Aktuálne O nás Kontakt

Školenia - Termovízne meranie v priemysle


Toto školenie termovízie voľne nadväzuje na školenie Základy termovízneho merania. Rozširuje vedomosti získané v predchádzajúcom školenia o ďalšie praktické poznatky. Zameriava sa predovšetkým na aplikáciu termokamery v priemyselnom prostredí ako súčasť údržby. Zmyslom školenia je naučiť užívateľov s termokamerou profesionálne pracovať tak, aby si uvedomoval vplyv zásadných rušivých javov a dodať mu potrebnú istotu pri vyhodnocovaní získaných snímok.

Školení Termovizní měření v průmyslu má následující skladbu:

Podoba školení Termovizní měření v průmyslu:

Kurz kombinuje výklad s diskusí a praktickými příklady. V úvodu srovnává znalosti na určitou úroveň, na ně pak navazuje dalšími vědomostmi a příklady. Součástí kurzu je praktické cvičení s termokamerou a vyhodnocovacím softwarem.

Cíl školení Termovizní měření v průmyslu:

Cílem školení je, aby se účastník naučil pracovat s termografickou kamerou. Dozvěděl se, co všechno mu termovizní měření může přinést v jeho oboru. Naučí se vyhodnocovat termografické snímky, rozlišit kritické chyby a rozhodnout o příslušných opatřeních. Dozví se o možnostech a způsobu aplikace termovize v prediktivní údržbě.

Účel školení Termovizní měření v průmyslu:

Naučit účastníka efektivně pracovat s termokamerou, využít maximálně její možnosti a převést teoretické znalosti z oblasti termovize do praxe.

Výsledek školení Termovizní měření v průmyslu:

Účastník bude schopen samostatně pracovat s termokamerou, bude schopen se vyvarovat chyb při pořizování termografických snímků, dokáže zpracovat tyto snímky pomocí software na počítači, dokáže je vyhodnotit a učinit vyplývající závěry nebo nápravná opatření. Dále bude mít přehled o využití termokamery v prediktivní údržbě.

Ukončení školení Termovizní měření v průmyslu:

Kurz je ukončen testem, který je zaměřen na stěžejní body dané problematiky. Účelem testu je zrekapitulovat dané téma, ověřit, zda účastník správně pochopil problematiku a v neposlední řadě pomoci účastníkovi zapamatovat si nejdůležitější informace, které získal.

Získané znalosti:

Účastník se naučí pracovat s termografickou kamerou, porozumí termografickému snímku, bude schopen podrobně vyložit jeho význam. Naučí se rozpoznat potencionální problémy a seznámí se s využitím termovize v prediktivní údržbě. Bude schopen převést teorii a obecné zkušenosti na svůj konkrétní problém.

 

Školení je určeno pro: techniky elektroúdržby, údržby a správy budov, stavební techniky.

Minimální počet účastníku školení: 3

Kapacita školení je 8 osob.

Délka školení je 6 hodin.

Cena školení je na dotaz, podle počtu účastníků.

Toto školení lze zorganizovat přímo v sídle zákazníka.

U zájemců o toto školení předpokládáme technické vzdělání.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..