou kapacitou iba 0.6 pF, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

XDEV - balíček rozšírení matematického spracovania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšírení možností matematického spracovania nameraných priebehov a parametrov s podporou MATLAB, C/C++, Visual Basic Script, VBA, MS Excel a JavaScript pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Vysokonapäťové diferenciálne sondy LeCroy radu HVD3000

Rad vysokonapäťových diferenciálnych sond pre napätie až 6kV.

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Model

HDO6034A

HDO6054A

HDO6104A

Vertikálny systém
Analogová šírka pásma @ 50 Ω 350 MHz 500 MHz 1 GHz
Doba nábehu 1 ns (typ.) 700 ps (typ.) 350 ps (typ.)
Počet kanálov 4
Vertikálne rozlíšenie

12 bitov

(až 15 bitov v režime zvýšeného rozlíšenia - ERES)

Presnost js zisku ±0,5 % z plného rozsahu, offset 0 V
Akvizičný systém
Vzorkovacia rýchlosť (real-time) 10GSa/s
Vzorkovacia rýchlosť (RIS) 125 GSa/s
Hĺbka akvizičnej pamäte

Štandartne: 50 M na každý kanál

Voliteľne M: 150 M na každý kanál

Voliteľne L: 250 M na každý kanál

Systém spúšťania (trigger)
Typy spúšťania Edge, glitch, width, logic (pattern), TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV-720p, 1080i, 1080p), runt, slew, interval, dropout, qualified (stav alebo hrana).
Displej
Veľkosť displeja 12,1" širokoúhly TFT-LCD touchscreen
Rozlíšenie 1280 × 800
Konektivita
Ethernet 2× 10/100/1000Base-T Ethernet (konektor RJ-45)
USB 6× celkom - z toho 2× na prednom paneli
GPIB (volitelne) Podpora IEEE-488.2
Externý monitor 1× standartný 15-pinový D-Sub SVGA konektor, 1× DVI konektor, 1× HDMI konektor
Vzdialené riadenie Windows Automation alebo pomocou riadiacich príkazov Teledyne LeCroy
Automatické meranie parametrov, zoom a matematické funkcie
Automatické meranie parametrov Až 8 z nižšie uvedených parametrov môže byť vypočítaných naraz pre ľubovolné priebehy: Amplitude, Area, Base (Low), Cycles, Delay,Delta Delay, Delta Period @ Level, Delta Time @ Level, Delta Time @ Level from trigger, Duration, Duty, Duty @ Level, Edge @ Level, Fall Time (90%-10%), Fall Time (80%-20%), Fall @ Level, First, Frequency, Frequency @ level, Last, Level @ X, Maximum, Mean, Median, Minimum, Num Points, Overshoot+, Overshoot-, Peak-Peak, Period, Period @ Level, Phase, Rise Time (10%-90%), Rise Time (20%-80%), Rise @ Level, RMS, Skew, Standard Deviation, Time @ Level, Top (High), Width+, Width-, X @ max, X @ min. Merania môžu byť hradlované (gate). Grafický matematický editor.
Zoom Aktivácia pomocou tlačidla QuickZoom na prednom paneli alebo pomocou myši či dotykovej obrazovky nakreslením obdĺžnika okolo požadovanej oblasti signálu.
Matematické funkcie Sum, Difference, Product, Ratio, Absolute Value, Averaging (summed, continuous), Correlation (dva priebehy), Cubic Interpolation, Derivative, Deskew, Envelope, Enhanced Resolution (až 15 bitů), Exp (základ e), Exp (základ 10), Floor, Histogram, Integral, Interpolate (cubic, quadratic, sin(x/x)), Invert, Log (základ e), Log (základ 10), Reciprocal, Rescale (y = a*x + b, zmena jednotek), Roof, Sin(x/x), Sparse, Square, Square Root, Track, Trend a FFT (až 250 Mpts, výkonové spektrum, časové okná: obdĺžnikové, VonHannovo, FlatTop). Naraz môže byť nadefinovaných až 8 matematických funkcií. 2 funkcie môžu byť priamo zreťazené bez použitia pomocnej funkcie. Grafický matematický editor.
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (v × š × h) 291,7 mm × 399,4 mm × 131,3
Hmotnosť 5,71 kg
 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.

7. diel - Výpočet obsahu krivky v X-Y zobrazení

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý náhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskaly, ktoré zostávajú často skryté. Potom sa ľahko stane, že zákazník objaví tieto obmedzenia, až keď sa svojim novým osciloskopom začne skutočne pracovať.

Je rozlišení 8 bitů dostatečné?

Je pro digitální osciloskopy rozlišení 8 bitů dostatečné?

4. diel - Spektrálna analýza, Fourierova transformácia

Moderné digitálne osciloskopy umožňujú vykonávať s nameranými údajmi v reálnom čase najrôznejšie jednoduché aj zložitejšie matematické operácie. Medzi náročnejšie matematické operácie bezesporu patrí Fourierova transformácia, prepočet priebehu signálu z času do frekvenčnej domény, teda spektrálna analýza. V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame práve na spektrálnu analýzu.

5. diel - Ako dostať zo svojho digitálneho osciloskopu maximum

V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám niekoľko rád, ako ich najlepšie využiť pri vašej práci.

Mýty o osciloskopech

Mýty o osciloskopech Ak sa chystáte kúpiť si nový osciloskop, odporúčame vám prečítať si náš technický seriál, Rady a tipy pri výbere osciloskopu. Technický seriál poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý nadhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú často skrytá.

1. diel - Parametre osciloskopu aneb papier znesie všetko

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý náhľad pri výbere nového prístroja.

3. diel - Efektívny počet bitov u osciloskopu

Pri prečítaní informácií obsiahnutých v manuáloch o osciloskopoch sa môžeme stretnúť s tým, že vertikálna hodnota rozlíšenia osciloskopu nie je v manuáli uvedená ako celé číslo v bitoch.

8. diel - Ako nastaviť trigger osciloskop pomocou štatistík merania

Trigger je základným prvkom všetkých moderných digitálnych osciloskopov, synchronizuje zber údajov osciloskopu s užívateľom špecifikovanou udalosťou na signálu, či už ide o hranu, prekročenie prahu alebo špecifickú charakteristiku signálu.

9. diel - Ako správne používať pamäť osciloskopu a rýchlosť odberu vzoriek

Osciloskopy Teledyne LeCroy umožňujú nastaviť veľkosť aktuálne používanej akvizičnej pamäte a vzorkovaciu rýchlosť.

13. diel - Urobte si prestávku na kávu a naučte sa, ako vrstviť meracie nástroje v osciloskopoch

Osciloskopy Teledyne LeCroy majú štyri odlišné sady meracích prístrojov, vrátane meracích gratikul (súradnicová sieť), kurzorov, parametrov a grafov.

11. diel - Základy automobilového Ethernetu

Keď hovoríme o "automobilovom Ethernete", máme na mysli skupinu ethernetových rozhraní určených na použitie vo vozidlách, prispôsobených potrebám automobilového priemyslu.

10. diel - Päť typov na zlepšenie dynamického rozsahu

Dynamický rozsah je pomer maximálnej úrovne signálu k najnižšej úrovni signálu dosiahnuteľnej pri meraní.

12. diel - Automotive Ethernet vo vozidle

Vzhľadom na to, že všetky technológie Automotive Ethernet využívajú jeden kruhový párový kábel (T1) a topológiu siete point-to-point, líšia sa predovšetkým rýchlosťou dát a metódami kódovania.

2. diel - Do útrob prístroja

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi určitý nadhľad pri výbere osciloskopu.Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú pri výbere nového prístroja často skrytá. Potom sa ľahko stane, že zákazník objavia tieto obmedzenia, až keď so svojím novým osciloskopom začne skutočne pracovať.

6. diel - Detekcia a meranie anomálií na digitálnom osciloskope

V dnešnom diele sa budeme venovať praktickej ukážke ako zachytiť anomálne javy v meranom signáli pomocou osciloskopu Teledyne LeCroy, s využitím ich unikátnych funkcií ako je History a Wavescan.

Videoseriál - osciloskopy LeCroy

Prichádzame s novým tutoriálom, ktorý Vám pomôže maximálne využiť všetky funkcie Vášho osciloskopu Teledyne LeCroy.