Školenia - Termovízne meranie v priemysle
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Školenia - Termovízne meranie v priemysle

Toto školenie termovízie voľne nadväzuje na školenie Základy termovízneho merania. Rozširuje vedomosti získané v predchádzajúcom školenia o ďalšie praktické poznatky. Zameriava sa predovšetkým na aplikáciu termokamery v priemyselnom prostredí ako súčasť údržby. Zmyslom školenia je naučiť užívateľov s termokamerou profesionálne pracovať tak, aby si uvedomoval vplyv zásadných rušivých javov a dodať mu potrebnú istotu pri vyhodnocovaní získaných snímok.

Školenie Termovízneho merania v priemysle má nasledujúcu skladbu:

Podoba školenie - Termovízneho merania v priemysle:

Kurz kombinuje interpretáciu s diskusiou a praktickými príkladmi. V úvode porovnáva vedomosti na určitú úroveň, na ne potom nadväzuje ďalšími vedomosťami a príkladmi. Súčasťou kurzu je praktické cvičenie s termokamerou a hodnotiacim softvérom.

Cieľ školenie - Termovízneho merania v priemysle:

Cieľom odbornej prípravy je, aby sa účastník naučil pracovať s termografickou kamerou. Dozvedel sa, čo mu všetko termovizné meranie môže priniesť v jeho odbore. Naučia sa hodnotiť termografické snímky, rozlišovať kritické chyby a rozhodovať o vhodných opatreniach. Dozvie sa o možnostiach a spôsobe aplikácie termodynamiky v predvídateľnej údržbe.

Účel školenie - Termovízneho merania v priemysle:

Naučiť účastníka efektívne pracovať s termokamerou, maximalizovať jej možnosti a previesť teoretické vedomosti z oblasti termodynamiky do praxe..

Výsledok školenie - Termovízneho merania v priemysle:

Účastník bude schopný samostatne pracovať s termokamerou, bude schopný vyhnúť sa chybám pri získavaní termografických snímok, bude schopný spracovať tieto snímky pomocou softvéru na počítači, vyhodnotiť ich a vyvodiť z nich závery alebo nápravné opatrenia. Ďalej bude mať prehľad o použití termokamery v predvídateľnej údržbe.

Ukončenie školenie - Termovízneho merania v priemysle:

Kurz je ukončený testom, ktorý je zameraný na hlavné body danej problematiky. Cieľom testu je zhrnúť danú tému, overiť, či účastník túto problematiku správne pochopil a v neposlednom rade pomôcť účastníkovi zapamätať si najdôležitejšie informácie, ktoré získal.

Získané poznatky:

Účastník sa naučí pracovať s termografickou kamerou, porozumie termografickému snímku, bude schopný podrobne vysvetliť jeho význam. Naučí sa rozpoznať potenciálne problémy a oboznámi sa s využitím termovizácie v predvídateľnej údržbe. Bude schopný previesť teóriu a všeobecné skúsenosti na svoj konkrétny problém.

  • Odborná príprava je určená pre: Elektrotechnikov, pre personál údržby a správy budov, pracovníci stavebného inžinierstva.
  • Minimálny počet účastníkov vzdelávania: 3.
  • Kapacita odbornej prípravy je 8 osôb.
  • Dĺžka výcviku je 6 hodín.
  • Cena odbornej prípravy je na opýtanie, podľa počtu účastníkov.
  • Toto školenie možno organizovať priamo v priestoroch klienta.
  • U záujemcov o toto vzdelávanie predpokladáme technické vzdelanie.

Ak máte záujem, kontaktujte nás prostredníctvom formulára uvedeného nižšie alebo na uvedenom telefónnom čísle.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Anna Vašková
Telefón: +420 603 255 719, marketingbp@blue-panther.cz