Aktuálne O nás Kontakt

Akreditované kalibračné laboratórium

Akreditované kalibračné laboratórium
 

Kalibrácia meradiel, meracej techniky a prístrojov vo vlastnom laboratóriu alebo priamo u zákazníka..

Kalibračné laboratórium Blue Panther Metrology

Prevádzkujeme vlastné akreditované kalibračné laboratórium, v ktorom uskutočňujeme akreditované kalibrácie meracích techník na meranie elektrických aj neelektrických veličín. Akreditácia je platná do 23. 6. 2023

Zabezpečujeme tieto služby:

  • Kalibrácia meradiel, meracích techník a prístrojov vo vlastnom laboratóriu v Prahe alebo u zákazníka.
  • Nastavenie a údržba meradiel, meracích techník a prístrojov.
  • Zabezpečenie prepravy meracích prístrojov a meracích zariadení.
  • Správa metrologické agendy zákazníka.

 

 
 

Čo ak zistíme chybu pri kalibrácii?

V prípade, že laboratórium na vašom prístroji zistí chybu, budeme vás okamžite kontaktovať a máte možnosť poslať prístroj do servisu, kde ho opraví a laboratórium potom vykoná kalibráciu. Dostanete zariadenie, ktoré môžete okamžite použiť. Jednoducho nám prineste prístroj, ktorý potrebujete kalibrovať a zvyšok nechajte na nás.

Zariadenie kalibračného laboratória

  • Kalibračné laboratórium musí byť vybavené kvalitnými kalibračnými prístrojmi, ktoré umožňujú zabezpečovať vysokú úroveň kalibračných procesov pri kalibrácii meradiel, meracích techník a prístrojov.
  • Kalibrácia a správa metrológie je zabezpečená komplexným metrologickým softvérom MET / CAL v 8.1 firmy FLUKE, ktorý spĺňa podmienky normy ČSN EN 17025.
  • Vďaka úzkej spolupráci s firmou FLUKE sme vybavení primeranými kalibračnými a justičnými postupmi. Tieto procesy sú upravené pre legislatívne požiadavky kladené na kalibračné laboratóriá v Česku.

Kalibrácia elektrických veličín

  • Kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibrátora FLUKE 5500A, digitálneho multimetra HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ.
  • Na kalibráciu teploty a tlaku máme kalibrátor FLUKE 525A, sekundárny štandard Hart 5612B, teplotné pece Hart 9100S, Hart 9127@@ Hart 9009 a tlakovým modulom FPort P07.
  • Na kalibráciu revíznych prístrojov potom kalibrátorom FLUKE 5320A.

Všetky používané štandardy majú zabezpečenú trasovateľnosť na národné alebo medzinárodné normy.

Čo kalibrujeme?

Kalibrujeme celé portfólio meracích prístrojov a meracích techník zo všetkých oblastí priemyslu. Kalibrujeme aj testy zdravotníckej techniky, prístroje na vývoj a výskum, metrológiu a energetiku.

  • Jednoúčelová měřidla (el. veličiny, frekvence)
  • Termokamery
  • IR termokamery
  • IR teploměry (dle rozsahu teplot)
  • Voltmetry analogové a digitální do 6,5 digitů
  • Záznamníky elektrických veličin
  • Multimetry analogové a digitální
  • Klešťové ampérmetry
  • Procesní kalibrátory
  • Zkoušečky napětí
  • Ohmetry
  • Revizní přístroje
  • Testery ručního nářadí
  • Laboratorní zdroje
  • Multifunkční kalibrátory
  • Multifunkční testery s měřením izolace
  • Kombinované multifunkční testery
  • Měřiče izolace
  • Měřidla uzemnění
  • Etalony odporu a bočníky
  • Testery elektrických strojů
  • Kalibrátory proudové smyčky
  • Wattmetry a analyzátor sítě
  • Vícekanálové datalogery

Čo kalibrujeme neakreditovaným spôsobom?

  • Kontaktné teplomery – 10 ° C až 350 ° C; maximálny priemer 4,5 – 6 mm; hĺbka ponoru max. 100 mm – 120 mm
  • Tlakomery systému s reguláciou tlaku systému.

Co naopak nekalibrujeme:

  • Glukometry
  • Vlhoměry
  • Luxmetry
  • Tlakoměry
  • Teploměry
  • Osciloskopy
  • Testery strukturované kabeláže
  • Wattmetry fungující na principu elektroměrů
  • Dozimetry

 

Osvedčenie o akreditácii č. 436 / 2020. Akreditované kalibračné laboratórium č. 2332. Akreditácia podľa ČSN EN ISO / IEC 17025: 2018.

Akreditácia je platná do 23. 6. 2023.

 

Adresa kalibračného laboratória:

Blue panther s. r. o. - Metrology

Mezi Vodami 27

143 00, Praha 4 - Modřany

 

Vedúci laboratória:  Tomáš Kapal

Telefon: +420 241 434 356 klapka 22

E-mail: kalibrace@blue-panther.cz

 

Ak máte záujem o využitie služieb nášho kalibračného laboratória. Neváhajte nás kontaktovať niektorým z uvedených spôsobov alebo prostredníctvom formulára.

Kalibračný ceník

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Filter podľa výrobcu