Kvalita a úspory elektriny v priemysle | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Energetika

Riešenia pre energetiku v priemysle.

 

Monitorovanie | Pokles napätiaHarmonické znečistenie | Analýza a reporty

kvalita_energie v průmyslu

Optimalizácia spoľahlivosti, účinnosti a bezpečnosti

BP pozostáva z tímu vysokokvalifikovaných a nadšených pracovníkov. Pomáhame organizáciám optimalizovať energetickú účinnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť ich elektrických inštalácií pomocou našich znalostí, služieb a technologicky inovačných výrobkov. Výsledkom je riešenie a prevencia všetkých druhov problémov, rizík a porúch.
Naším prístupom môžeme zvýšiť účinnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť, a tým dosiahnuť ďalšie úspory nákladov. Zvýšená energetická účinnosť je navyše dôležitým faktorom, ktorý prispieva k sociálnej zodpovednosti podnikov.

Ing. Jaroslav Smetana – jednatel spoločnosti

Silný partner

Základom našich vedomostí je vzdelávanie a odborná príprava našich jednotlivých zamestnancov. Roky skúseností v elektroinštalácii v širokej škále odvetví prehĺbili naše znalosti a porozumenie. Každý klient, situácia a problém poskytuje nové poznatky. Využívame naše znalosti a odborné skúsenosti na to, aby sme všetkým našim zákazníkom poskytli najlepšie možné riešenia. Okrem toho veríme v zdieľanie vedomostí, preto pravidelne prednášame a ponúkame školenia v našej oblasti odborných znalostí: Kvalita elektrickej energie (Power Quality).

Kvalita je podmienkou

Kvalita je v našej organizácii kľúčová. Všetky naše služby a produkty dodáváme s dôrazom na najvyššiu úroveň kvality. Sme špecialisti v oblasti kvality elektrickej energie, známej tiež ako Power Qvality.
Elektrina je neviditeľná. Výsledkom je, že nemôžete priamo sledovať kvalitu elektriny, ktorá je v súčasnosti často horšia. Následky zlej kvality elektrickej energie zahŕňajú zbytočné straty energie, nesprávnu funkciu a poruchu zariadenia a ohrievanie káblov, ktoré môžu niekedy viesť aj k požiaru. Poskytujeme prehľad o kvalite elektriny Hĺbkového auditu kvality elektrickej energie. Na základe údajov zozbieraných počas tejto štúdie ponúkame optimalizačné rady a v prípade potreby poskytneme produkty potrebné na dosiahnutie optimalizácie. S cieľom zabezpečiť kvalitu a riadne fungovanie zariadení v budúcnosti ponúkame služby v oblasti monitorovania, inšpekcie, analýzy a údržby.

Každý zúčastnený je dôležitý

Všetko, čo robíme, je venované dosiahnutiu najlepších požadovaných výsledkov pre našich klientov. Naším cieľom je tiež vytvoriť povedomie a informovať vás o neznámych rizikách alebo možných neobjavených riešeniach. Ako odborníci v našom odbore - elektrine - s vami radi porozmýšľame o tom, ako naplniť vaše želanie, vyriešiť problémy alebo znížiť riziká.

 

Spoločnosti, ktorým sme už pomohli s energetikou

 

 

Kam ďalej?

 

Monitorovanie | Pokles napätia | Harmonické znečistenie | Analýza a reporty