Elspec

Spoločnosť Blue Panther s.r.o. je jediným oficiálnym distribútorom spoločnosti Elspec pre ČR a SR.

Společnost Elspec je Izraelský výrobce specializující se na vývoj výrobu analyzátorů kvality elektrické energie a kompenzačních systému pro zlepšování stability napětí, filtraci harmonických a kompenzaci účiníku.

V dnešní době masového nasazování elektrických pohonů s frekvenčními měniči s napěťovým střídačem a spínaných napájecích zdrojů se objevuje problém s kvalitou el. energie v síti.

Tato zařízení jsou díky odběru neharmonického proudu zdrojem nízkofrekvenčního rušení. Neharmonický proud způsobuje úbytky napětí na impedancích sítě, což vede k deformaci napěťové křivky.

Deformované napětí v síti pak může mít za následek nečekané výpadky a snížení životnosti jednotlivých zařízení.

Elspec je vedoucím dodavatelem řešení a služeb právě v oblasti kvality elektrické energie. Od roku 1988 vyvíjí, vyrábí a dodává ověřené systémy řešení problémů s kvalitou el. energie.

Výber zo sortimentu produktov Elspec: