Biomedical - Zdravotníctvo
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Zdravotníctvo

Prístroje a služby pre bezpečné fungovanie zdravotníckej techniky

 

Poznáme súvislosti v overovaní funkcionality technických zariadení v zdravotníctve

Biomedical biomedical_-_uvodni_fotka-blue_panther-coverphoto.jpg

Odborné konzultácie

Ponúkame odborné konzultácie z oblasti overovania funkcionality zdravotníckych zariadení a overovania bezpečnosti zdravotníckych

zariadení pred rozhodnutím o vhodnosti daného riešenia zákazníka.

Dodávky prístrojov

Dodávame prístroje pre overovanie funkcionality zdravotníckych zariadení a overovanie bezpečnosti zdravotníckych zariadení  a súvisiaceho softwaru pre zdravotnícke zariadenia, výrobcu aj servisnej organizácie zo sortimentu nášho partnera firmy S.P.L. Elektronik.

Školenia

Dodávame školenia z oblasti využitia testerov a simulátorov zdravotníckych zariadení a využitia testerov bezpečnosti a príslušného softwaru.

Kalibrácia

Prevádzkujeme vlastné akreditované kalibračné laboratórium, kde sme schopní zaistiť kalibráciu prístrojov v zdravotníctve.

Servis a opravy přístrojov

Sme autorizovaným servisným strediskom Fluke v tejto oblasti.

Fluke Biomedical