Metrológia
Aktuálne O nás ug dating service

Prístroje a príslušenstvo pre primárnu a sekundárnu metrológiu

Primárne, sekundárne a priemyselné kalibrátory elektrických veličín s frekvenciou až do 6GHz.

Elektrické normály napätia a odporu. Referenčné multimetre.

Teplotné normály a normálové primárne, sekundárne a priemyselné teplomery.

Teplotné pece a kúpele. Trojné a pevné body. Vlhkostné komory.

Software pre riadenie kalibrácie a overovanie meradiel.