Školenie - Základy termovízneho merania
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Školenie - Základy termovízneho merania

Termovízne meranie sa stalo nenahraditeľným pomocníkom v priemyselnej údržbe aj v stavebníctve. Na dosiahnutie relevantných výsledkov je však potrebné dodržať celý rad zásad. Tieto pravidlá sa týkajú predovšetkým podmienok, za ktorých je snímka vyhotovený a spôsobu jeho vyhodnotenie. Akým spôsobom správne používať termokameru vás naučíme na tomto školení.

Školenie Základy termovízneho merania - má nasledujúcu skladbu:

Vzhľad školení - Základy termovízného merania:

Seminár kombinuje interpretáciu s diskusiou a praktickými príkladmi. V úvode porovnáva vedomosti na určitú úroveň, na ne potom nadväzuje ďalšími vedomosťami a príkladmi. Súčasťou kurzu je praktické cvičenie s termokamerou a hodnotiacim softvérom.

Cieľ školenie - Základy termovízného merania:

Cieľom tohto kurzu je, aby účastník porozumel teórii a úskalím termografického merania a bezkontaktného merania teploty. Účastník sa oboznámi s princípom termografickej kamery, naučí sa s ňou pracovať a porozumie termografickému snímku.

Účel školenie - Základy termovízného merania:

Naučiť účastníka pracovať s termografickou kamerou, odovzdať mu základné teoretické informácie o princípe a pravidlách termografického merania.

Výsledok školenie - Základy termovízného merania:

Účastník bude schopný samostatne pracovať s termokamerou, bude schopný predchádzať chybám pri získavaní termografických snímok, spracovávať tieto snímky pomocou softvéru na počítači, vyhodnotiť ich a vyvodiť z nich závery.

Ukončenie školenie - Základy termovízného merania:

Účastník sa oboznámi s teóriou bezkontaktného merania teploty a spôsobmi šírenia tepla. Pozná najdôležitejšie parametre ovplyvňujúce bezkontaktné meranie teploty a termodynamické meranie, napr. emisivitu atď. Ďalej porozumejú princípu bezkontaktného teplomera a termokamery, naučia sa s ňou pracovať, porozumejú princípu termografického snímku.

  • Odborná príprava je určená pre: Elektrotechnikov, pre personál údržby a správy budov, pracovníci stavebného inžinierstva.
  • Minimálny počet účastníkov vzdelávania: 3.
  • Kapacita odbornej prípravy je 8 osôb.
  • Dĺžka výcviku je 6 hodín.
  • Cena odbornej prípravy je na opýtanie, podľa počtu účastníkov.
  • Toto školenie možno organizovať priamo v priestoroch klienta.
  • U záujemcov o toto vzdelávanie predpokladáme technické vzdelanie.

Ak máte záujem, kontaktujte nás prostredníctvom formulára uvedeného nižšie alebo na uvedenom telefónnom čísle.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Anna Vašková
Telefón: +420 603 255 719, marketingbp@blue-panther.cz