Elspec G4500
Elspec G4500 Blackbox je novou generáciou analyzátorov kvality elektrickej energie.  Jeho jedinečnosť spočíva v technológii záznamu dát používanou výhradne spol. Elspec. Prístroj vykonáva nepretržitý záznam všetkých meraných veličín s hustotou záznamu až 1024 vzoriek na jednu periódu sieťového napätia (50 Hz).

G4500 BLACKBOX - prenosný analyzátor kvality elektrickej energie

Revolučný analyzátor Elspec G4500 Blackbox je novou generáciou analyzátorov kvality elektrickej energie. Ponúka presnú detekciu a izoláciu problémov týkajúcich sa všetkých parametrov el. energie. Jeho jedinečnosť spočíva v technológii záznamu dát PQZIP používanou výhradne spoločnosťou Elspec. Prístroj vykonáva nepretržitý záznam všetkých meraných veličín s hustotou záznamu až 1024 vzoriek na jednu periódu sieťového napätia (50 Hz). Pri komprimácii nameraných vzoriek G4500 Blackbox využíva špeciálnu procedúru patentovanú spoločnosťou Elspec. Táto procedúra zaistí komprimáciu obrovského množstva dát do únosnej miery. Výsledkom je cca 700 MB komprimovaných dát za 1 mesiac. S internou pamäťou 32 GB teda analyzátor zvládne zachytenie časových priebehov na 11 kanáloch bez straty jedinej udalosti po dobu niekoľkých rokov.

žiadne Triggery / žiadne Limity / žiadne Alarmy

 

Štandardný postup spracovania dát nameraných bežným analyzátorom prebieha tak, že navzorkované dáta sú prepočítavané a priemerované podľa prednastavených parametrov priamo v analyzátore. Až výsledky týchto operácií sú ukladané do pamäte. Strácame tak väzbu na skutočné vzorky a spätné dopočítanie či zistenie parametra, ktorý nebol predmetom nastavenia analyzátora pred meraním je teda nemožný.

G4500 BLACKBOX zachytí a uloží časové priebehy všetkých meraných kanálov s rozlíšením až 1024 vzoriek na periódu. Všetky požadované parametre sú dopočítavané zo zaznamenaných priebehov pri analýze v PC. Vďaka náväznosti na skutočné časové priebehy je možné dopočítať ľubovolný parameter. Žiadna udalosť, ktorá sa na sieti objaví nám teda nemôže uniknúť.

Vstupné kanály:zadní panel G4500

 

4x AC napätie do 1000 V

4x AC prúd (ampflex alebo voliteľné prúdové kliešte)

1x DC napätie 1000 V

1x AC/DC prúd (voliteľné AC/DC kliešte)

1x teplota

6x 5 až 24 V DC

Všetky vstupy je možné nakonfigurovať podľa prevodov meracích transformátorov (umožňuje merať na VN), jednotlivé vstupy možno nezávisle invertovať (možnost opravy nesprávneho pripojenia v PC).

Kalibrované prúdové prevodníky:

Vysoká presnosť pri meraní prúdu

Prúdové prevodníky (kliešte, ampflex) sú kalibrované priamo s konkrétnym vstupom konkrétneho analyzátora G4500. Výsledkom toho je dosiahnutie veľmi vysokej presnosti merania prúdu (až 0,1 %). Každému vstupu je teda priradená jedna konkrétna sonda, pričom analyzátor započítavá do výsledkov meraní korekčné hodnoty zapísané pri kalibrácii. U bežných analyzátorov sa dosahuje presnosť pri meraní prúdu v najlepšom prípade 2 %, bežne však chyba merania je cca 5 %).

Vysoká presnosť časovej základne

Synchronizácia časovej základne analyzátora môže byť realizovaná pomocou SNTP pripojenia cez ethernet alebo pomocou GPS modulu.

Komunikácia a možnosť pripojenia k PC

lan komunikace G4500

Elspec G4500 BLACKBOX pre komunikáciu používa 3 ethernetové porty 3x 10/100Mb Ethernet, 1x RS232, 1x RS485. Pri inštalácii analyzátora je výhodné využiť pre komunikáciu s PC WiFi pripojenie.

