Akreditované kalibračné laboratórium | Blue Panther s.r.o.

Akreditované kalibračné laboratórium 2332

Akreditované kalibračné laboratórium 2332
 

Kalibrácia meradiel, meracej techniky a prístrojov na meranie elektrických veličín a teploty v laboratóriu aj u zákazníka

Kalibračné laboratórium Blue Panther Metrology

Udelenie akreditácie Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. je platné do 4. 7.. 2028.

 

Zaisťujeme tieto služby:


Kalibrácia meradiel, meracej techniky a prístrojov vo vlastnom laboratóriu v Prahe alebo u zákazníka.

 

 • Nastavenie a údržba meradiel, meracej techniky a prístrojov.
 • Zaistenie prepravy meradiel a meracej techniky.
 • Správa metrologickej agendy zákazníka.

Kalibrační laboratoř s akreditací image-6.png

 

Čo keď zistíme na vašom prístroji pri kalibrácii závadu?


V prípade, že laboratórium na vašom prístroji zistí závadu, budeme vás ihneď kontaktovať.

Máte možnosť postúpiť prístroj do nášho servisu, kde ho opraví a laboratórium následne vykoná kalibráciu.

Dostanete tak zariadenie, ktoré môžete ihneď používať.

Jednoducho k nám dopravte prístroj ktorý potrebujete skalibrovať, a zvyšok nechajte na nás.

 

 

Vybavenie kalibračného laboratória

 • Kalibračné laboratórium je vybavené kvalitnými kalibračnými prístrojmi, ktoré umožňujú poskytovať vysoký štandard kalibračných procesov pri kalibrácii meradiel, meracej techniky a prístrojov.
 • Kalibrácia a správa metrológie je zaistená komplexným metrologickým softvérom MET/CAL v 8.1 firmy FLUKE, ktorý spĺňa podmienky normy ČSN EN 17025.
 • Vďaka úzkej spolupráci s firmou FLUKE sme vybavení náležitými kalibračnými a justačnými procedúrami.
 • Tieto procesy sú upravené pre legislatívne požiadavky kladené na kalibračné laboratóriá v ČR a SR.


Kalibrácia elektrických veličín

 

 • Kalibrácie sú vykonávané prostredníctvom kalibrátora Fluke 5500A, digitálneho multimetra HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ.
 • Na kalibráciu revíznych prístrojov potom kalibrátorom Fluke 5320A.


Kalibrácia bezkontaktnej teploty

 

 • Črné telesá Fluke 4180 a 4181 pre rozsah kalibrácie –15 °C až 500 °C


Všetky používané etalóny majú zaistenú trasovateľnosť na štátne či medzinárodné štandardy.

 

Čo kalibrujeme akreditovaně?


Kalibrujeme celé porfólio meracích prístrojov a meracie techniky zo všetkých oblastí priemyslu.

  Kalibrujeme aj testery zdravotníckej techniky, prístrojov pre vývoj a výskum, metrológiu a energetiky.

 

 • Jednoúčelové meradlá (el. veličiny, frekvencia)
 • Termokamery
 • IR teplomery (podľa rozsahu teplôt)
 • Voltmetre analógové a digitálne do 6,5 digitov
 • Záznamníky elektrických veličín
 • Multimetre analógové a digitálne
 • Kliešťové ampérmetre
 • Procesné kalibrátory
 • Skúšačky napätia
 • Ohmetre
 • Revízne prístroje
 • Testery ručného náradia
 • Laboratórne zdroje
 • Multifunkčné kalibrátory
 • Multifunkčné testery s meraním izolácie
 • Kombinované multifunkčné testery
 • Merače izolácie
 • Meradlá uzemnenia
 • Etalóny odporu a bočníky
 • Testery elektrických strojov
 • Kalibrátory prúdovej slučky
 • Wattmetre a analyzátor siete
 • Viackanálové datalogéry

Čo kalibrujeme ne-akreditovane?

 

 • Kontaktné teplomery -10 °C až 350 °C; max. priemer 4,5 - 6 mm; hĺbka zanorenia max 100 mm - 120 mm
 • Tlakomery na sústave s možnosťou regulácie tlaku systému.
 • Osciloskopy

Čo naopak nekalibruje:

 • Glukomery
 • Vlhkomery
 • Luxmetre
 • Testery štruktúrované kabeláže
 • Dozimetre
 • Zdravotnícke tlakomery

Osvedčenie o akreditácii č.356/2023. Akreditované kalibračné laboratórium č.2332. Akreditácia podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Udelenie akreditácie je platné do 4. 7. 2028

 

 

Adresa kalibračného laboratória:


Blue panther s. r. o. - Metrológy

Medzi Vodami 27

143 00, Praha 4 - Modřany

Česká republika

 

Vedúci laboratória: Tomáš Kapal

telefón: +420 241 434 356 klapka 22

E-mail: kalibrácia@blue-panther.cz

 

Pokiaľ máte záujem o využitie služieb nášho kalibračného laboratória.

Neváhajte nás kontaktovať niektorým z uvedených spôsobov alebo prostredníctvom formulára.

 

 

 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Filter podľa výrobcu