Semináre a odborné školenia

Blue Panther Academy

 

​Semináre

​Semináre sú vždy ochutnávkou konkrétneho téme. Zorientovanie sa v problematike. Napriek tomu, že ide iba o ochutnávku, odnesiete si komplexný pohľad na vybranú problematiku a znalosti veľkého rozsahu. Tiež si pomôžete ujasniť, ktoré odborné školenie by pre vás bolo vhodné.Semináre vypisuje v priebehu celého roka a zoznam aktuálne vypísaných tém aj termínov nájdete tu.

Vývoj moderných technológií ide rýchlym tempom dopredu a naši klienti hľadajú rýchle a komplexné vzdelanie, ktoré im pomôže využiť možnosti, ktoré nové technológie v priemysle prinášajú, prinesie úspory finančné i časové, podporí bezproblémový chod výroby, napomôže optimálnemu využitiu prístrojov, meracích metód aj efektívnejšie fungovanie vašich zamestnancov. To je však možné len za predpokladu, že užívateľ prístroja je dostatočne oboznámený so všetkými funkciami a možnosťami daného prístroja. Jednoduchým prečítaním manuálu znalosti vzájomných súvislostí nemožno dosiahnuť v dostatočnej kvalite a rýchlosti. Z tohto dôvodu naša spoločnosť vo svojim seminároch a školeniach naučí účastníkov školení ako rýchlo a efektívne s konkrétnym meracím prístrojom pracovať.

Semináre 2019

Datum konání  Místo konání  Téma  Přednášející
23. dubna Praha Měření při údržbě motorů a řízených pohonů  J.Smetana
14. května Praha Bezpečnost dodávky elektřiny a kvalita sítě v závodě  -  Co je bezpečnost dodávky, jak ji zajistit a jak ji ovlivňuje vlastní technologie J.Smetana
16. května Brno Seminář Teledyne Lecroy F. Riamondi
28. května Praha „ Nástroje prediktivní údržby ve výrobním podniku“   a neb je skutečně levnější metoda „hasič?“  J.Smetana
30. května Hradec Králové  Úspory spotřeby a kvalita elektřiny v průmyslu -  Jak snížit spotřebu elektřiny stabilizací napětí a redukcí harmonických J. Smetana
4. června Hradec Králové  Jak správně využívat termokameru v úrdžbě závodu a ušetřit                                             J.Smetana
6. června  Praha Měření při údržbě motorů a řízených pohonů  J.Smetana
11. června Praha Eliminace poklesů a výpadků napětí a proudových špiček v automobilovém průmyslu J.Smetana
 13. června   Hradec  Králové     Měření při údržbě systémů M a R a procesního řízení v automobilovém a chemickém průmyslu - Teplota, tlak proudová smyčka                         K. Bielecki+ J.Smetana       
 

 

Školenia

Na nich skúmame hlbšie konkrétnu tému a naučíte sa praktické komplexné znalosti, ktoré vám umožní všetky znalosti vedieť aplikovať úspešne vo vašej pracovnej praxi. Na našich školeniach sa naozaj vystavíte a vaše znalosti potvrdíte zakončenú skúškou (testom), ktorý vás bude oprávňovať k obdržaní certifikátu o úspešnom absolvovaní. odborné školenia sú ponúkané aj zástupcom HR oddelením a je možné ich v prípade záujmu zorganizovať na prianie klienta priamo v sídle spoločnosti. Konkrétne témy a odborné kurzy, ktoré ponúkame nájdete na tejto stránke.​Odborné školenia​

 

Individuálne odborné školenia

Sú naším špeciálny ponukou pre spoločnosti. Na základe vybraného nášho vybraného téme sme schopní pripraviť odborné školenie tak, aby prednášanie teórie i úspešná prax nadväzovala na reálnu situáciu v konkrétnej spoločnosti. Ak by ste o túto variantu mali záujem, prosím kontaktujete nás.

Filter podľa výrobcu

Školenia - Termovízne meranie v priemysle

Toto školenie termovízie voľne nadväzuje na školenie Základy termovízneho merania. Rozširuje vedomosti získané v predchádzajúcom školenia o ďalšie praktické poznatky. Zameriava sa predovšetkým na aplikáciu termokamery v priemyselnom prostredí ako súčasť údržby. Zmyslom školenia je naučiť užívateľov s termokamerou profesionálne pracovať tak, aby si uvedomoval vplyv zásadných rušivých javov a dodať mu potrebnú istotu pri vyhodnocovaní získaných snímok.

Školenie - Základy merania kvality energie

Toto školenie nadväzuje na školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti, rozširuje ho o meranie kvality elektrickej energie, ktoré je jedným z dôležitých nástrojov prediktívnej údržby. Vysvetľuje interakcie medzi jednotlivými zariadeniami zapojených do elekrické siete, opisuje akým spôsobom pristupovať k meranie elektrickej energie. Popisuje aj dôležité normy a predpisy.

Školenie- Základy měření rušení v elektrické síti

V čase, keď sú meniče a riadené pohony čoraz častejšie nasadzované do priemyselných prevádzok, sa objavuje problém znečistenia napájacej siete v podobe harmonických napätí. Tento aspekt a mnoho ďalších označujeme názvom kvalita elektrickej energie. Školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti objasňuje túto problematiku. Po absolvovaní budete mať prehľad o základných parametroch určujúcich kvalitu elektrickej energie a o nízkofrekvenčným rušenie, bude vedieť, ako toto rušenie vzniká, čo je jeho podstatou.

Školenie - Základy termovízneho merania

Termovízne meranie sa stalo nenahraditeľným pomocníkom v priemyselnej údržbe aj v stavebníctve. Na dosiahnutie relevantných výsledkov je však potrebné dodržať celý rad zásad. Tieto pravidlá sa týkajú predovšetkým podmienok, za ktorých je snímka vyhotovený a spôsobu jeho vyhodnotenie. Akým spôsobom správne používať termokameru vás naučíme na tomto školení.