Práca s nameranými dátami, zobrazenie nameraných výsledkov

Z hľadiska spracovania dát vychádza G4500 BLACKBOX z modelu Elspec G4400 Blackbox (pevného analyzátora kvality el. energie). Namerané dáta komprimované procedúrou PQZIP sú priebežne ukladané do vnútornej pamäte analyzátora. Po pripojení k PC (ethernet, WiFi) sú tieto dáta automaticky prenášané a spracovávané pomocou softwaru PQ Scada Management. Tento software môže bežať ako služba na pozadí v PC a úplne automaticky sa starať o prenos dát z analyzátora do PC. Súbory analyzátora typu PQZIP sú tu prevádzané do SQL databázy. (PQ Scada Management je navrhnutý ako systémové riešenie pre monitoring siete v mnohých odberných uzloch, umožňuje teda správu niekoľkých analyzátorov súčasne.) Do SQL databázy voľne pristupuje software pre zobrazenie a spracovanie dát PQ Scada Investigator, pomocou ktorého je možné spätne zobraziť alebo dopočítať ľubovolný parameter.

Obsah dodávky:

Analyzátor, 5x kábel na meranie AC napätia, 2x kábel na meranie DC napätia, 4x prúdový prevodník Ampflex 800 mm, CD so softwarom a dokumentáciou, transportná taška.

Výhody Elspec G4500:

  • Nepretržitý záznam časových priebehov na všetkých meraných kanáloch
  • Dĺžka záznamu až niekoľko rokov
  • Automatická správa sťahovania nameraných dát
  • 100% kompatibilita so softwarom pre systém stáleho monitoringu siete G4400 (možnosť začlenenia do tohto systému)
  • Veľmi presná časová synchronizácia
  • Vysoká presnosť merania prúdu
  • Meranie aj jednosmerného napätia a prúdu
  • Možnosť konfigurácie vstupov podľa prevodových pomerov meracích transformátorov (možnosť merania na VN)
  • Možnosť zakúpenia spolu s Tablet PC s dotykovou obrazovkou, ktorý zaistí 100% kompatibilitu s G4500

Príslušenstvo

Elspec platforma PQSCADA Sapphire

Otvorená, plne programovateľná platforma pre integráciu meracích zariadení a prezentáciu nameraných dát v oblasti energetiky.

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Počet kanálov 11 meracích kanálov, 4 U AC, 4 I AC, 1 U DC, 1 I DC, 1 teplota
Napájanie 85-260V AC, 120- 370V DC a 35- 55V DC, záložné batérie až na 2 hodiny, Super kapacitor na 0-25 sekúnd prerušenia napájania
Rozsah priameho merania napätia 1kV AC TRMS a 1kV DC
Rozmery (Š x V x H )  mm 250 x 60 x 400 mm
Hmotnosť 3,7 kg
Prúdové kliešte Autodetekcia
Napäťové sondy istenie poistkou 500mA/1000V/50kA
RoHS  Plne vyhovuje
Prostredie  
Použitie vnútorné
Teplota pracovná 0 až 50 C, skladovacia -20 až 60 C
Vlhkosť 85% bez kondenzácie
Nadmorská výška 2000m
Meranie v reálnom čase  
Vzorkovacia rýchlosť (všetky kanály) Napätie: 1024 vzoriek za periódu, Prúd: 256 vzoriek za periódu.
Harmonické Napätie: do 511., prúd do 127.
Interharmonické Podľa EN61000-4-30
Typ A/D prevodníkov 16/19 bitov
Záznam dát a priebehov  
Rozlíšenie časovej základne LAN Ethernet alebo GPS+PPS: 50ns
Vnútorná pamäť  32GB čo je ekvivalent pamäte 32TB bez kompresie PQZIP
Analýza kvality  
Detekcia transient 19,5/16µs
Komunikácia a V/V porty  
Ethernetové porty 3x 10/100Mb Ethernet
Power over Ethernet (PoE) dostupné ako výstup 13W
Wi.Fi interface 802.11 b/g s anténou
Sériový interface 1x RS 232, 1x RS 485
Digitálne V/V 6x 5-24VDC digitálne vstupy rozšíriteľné
Rozširovací slot PCMCIA
Display Mobile Analysis Lab tablet PC
Komunikácia Internet, Tntranet, GPRS, 3G Dial-up modem
Časová synchronizácia SNTP, IRIG-B GPS, vlastné

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Elspec - řešení v oblasti kvality elektrické energie

Elspec - řešení v oblasti kvality elektrické energie.

Eliminácia poklesov a výpadkov napätia v sieti závodu.

Eliminácia poklesov a výpadkov napätia v sieti závodu.

Monitorovanie kvality elektrickej energie a spôsob, akým sa na ňu vzťahuje

So zvyšujúcou sa zložitosťou priemyselných systémov sú dnes niektoré časti priemyselných podnikov veľmi citlivé na parazitické javy na napájacej elektrickej sieti a náchylné tak na kolaps. Preto rastie potreba monitorovať kvalitu elektrickej energie a jej vplyv na výrobný proces.