Multifunkčný revízny prístroj Fluke 1664 FC
Aktuálity a novinky O nás Kontakt
Multifunkčný revízny tester na kontrolu elektrickej bezpečnosti elektrickej inštalácie s komunikáciou Fluke Connect

Revízny prístroj Fluke 1664 FC s bezdrôtovým prenosom výsledkov vykonáva sedem testov elektrickej inštalácie jedným stlačením tlačidla.


Revízny prístroj Fluke 1664 FC je jediným testerom vybaveným funkciou „predbežnej skúšky izolácie“.

Pokiaľ tester zistí, že je k testovanému systému pripojený nejaký spotrebič, zastaví test izolácie a pomáha tak chrániť spotrebiče pred náhodným poškodením.

Model 1664 FC je tiež vybavený podporou systému Fluke Connect ®, ktorý umožňuje odosielať výsledky merania do smartfónu a spolupracovať s ostatnými.

Automatický test umožňuje vykonať sedem testov stlačením jediného tlačidla, čím sa znižuje počet ručných pripojení a možnosť vzniku chýb.

Predbežná skúška izolácie


Chráňte spotrebiče pripojené k sieti. Predchádzajte nákladným chybám.

Tester inštaláciou Fluke 1664 FC je jediným testerom inštalácií vybaveným funkciou „predbežnej skúšky izolácie“, ktorá vás upozorní na možné veľké a nákladné chyby.

Pokiaľ tester zistí, že je k testovanému systému pripojený nejaký spotrebič, zastaví test izolácie a zobrazí vizuálne upozornenie.

Tak je možné prispieť k eliminácii neúmyselných poškodení periférnych zariadení ak spokojnosti zákazníkov.

Zdieľajte odkiaľkoľvek.

Postupujte koordinovane, aj keď sa vy a váš tím nachádzate na rôznych miestach. Systém Fluke Connect umožňuje testeru inštaláciou 1664 FC odosielať výsledky meraní do smartfónu, aby ste sa mohli spojiť a spolupracovať s ostatnými. Ide o najrýchlejší spôsob, ako svojmu tímu odovzdávať informácie a ukázať, čo sami vidíte. Môžete si tak nechať schváliť postup priamo v teréne.

Načítanie uložených výsledkov odkiaľkoľvek

Úložisko FlukeCloud™ umožňuje čítanie uložených výsledkov, či už ste v kancelárii alebo v teréne, a robiť rozhodnutia v reálnom čase.

Navyše môžete dáta importovať do softvéru Fluke DMS, kde ich môžete spracovávať a vytvárať certifikáty.

Navyše získavate špičkovú ochranu dát. Môžete vykonávať bezpečné meranie, so zabezpečením dát, rýchlo a navyše presnejšie.

Všetko vďaka možnostiam systému Fluke Connect.

Automatický test skracuje dobu testovania až o 40 %

Pri automatickom teste je vykonávaných 5 potrebných testov inštalácie v jednej sekvencii, v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa inštalácií.

Znižuje sa tak počet ručných pripojení a možnosť vzniku chýb. V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Fluke dochádza k skráteniu doby testovania až o 40%.

Prístroj 1664 FC vám ponúka širšie možnosti, pretože umožňuje rýchle a efektívne testovanie v súlade so všetkými miestnymi predpismi a súčasne ponúka ochranu spotrebičov,

ktoré mohli zostať nedopatrením pripojené k testovanému systému, alebo napríklad jednoduché zdieľanie výsledkov testovania prostredníctvom smartfónu.

Automatický test impedancie siete/slučky, vypínacieho prúdu / času chrániča RCD, testy izolácie s jedným pripojením stlačením jediného tlačidla.


Dodatočný režim merania vysokým prúdu v slučke. Merania sú rýchlejšie v porovnaní s testami slučky v režime bez vybavenia prúdového chrániča RCD.


Pamäť Z-max na testovanie slučky – ľahké zistenie najvyššej testovanej hodnoty slučky.


Jedinečný nulovací adaptér pre rýchlu, vždy spoľahlivú a presnú kompenzáciu meracieho a napájacieho kábla.


Rýchle meranie napätia medzi L-N, L-PE a N-PE pomocou napájacieho kábla. Nie je nutné meniť pripojenie na meranie.

Meranie prúdu a času vypínania súčasne (chránič RCD typu AC a A).

Dve merania naraz a duálny displej. Meranie PEFC/PSC a impedancia slučky sa vykonávajú a zobrazujú súčasne, čo vám šetrí čas.

Kruhové testovanie – potrebné vstupné zdierky je možné vybrať pomocou kontextových tlačidiel – nie je potrebné zamieňať meracie káble.

Automatické spustenie testovania slučky a chráničov RCD – akonáhle sa sieťové napätie stabilizuje, je zahájené testovanie.

Funkcia „Earth Volt Touchpad“ zisťuje zvýšené napätie >50 V na uzemňovacích bodoch a týmto signalizuje poruchy alebo nedostatočné uzemnenie a upozorňuje na potenciálne nebezpečné situácie.

Dodáva sa s meracími káblami a svorkami SureGrip™ bezpečnej konštrukcie, ktoré zaručujú pohodlnú a spoľahlivú manipuláciu a konzistentné výsledky.

