Multifunkčný revízny prístroj Fluke 1664 FC
Aktuálne O nás Kontakt

Multifunkčný revízny tester na kontrolu elektrickej bezpečnosti elektrickej inštalácie s komunikáciou Fluke Connect

Revízny prístroj Fluke 1664 FC s bezdrôtovým prenosom výsledkov vykonáva sedem testov elektrickej inštalácie jedným stlačením tlačidla.


Revízny prístroj Fluke 1664 FC je jediným testerom vybaveným funkciou „predbežnej skúšky izolácie“.

Pokiaľ tester zistí, že je k testovanému systému pripojený nejaký spotrebič, zastaví test izolácie a pomáha tak chrániť spotrebiče pred náhodným poškodením.

Model 1664 FC je tiež vybavený podporou systému Fluke Connect ®, ktorý umožňuje odosielať výsledky merania do smartfónu a spolupracovať s ostatnými.

Automatický test umožňuje vykonať sedem testov stlačením jediného tlačidla, čím sa znižuje počet ručných pripojení a možnosť vzniku chýb.

Predbežná skúška izolácie


Chráňte spotrebiče pripojené k sieti. Predchádzajte nákladným chybám.

Tester inštaláciou Fluke 1664 FC je jediným testerom inštalácií vybaveným funkciou „predbežnej skúšky izolácie“, ktorá vás upozorní na možné veľké a nákladné chyby.

Pokiaľ tester zistí, že je k testovanému systému pripojený nejaký spotrebič, zastaví test izolácie a zobrazí vizuálne upozornenie.

Tak je možné prispieť k eliminácii neúmyselných poškodení periférnych zariadení ak spokojnosti zákazníkov.

Zdieľajte odkiaľkoľvek.

Postupujte koordinovane, aj keď sa vy a váš tím nachádzate na rôznych miestach. Systém Fluke Connect umožňuje testeru inštaláciou 1664 FC odosielať výsledky meraní do smartfónu, aby ste sa mohli spojiť a spolupracovať s ostatnými. Ide o najrýchlejší spôsob, ako svojmu tímu odovzdávať informácie a ukázať, čo sami vidíte. Môžete si tak nechať schváliť postup priamo v teréne.

Načítanie uložených výsledkov odkiaľkoľvek

Úložisko FlukeCloud™ umožňuje čítanie uložených výsledkov, či už ste v kancelárii alebo v teréne, a robiť rozhodnutia v reálnom čase.

Navyše môžete dáta importovať do softvéru Fluke DMS, kde ich môžete spracovávať a vytvárať certifikáty.

Navyše získavate špičkovú ochranu dát. Môžete vykonávať bezpečné meranie, so zabezpečením dát, rýchlo a navyše presnejšie.

Všetko vďaka možnostiam systému Fluke Connect.

Automatický test skracuje dobu testovania až o 40 %

Pri automatickom teste je vykonávaných 5 potrebných testov inštalácie v jednej sekvencii, v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa inštalácií.

Znižuje sa tak počet ručných pripojení a možnosť vzniku chýb. V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Fluke dochádza k skráteniu doby testovania až o 40%.

Prístroj 1664 FC vám ponúka širšie možnosti, pretože umožňuje rýchle a efektívne testovanie v súlade so všetkými miestnymi predpismi a súčasne ponúka ochranu spotrebičov,

ktoré mohli zostať nedopatrením pripojené k testovanému systému, alebo napríklad jednoduché zdieľanie výsledkov testovania prostredníctvom smartfónu.

Automatický test impedancie siete/slučky, vypínacieho prúdu / času chrániča RCD, testy izolácie s jedným pripojením stlačením jediného tlačidla.


Dodatočný režim merania vysokým prúdu v slučke. Merania sú rýchlejšie v porovnaní s testami slučky v režime bez vybavenia prúdového chrániča RCD.


Pamäť Z-max na testovanie slučky – ľahké zistenie najvyššej testovanej hodnoty slučky.


Jedinečný nulovací adaptér pre rýchlu, vždy spoľahlivú a presnú kompenzáciu meracieho a napájacieho kábla.


Rýchle meranie napätia medzi L-N, L-PE a N-PE pomocou napájacieho kábla. Nie je nutné meniť pripojenie na meranie.

Meranie prúdu a času vypínania súčasne (chránič RCD typu AC a A).

Dve merania naraz a duálny displej. Meranie PEFC/PSC a impedancia slučky sa vykonávajú a zobrazujú súčasne, čo vám šetrí čas.

Kruhové testovanie – potrebné vstupné zdierky je možné vybrať pomocou kontextových tlačidiel – nie je potrebné zamieňať meracie káble.

Automatické spustenie testovania slučky a chráničov RCD – akonáhle sa sieťové napätie stabilizuje, je zahájené testovanie.

Funkcia „Earth Volt Touchpad“ zisťuje zvýšené napätie >50 V na uzemňovacích bodoch a týmto signalizuje poruchy alebo nedostatočné uzemnenie a upozorňuje na potenciálne nebezpečné situácie.

Dodáva sa s meracími káblami a svorkami SureGrip™ bezpečnej konštrukcie, ktoré zaručujú pohodlnú a spoľahlivú manipuláciu a konzistentné výsledky.

