Energetika

Riešenia pre energetiku v priemysle.

Monitorovanie | Pokles napätiaHarmonické znečistenie | Analýza a reporty

 

Optimalizácia spoľahlivosti, účinnosti a bezpečnosti

BP pozostáva z tímu vysokokvalifikovaných a nadšených pracovníkov. Pomáhame organizáciám optimalizovať energetickú účinnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť ich elektrických inštalácií pomocou našich znalostí, služieb a technologicky inovačných výrobkov. Výsledkom je riešenie a prevencia všetkých druhov problémov, rizík a porúch.
Naším prístupom môžeme zvýšiť účinnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť, a tým dosiahnuť ďalšie úspory nákladov. Zvýšená energetická účinnosť je navyše dôležitým faktorom, ktorý prispieva k sociálnej zodpovednosti podnikov.

Ing. Jaroslav Smetana – jednatel spoločnosti

Silný partner

Základom našich vedomostí je vzdelávanie a odborná príprava našich jednotlivých zamestnancov. Roky skúseností v elektroinštalácii v širokej škále odvetví prehĺbili naše znalosti a porozumenie. Každý klient, situácia a problém poskytuje nové poznatky. Využívame naše znalosti a odborné skúsenosti na to, aby sme všetkým našim zákazníkom poskytli najlepšie možné riešenia. Okrem toho veríme v zdieľanie vedomostí, preto pravidelne prednášame a ponúkame školenia v našej oblasti odborných znalostí: Kvalita elektrickej energie (Power Quality).

Kvalita je podmienkou

Kvalita je v našej organizácii kľúčová. Všetky naše služby a produkty dodáváme s dôrazom na najvyššiu úroveň kvality. Sme špecialisti v oblasti kvality elektrickej energie, známej tiež ako Power Qvality.
Elektrina je neviditeľná. Výsledkom je, že nemôžete priamo sledovať kvalitu elektriny, ktorá je v súčasnosti často horšia. Následky zlej kvality elektrickej energie zahŕňajú zbytočné straty energie, nesprávnu funkciu a poruchu zariadenia a ohrievanie káblov, ktoré môžu niekedy viesť aj k požiaru. Poskytujeme prehľad o kvalite elektriny Hĺbkového auditu kvality elektrickej energie. Na základe údajov zozbieraných počas tejto štúdie ponúkame optimalizačné rady a v prípade potreby poskytneme produkty potrebné na dosiahnutie optimalizácie. S cieľom zabezpečiť kvalitu a riadne fungovanie zariadení v budúcnosti ponúkame služby v oblasti monitorovania, inšpekcie, analýzy a údržby.

Každý zúčastnený je dôležitý

Všetko, čo robíme, je venované dosiahnutiu najlepších požadovaných výsledkov pre našich klientov. Naším cieľom je tiež vytvoriť povedomie a informovať vás o neznámych rizikách alebo možných neobjavených riešeniach. Ako odborník v našom odbore - elektrine - s vami radi porozmýšľame o tom, ako naplniť vaše želanie, vyriešiť problémy alebo znížiť riziká.

Kam ďalej?

 

Monitorovanie | Pokles napätia | Harmonické znečistenie | Analýza a reporty

 

Vybrané kategorie a ukázky produktů

Analyzátory kvality elektrickej siete

Analyzátory kvality elektrickej energie a analyzátory siete, kvalimetre, analyzátory výkonu a spotreby energie a wattmetre.

Kalibrácia meracej techniky

Prevádzkujeme vlastné akreditované kalibračné laboratórium, v ktorom vykonávame akreditované kalibrácie meracích prístrojov a meracej techniky pre meranie elektrických aj neelektrických veličín.

Servis meracej techniky

Servis, opravy a kontrola meracej techniky a prístrojov. Zmluvný autorizovaný servis Fluke, Schleich, Kyoritsu, Teledyne LeCroy, Elspec pre SR a ČR

Semináre a odborné školenia

Seminár "Nástroje prediktívnej údržby vo výrobnom podniku" a neb je skutočne lacnejší metóda "hasič?" Vypísané termíny seminárov na rok 2019 nájdete na tu.

Analyzátor energie a kvality siete Elnet GR / PQ

Analyzátor energie a kvality siete Elnet GR / PQ

Analyzátor kvality siete Elspec G4400 BLACKBOX

Pevný analyzátor kvality siete a rušení pre zabudovanie do rozvádzača od spoločnosti Elspec.

Elspec platforma PQSCADA Sapphire

Otvorená, plne programovateľná platforma pre integráciu meracích zariadení a prezentáciu nameraných dát v oblasti energetiky.

Hĺbkový audit kvality elektrickej energie

S naším auditom vám pomôžeme nájsť možné úspory vo vašej elektrickej sieti.

Tematické udalosti, články a aktuality

Webinár: Mikro-výpadky napätia

Príčiny-následky-odstránenie mikro-výpadkov napätia v energetickej sieti podniku

Nepředvídatelné události v průmyslu a fotovoltaice

Přechodné jevy a krátké odchylky v napájení elektrických soustav nelze měřit tradičním nepřetržitým způsobem, protože se vyskytují jen jako krátkodobé, a ve většině případů s dlouhým časovým odstupem. Zaznamenávání událostí na elektrické síti je totiž založeno na požadavcích normy EN50160 či její podnikové verze, kterou určuje distribuční společnost. Tato norma je však určena právě pro distribuci energie a malé odchylky, kritické pro výpadky výrobních prostředků, jsou pro ně irelevantní. Nicméně, tyto jevy, které především vznikají uvnitř instalace průmyslového závodu, ale nejen tam, jsou pro jeho provoz zásadní.

Diagnostika vysokonapěťových svodičů přepětí pomocí komplementárních metod

Svodiče přepětí hrají klíčovou roli při ochraně elektrických zařízení a přístrojů instalovaných ve vysokonapěťových rozvodnách. Stejně jako v případě jiných zařízení, také svodiče přepětí je nutné pravidelně diagnostikovat.

Monitorovanie kvality elektrickej energie a spôsob, akým sa na ňu vzťahuje

So zvyšujúcou sa zložitosťou priemyselných systémov sú dnes niektoré časti priemyselných podnikov veľmi citlivé na parazitické javy na napájacej elektrickej sieti a náchylné tak na kolaps. Preto rastie potreba monitorovať kvalitu elektrickej energie a jej vplyv na výrobný proces.

Eleminace poklesů a výpadků napětí v síti závodu.

Eleminace poklesů a výpadků napětí v síti závodu.