Otočný prepínač jasne signalizuje, ktorá funkcia je vybraná. Všetko je dostupné z jedného miesta prostredníctvom jednoduchej ponuky.

Veľký displej s podsvietenými, zreteľne zobrazenými symbolmi a mimoriadne širokým uhlom sledovania umožňuje vykonávať jednoduché a bezpečné odpočty.

Indikátor VYHOVEL/NEVYHOVEL pre výsledky merania chráničov RCD.

Premenný režim prúdu chrániča RCD pre vlastné nastavenie.

Odpor slučky a siete – rozlíšenie 1 mΩ.

Chrániče RCD citlivé na jednosmerný prúd (typ B).

Rozšírená pamäť s 3 vrstvami.

Prúdy testu spojitosti umožňujú meranie vinutia motorov.

Odolá pádu z výšky 1 m.

Kompaktný, ľahký (menej ako 1,3 kg), s čalúneným popruhom na krk, vďaka ktorému budete mať pre prácu voľné ruky po celý deň.

 

Video

Príslušenstvo

Špecifikácia

Měření střídavého napětí
Rozsah 500 V
Rozlišení 0,1 V
Přesnost 45 Hz – 66 Hz 0,8 % + 3
Vstupní impedance 360 kΩ
Ochrana před přetížením 660 V rms
Testování spojitosti (RLO)
Rozsah (automatický rozsah) 20 Ω / 200 Ω / 2 000 Ω
Rozlišení 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Napětí otevřeného obvodu >4 V
Měření izolačního odporu (RISO)
Testovací napětí 50-100-250-500-1000 V
Přesnost testovacího napětí (při jmenovitém testovacím proudu) +10%, -0%
Testovací napětí 50 V
100 V
250 V
500 V
1 000 V
Rozsah izolačního odporu 20 MΩ / 50 MΩ
20 MΩ / 100 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ / 1 000 MΩ
Rozlišení 0,01 MΩ / 0,1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Testovací proud 1 mA při 50 kΩ
1 mA při 100 kΩ
1 mA při 250 kΩ
1 mA při 500 kΩ
1 mA při 1 MΩ
Impedance smyčky a vnitřní odpor sítě (ZI)
Rozsah 10 Ω / 0,001 Ω / režim mΩ při vysokém proudu
Rozlišení 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Předpokládaný poruchový proud uzemnění, test PSC
Rozsah 1 000 A / 10 kA (50 kA)
Rozlišení 1 A / 0,1 kA
Výpočet Předpokládaný (dopočítaný) poruchový proud uzemnění (PEFC) nebo předpokládaný (dopočítaný) proud nakrátko (PSC) jsou dány podílem naměřeného napětí rozvodné sítě a odporem naměřené smyčky (L-PE) nebo odporem sítě (L-N) v tomto pořadí.
Testování chráničů RCD, testování typů chráničů RCD
Typ chrániče AC¹
G²,S³
Model 1664 A, AC, B ="5", S
Poznámky ¹Reaguje na AC
²Obecné, bez zpoždění
³Doba zpoždění
="4"Reaguje na pulzní signál
="5"Reaguje na vyhlazený signál DC
Test vypínacího času (ΔT)
Nastavení proudu¹ 10–30–100–300–500–1000 mA – VAR
10–30–100 mA
Násobitel × ½, × 1
× 5
Měřicí rozsah Typ chrániče G 310 ms
50 ms
Typ chrániče S 510 ms
160 ms
Poznámky ¹Pouze 1000 mA typu AC
700 mA maximálně typ A v režimu VAR
Režim VAR není k dispozici pro typ B.
Měření vypínacího proudu chrániče/FI – Test narůstajícím proudem (IΔN)
Proudový rozsah 30 % až 110 % jmenovitého proudu chrániče¹
Kroková frekvence 10 % hodnoty IΔN²
Doba prodlevy Typ G 300 ms/krok
Typ S 500 ms/krok
Přesnost měření ±5 %
Specifikované rozsahy vypínacího proudu (EN 61008-1) 50 % až 100 % pro typ AC
35 % až 140 % pro typ A (>10 mA)
35 % až 200 % pro typ A (≤10 mA)
50 % až 200 % pro typ B
²5 % pro typ B
Poznámky ¹30 % až 150 % pro typ A IΔN > 10 mA
30 % až 210 % pro typ A IΔN = 10 mA
20 % až 210 % pro typ B
Test zemního odporu (RE)
Rozsah 200 Ω / 2 000 Ω
Rozlišení 0,1 Ω / 1 Ω
Frekvence 128 Hz
Výstupní napětí 25 V
Indikace sledu fází
Ikona Symbol indikátoru sledu fází je aktivní.
Obecné specifikace
Rozměry (D × Š × V) 10 cm × 25 cm × 12,5 cm
Hmotnost (vč. baterií) 1,3 kg
Velikost baterií, množství Typ AA, 6 ks
Krytí IP-40
Bezpečnost ČSN EN61010-1 
Přepětí CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Výkon EN61557-1 až EN61557-7, druhé vydání, a EN61557-10, druhé vydání

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava