Školenie - Základy termovízneho merania


Termovízne meranie sa stalo nenahraditeľným pomocníkom v priemyselnej údržbe aj v stavebníctve. Na dosiahnutie relevantných výsledkov je však potrebné dodržať celý rad zásad. Tieto pravidlá sa týkajú predovšetkým podmienok, za ktorých je snímka vyhotovený a spôsobu jeho vyhodnotenie. Akým spôsobom správne používať termokameru vás naučíme na tomto školení.

Školení Základy termovizního měření má následující skladbu:

Podoba školení Základy termovizního měření:

Seminář kombinuje výklad s diskusí a praktickými příklady. V úvodu srovnává znalosti na určitou úroveň, na ně pak navazuje dalšími vědomostmi a příklady. Součástí kurzu je praktické cvičení s termokamerou a vyhodnocovacím softwarem.

Cíl školení Základy termovizního měření:

Cílem tohoto kurzu je, aby účastník porozuměl teorii a úskalí termografického měření a bezkontaktního měření teploty. Účastník se seznámí s principem termografické kamery, naučí se s ní pracovat a porozumí termografickému snímku.

Účel školení Základy termovizního měření:

Naučit účastníka pracovat s termografickou kamerou, předat mu základní teoretické informace o principu a pravidlech termografickáho měření.

Výsledek školení Základy termovizního měření:

Účastník bude schopen samostatně pracovat s termokamerou, bude schopen se vyvarovat chyb při pořizování termografických snímků, dokáže zpracovat tyto snímky pomocí softwaru na počítači, dokáže je vyhodnotit a učinit vyplývající závěry.

Ukončení školení Základy termovizního měření:

Školení je ukončeno testem, který je zaměřen na stěžejní body dané problematiky. Účelem testu je zrekapitulovat dané téma, ověřit, zda účastník správně pochopil problematiku a v neposlední řadě pomoci účastníkovi zapamatovat si nejdůležitější informace, které získal.

Získané znalosti:

Účastník se seznámí s teorií bezkontaktního měření teploty a způsoby šíření tepla. Pozná nejdůležitější parametry ovlivňující bezkontaktní měření teploty a termovizní měření, např. emisivita a pod. Dále pochopí princip bezkontaktního teploměru a termokamery, naučí se s ní pracovat, pochopí princip termografického snímku.

 

Školení je určeno pro: techniky elektroúdržby, údržby a správy budov, stavební techniky.

Minimální počet účastníků školení: 3

Kapacita školení je 8 osob.

Délka školení je 6 hodin.

Cena školení je na dotaz, podle počtu účastníků.

Toto školení lze zorganizovat přímo v sídle zákazníka.

U zájemců o toto školení předpokládáme technické vzdělání.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zvoľte adresáta Vášho dotazu