Fluke od Blue Panther s.r.o.
Fluke

Spoločnosť Blue Panther s.r.o. je jediným Platinovým technickým distribútorom firmy Fluke pre ČR a SR.
Oficiálne zastupuje Fluke Industrial, Fluke Calibration a Fluke Biomedical a je certifikovaným Servisným strediskom Fluke pre ČR a SR.

Fluke Corporation

 

Spoločnosť Fluke je významným svetovým výrobcom a poskytovateľom služieb v oblasti elektronických meracích prístrojov a softvéru.

Spoločnosť Fluke pomáhala definovať a rozvíjať jedinečný trh technológií a poskytovala riešenia na testovanie a hľadanie problémov, ktoré sa stali najdôležitejšou požiadavkou vo výrobe a službách.

Každý nový výrobný závod, kancelária, nemocnica alebo závod, ktorý sa v súčasnosti buduje, predstavuje pre výrobky Fluke ďalšieho potenciálneho zákazníka. Či už ide o priemyselné elektrické rozvody, údržbu či opravy či presné meranie a kontrolu kvality, pomáhajú prístroje Fportu po celom svete udržiavať v chodu firmy v obchode aj priemysle.

Medzi typických zákazníkov a používateľov patria laboranti, technici, metrológovia, výrobcovia zdravotníckych zariadení a odborníci v oblasti počítačových sietí – pracovníci, ktorí dávajú do stávky svoju povesť prostredníctvom prístrojov, ktoré používajú, a používajú prístroje na rozvoj svojich vedomostí a schopností. Fluke sa podarilo dosiahnuť vedúce alebo vedúce postavenie vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobí. Prístroje značky Fluke majú vynikajúcu povesť vďaka prenosnosti, odolnosti, bezpečnosti, jednoduchému použitiu a vysokej kvalite.

Fluke je nadnárodná spoločnosť so sídlom v meste Everett v štáte Washington, USA je v úplnom vlastníctve spoločnosti Fortive.

Výrobné centrá sa nachádzajú v USA, v Spojenom kráľovstve, Ázia a Holandsko. Predajné a servisné pobočky sa nachádzajú v Európe, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Ázia a Austrália. Spoločnosť Fluke Corporation má distribučné a výrobné kanály zástupcov vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 2 400 pracovníkov.

Trhové segmenty

Séria výrobkov spoločnosti Fluke ponúka vhodné výrobky pre profesionálov v rôznych odvetviach. Primárne segmenty sú uvedené nižšie spolu so stručným opisom typov prístrojov Fluke a ich typickým použitím. Priemyselné / elektronické rozvody a údržba V súčasnosti je elektronika súčasťou rastúceho počtu elektrických elektromechanických systémov. Komplexný sortiment spoločnosti Fluke, ktorý zahŕňa digitálne multimetre, analyzátory elektrickej energie, termokamery, izolačné skúšky, príslušenstvo a integrované ručné meracie prístroje ScopeMeter ™, využíva čoraz viac technikov údržby, prevádzkových technikov a pracovníkov údržby. Tieto nástroje im umožňujú rýchlo hľadať príčiny problémov týchto zložitých nových systémov.

Fluke– priemyselná divízia – meranie

Divízia Fluke Industrial je popredným výrobcom ručných zariadení na údržbu v priemysle.

Prístroje na meranie elektrickej energie a teploty, prístroje na klimatizáciu HVAC / R. Používatelia sú prevádzkoví technici a konzultanti pre kvalitu elektrickej energie, ktorí sa zaoberajú údržbou, údržbou a navrhovaním rôznych typov obytných, priemyselných, výrobných a komerčných budov, používajú profesionálne meracie prístroje Fluke Industrial.

Výrobok

Napríklad elektrické testovacie zariadenia, digitálne multimetre (DMM), kliešťové multimetre, jednofázové a trojfázové merače kvality elektrickej energie, meracie prístroje ScopeMeter ™, prúdové klieštiky, termokamery, digitálne teplomery a príslušenstvo k DMM sú určené na každodenné zisťovanie porúch v teréne a údržbu elektrických systémov, systémov elektrickej energie, klimatizačných systémov HVAC / R a súvisiacich zariadení. Výrobky spoločnosti Fluke pomáhajú elektrotechnikom pri analýze, zisťovaní problémov a opravách týchto systémov tak, aby poskytovali optimálnu výkonnosť.

Kvalita ovzdušia

V interiéroch je podľa niektorých odhadov až 30% komerčných budov zaťažených syndrómom „chorej budovy“ (sick building). Nedostatočná kvalita vnútorného ovzdušia môže viesť k zníženiu produktivity personálu, narušeniu funkcií čistých prevádzkarní alebo viesť k súdnym konaniam. Na riešení týchto problémov pracujú v USA takmer dva milióny profesionálnych pracovníkov. V roku 2005 spoločnosť Fluke uviedla na trh rad prístrojov na meranie kvality vnútorného ovzdušia (IAQ) s cieľom poskytnúť odborníkom v oblasti klimatizácie HVAC, údržby budov a IAQ komplexné portfólio presných prístrojov na zisťovanie problémov týkajúcich sa kvality vnútorného ovzdušia a na zabezpečenie jeho kvality. Prístroje spoločnosti Fluke pre oblasť IAQ pomáhajú týmto profesionálom dosahovať vynikajúce výkony vďaka ich presnosti, spoľahlivosti, odolnosti, bezpečnosti, použiteľnosti a hodnote, ktorú sú prístroje Fluke známe.

Fluke Kalibration – Kalibrácia a metrológia

Vďaka akvizícii divízie Precision Measurement spoločnosti Wavetek Wandell Goltermann začiatkom roku 2000 spoločnosť Fluke na celosvetovej úrovni ešte viac posilnila svoje už tak pevné postavenie v oblasti elektrickej kalibrácie. Následná akvizícia spoločností Hart Scientific a DH Instruments zabezpečila rozšírenie o skúsenosti a produktové rady v oblasti teplotnej kalibrácie a kalibrácie tlaku / prietoku.

V súčasnosti sú kalibračné a metrologické prístroje sústredené do samostatnej divízie Fluke Calibration, kde je spoločnosť Blue Panther jediným výhradným distribútorom pre Česko.

Rad kalibračných prístrojov Fluke, vrátane kalibrátorov, noriem, generátorov signálov, kalibračného softvéru a pomocných zariadení, umožňuje spoločnostiam a štátnym inštitúciám, ktoré potrebujú presne kalibrované prístroje pre programy kvality a normalizácie, ako aj na splnenie prísnych medzinárodných požiadaviek na kvalitu.

Fluke Biomedical – zdravotnícke prístroje

Fluke Biomedical je samostatná spoločnosť, ktorá vyšla z Fluke.

Je významným svetovým výrobcom testovacích a simulačných prístrojov na vykonávanie funkčných testov lekárskej techniky a na overovanie elektrickej bezpečnosti lekárskych prístrojov.

Dodáva testy elektrickej bezpečnosti, simulátory pacienta, testy defibrilátorov, testy infúznych pump, testy elektrochirugických prístrojov, analyzátory infúznych pump a dávkovačov, analyzátory inkubátorov, testy impulzných oxymetrov, analyzátory kardiostimulátorov, fetálne analyzátory a iné prístroje.

Pan John Fluke - zakladatel společnosti Fluke

První přístroje

Sídlo společnosti

Výber zo sortimentu produktov Fluke: