Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, obchodným partnerom, účastníkom našich seminárov, odborných školení, odberateľom noviniek, návštevníkom nášho stánku na výstavách alebo ste sa zaregistrovali na našich webových stránkach, zverujete nám svoje údaje. Údaje, ktoré o vás spracovávame sme získali na základe vzájomného obchodného vzťahu a chceme Vás uistiť, že zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

 

Kto je správca?
Sme spoločnosť Blue Panther Slovakia, s.r.o., so sídlom Koceľova 17, 821 08 Bratislava,  IČO 35918471. Sme spoločnosťou, ktorá predáva široký sortiment meracích a kalibračných prístrojov, zabezpečuje servis a služby s týmito produktmi súvisiacimi, ponúka odborné konzultácie a odborné semináre a školenia. Sme prevádzkovateľom webu www.blue-panther.sk a e-shopu www.meraky.cz a kyoritsu.cz

Vaše osobné údaje teda spracovávame ako správca. Určujeme teda, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť s témou ochrany osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na email info@blue-panther.cz.

Prehlasujeme
Ako správca Vašich osobných údajov prehlasujeme, že spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, ustanovenia zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR ).

A teda, že

 • Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu
 • Plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
 • Umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv

 

Rozsah osobných údajov
Spracovávame Vaše osobné údaje (meno a priezvisko) a informácie súvisiace s vašou profesiou alebo obchodnou činnosťou (pracovný telefón, pracovný email, pracovné zaradenie (funkcia), pracovný email, spoločnosť (zamestnávateľ), adresa zamestnávateľa alebo korešpondenčná adresa, fakturačné údaje.

 

Účel spracovania

Všetky údaje o Vás sme získali na základe obchodného vzťahu s Vaším zamestnávateľom alebo Vašimi zamestnancami. Vaše údaje sú evidované a spracovávané iba za účelom vytvorenia tohto obchodného vzťahu, sú zabezpečené, nebudú uverejnené ani postúpené tretím stranám.

 • Poskytovanie služieb, kúpa produktov a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje a údaje, ktoré spracovávame nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. Zaslanie prístupov do kurzu, predaji a kúpe tovaru, dodanie tovaru, spísanie zmlúv).

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing - zasielanie obchodných oznámení a e-mailov (newsletterov)

Vaše údaje využivame na základe vašho predchádzajúceho súhlasu na účely priameho marketingu. Boli by sme radi, keby ste s nami zostali v kontakte a dostávali od nás aj konkrétne rady, postupy pri meraní, semináre, odborné školenia, novinky, ktoré informujú o aktuálnych udalostiach v odbore, prinášajú informácie o produktoch. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zaslaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek zrušiť odoslaním požiadavky na e-mail info@blue-panther.cz. Taktiež máte právo na rovnaké e-mailové správy o výmaz vašich údajov. Ak tieto požiadavky na zmenu ste neposkytli, chceme Vás informovať o tom, že Vaša predchádzajúca dohoda je stále platná.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre alebo vás kontaktujeme na základe vami udeleného predchádzajúceho súhlasu, ktorý ste udelili pri registrácii na našich webových stránkách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním svojej požiadavky na email info@blue-panther.cz.

 • Fotografie a video záznamy

Na niektorých seminároch, odborných školeniach, obchodných stretnutiach, kupujeme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe a sociálnych sieťach. U týchto materiálov nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu, a to na základe udeleného súhlasu. Ak na záznamoch nechcete byť, nepodpisujte prosím na našich akciách kontaktný formulár, ktorým svojím podpisom udeľujete tiež súhlas s užívaním. Svoj predtým udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním svojej požiadavky na email info@blue-panther.cz.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné, aktuálne známe, technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ak je to nevyhnutne potrebné. Sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb

BILANZ - AV, s.r.o. - účtovníctvo

Ideal Mělník a.s. - audit
United Registrar of Systems Czech s.r.o. - URS certifikácia
oXy Online s.r.o. - prevádzkovateľ e-shopu www.meraky.cz
Heyduk, Musil & Strnad s.r.o.- správcu webu jaky
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Quando International s.r.o. - e-mailing
Impero CZ, s.r.o. - Lead z návštevnosti webu

Smartsupport

Heuréka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Blue Panther s.r.o. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania a lepšiu ponuku služieb našim zákazníkom. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@blue-panther.cz.
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie rozsahu osobných údajov alebo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.

 

Mlčanlivosť
Prístup našich zamestnancov k osobným údajom je obmedzený iba na údaje relevantné pre ich prácu. Dovoľujeme si Vás uistiť, že ak naši zamestnanci budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov
V súčasnej dobe pracujeme v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR). Informácie tu uvedené sú pravidelne prehodnocované. Sledujte prosím pravidelne túto stránku, s meniacou sa legislatívou môže v budúcnosti dochádzať k zmenám.