Čo robíme

Činnosť spoločnosti Blue Panther s.r.o. je rozdelená do 5 hlavných oblastí:

1) Predpredajné konzultácie a poradenstvo

 

2) Dodávky širokého sortimentu meracích a kalibračných prístrojov sú rozdelené do piatich skupín

Industrial - prístroje pre údržbu a udržovanie systémov v prevádzke
Metrológia - vybavenie pre kalibračné laboratória
Laboratórium - prístroje pre skúšanie, vývojové a školské laboratória
Biomedical - prístroje pre bezpečné fungovanie zdravotníckej techniky
Data - dátové analyzátory, testery a protokolové analyzátory

3) Odborné školenia a tréningy

Blue Panther s.r.o. si zo skúseností uvedomuje podstatný fakt - zaobstaranie kvalitného meracieho prístroja ešte automaticky nemusí pre zákazníka znamenať predpokladanú úsporu výrobných alebo prevádzkových nákladov, či zlepšenie kvality.
Vývoj nových a výkonnejších prístrojov má v konečnom dôsledku za cieľ úsporu práce a starostí, ale iba za predpokladu, že užívateľ prístroja je dostatočne oboznámený so všetkými funkciami a možnosťami daného prístroja. Bohužiaľ obyčajným prečítaním manuálu to väčšinou nejde dosiahnúť v dostatočnej kvalite a rýchlosti. Z tohoto dôvodu spoločnosť Blue Panther s.r.o. ponúka celú radu kurzov a školení, v ktorých užívateľa naučí optimálnemu využitiu prístroja či meracej metódy tak, aby prístroj čo najrýchlejšie priniesol očakávané výsledky.
Cieľom spoločnosti Blue Panther je to, aby sa spoločnostiam, ktoré svojich zamestnancov na školenia vysielajú, vracali finančné náklady, ktoré do zamestnanca v podobe školenia vložia. A to nielen v podobe nákladov na školenie, ale hlavne vo väčšej efektivite práce zamestnancami, a tým aj v úspore nákladov, ktoré prirodzene vyplynú z lepšej práce zamestnancov. Preto sú školenia ukončené skúškou a vydaním certifikátu.

4) Kalibrácie a metrológia

Spoločnosť Blue Panther s.r.o. vlastní kalibračné laboratórium, v ktorom prevádza kalibrácie meracích prístrojov pre meranie elektrických aj neelektrických veličín.
Laboratórium je vybavené multifunkčným kalibrátorom Fluke 5500A, kalibrátorom elektrickej bezpečnosti Fluke 5320A, multimetrom Fluke 8846A, čiernymi telesami Hart 4180 a Hart 4181.
Celý systém laboratória je riadený kalibračným programovým balíkom FLUKE MET/CAL pracujúcim podľa ISO 9001 a ČSN EN ISO/ IEC 17025. Laboratórium je overené firmou Fluke v ich systéme CalNET s právom používať toto označenie.
Kalibračné laboratórium je akreditované podľa ČSN EN ISO/ IEC 17025 pod číslom 2332 u Českého inštitútu pre akreditácii www.cai.cz, kde je rovnako možné získať informácie o najlepších meracích schopnostiach laboratória.

5) Servis

Servisné stredisko spoločnosti Blue Panther s.r.o. vykonáva záručné aj pozáručné opravy a adjustácie všetkých dodávaných meracích prístrojov a zariadení.
K zaisteniu tejto činnosti je servis vybavený vysoko kvalifikovanými technikmi, ktorí sú priebežne školení u jednotlivých výrobcov. Úzky kontakt s výrobcami prináša detailnú znalosť všetkých vlastností dodávaných zariadení a optimálnu odozvu pri servise.
Spoločnosť Blue Panther s.r.o. je autorizovaným servisom pre značky LeCroy, Kyoritsu a Chauvin Arnoux a
jediným autorizovaným servisným centrom firmy Fluke pre Českú republiku.
V servisnom stredisku sa tiež pred dodaním zákazníkovi urobí výstupná kontrola všetkých prístrojov. Pri tejto činnosti je každý prístroj zaevidovaný do databázy, čo umožňuje sledovanie každého prístroja a všetko, čo sa s ním deje behom jeho životnosti - počet servisných zásahov, závady a pod.