Otočný prepínač jasne signalizuje, ktorá funkcia je vybraná. Všetko je dostupné z jedného miesta prostredníctvom jednoduchej ponuky.

Veľký displej s podsvietenými, zreteľne zobrazenými symbolmi a mimoriadne širokým uhlom sledovania umožňuje vykonávať jednoduché a bezpečné odpočty.

Indikátor VYHOVEL/NEVYHOVEL pre výsledky merania chráničov RCD.

Premenný režim prúdu chrániča RCD pre vlastné nastavenie.

Odpor slučky a siete – rozlíšenie 1 mΩ.

Chrániče RCD citlivé na jednosmerný prúd (typ B).

Rozšírená pamäť s 3 vrstvami.

Prúdy testu spojitosti umožňujú meranie vinutia motorov.

Odolá pádu z výšky 1 m.

Kompaktný, ľahký (menej ako 1,3 kg), s čalúneným popruhom na krk, vďaka ktorému budete mať pre prácu voľné ruky po celý deň.

 

Video

Príslušenstvo

Súprava adaptéra Fluke FEV300 EV

Súprava adaptéra pre testovaciu nabíjaciu stanicu Fluke FEV300 EV s konektorom typu 2

Špecifikácia

Měření střídavého napětí
Rozsah 500 V
Rozlišení 0,1 V
Přesnost 45 Hz – 66 Hz 0,8 % + 3
Vstupní impedance 360 kΩ
Ochrana před přetížením 660 V rms
Testování spojitosti (RLO)
Rozsah (automatický rozsah) 20 Ω / 200 Ω / 2 000 Ω
Rozlišení 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Napětí otevřeného obvodu >4 V
Měření izolačního odporu (RISO)
Testovací napětí 50-100-250-500-1000 V
Přesnost testovacího napětí (při jmenovitém testovacím proudu) +10%, -0%
Testovací napětí 50 V
100 V
250 V
500 V
1 000 V
Rozsah izolačního odporu 20 MΩ / 50 MΩ
20 MΩ / 100 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ / 1 000 MΩ
Rozlišení 0,01 MΩ / 0,1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Testovací proud 1 mA při 50 kΩ
1 mA při 100 kΩ
1 mA při 250 kΩ
1 mA při 500 kΩ
1 mA při 1 MΩ
Impedance smyčky a vnitřní odpor sítě (ZI)
Rozsah 10 Ω / 0,001 Ω / režim mΩ při vysokém proudu
Rozlišení 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Předpokládaný poruchový proud uzemnění, test PSC
Rozsah 1 000 A / 10 kA (50 kA)
Rozlišení 1 A / 0,1 kA
Výpočet Předpokládaný (dopočítaný) poruchový proud uzemnění (PEFC) nebo předpokládaný (dopočítaný) proud nakrátko (PSC) jsou dány podílem naměřeného napětí rozvodné sítě a odporem naměřené smyčky (L-PE) nebo odporem sítě (L-N) v tomto pořadí.
Testování chráničů RCD, testování typů chráničů RCD
Typ chrániče AC¹
G²,S³
Model 1664 A, AC, B ="5", S
Poznámky ¹Reaguje na AC
²Obecné, bez zpoždění
³Doba zpoždění
="4"Reaguje na pulzní signál
="5"Reaguje na vyhlazený signál DC
Test vypínacího času (ΔT)
Nastavení proudu¹ 10–30–100–300–500–1000 mA – VAR
10–30–100 mA
Násobitel × ½, × 1
× 5
Měřicí rozsah Typ chrániče G 310 ms
50 ms
Typ chrániče S 510 ms
160 ms
Poznámky ¹Pouze 1000 mA typu AC
700 mA maximálně typ A v režimu VAR
Režim VAR není k dispozici pro typ B.
Měření vypínacího proudu chrániče/FI – Test narůstajícím proudem (IΔN)
Proudový rozsah 30 % až 110 % jmenovitého proudu chrániče¹
Kroková frekvence 10 % hodnoty IΔN²
Doba prodlevy Typ G 300 ms/krok
Typ S 500 ms/krok
Přesnost měření ±5 %
Specifikované rozsahy vypínacího proudu (EN 61008-1) 50 % až 100 % pro typ AC
35 % až 140 % pro typ A (>10 mA)
35 % až 200 % pro typ A (≤10 mA)
50 % až 200 % pro typ B
²5 % pro typ B
Poznámky ¹30 % až 150 % pro typ A IΔN > 10 mA
30 % až 210 % pro typ A IΔN = 10 mA
20 % až 210 % pro typ B
Test zemního odporu (RE)
Rozsah 200 Ω / 2 000 Ω
Rozlišení 0,1 Ω / 1 Ω
Frekvence 128 Hz
Výstupní napětí 25 V
Indikace sledu fází
Ikona Symbol indikátoru sledu fází je aktivní.
Obecné specifikace
Rozměry (D × Š × V) 10 cm × 25 cm × 12,5 cm
Hmotnost (vč. baterií) 1,3 kg
Velikost baterií, množství Typ AA, 6 ks
Krytí IP-40
Bezpečnost ČSN EN61010-1 
Přepětí CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Výkon EN61557-1 až EN61557-7, druhé vydání, a EN61557-10, druhé vydání

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724