Vývoj a výroba

Vývoj a výroba

Prístroje a riešenie pre vývojové, testovacie a školské laboratória. Školenia a semináre z oblasti merania pri vývoji v elektrotechnike a elektronike

Laboratoř ban_laborator.jpg

Odborné konzultácie

Ponúkame odborné konzultácie pred rozhodnutím o vhodnosti daného riešenia.

Školenia

Dodávame školenia z oblasti celkového optimálneho využitia zložitých meracích prístrojov z oblasti vývoja zakončené skúškou.

Dodávky prístrojov

Dodávame meracie prístroje pre vybavenie vývojových a skušobných laboratórií v priemysle, školstve aj výskume ako sú osciloskopy,

generátory funkcií, RLC metre, analyzátory dátových zberníc, laboratórne zdroje a ďalšie.

Sme oficiálnym zástupcom popredných výrobcov týchto prístrojov ako je Teledyne Lecroy, Fluke, Tabor Electronics a ďalších.

Servis a opravy prístrojov

Sme autorizovaným servisným strediskom Teledyne Lecroy a Fluke v tejto oblasti.

Kalibrácia

Prevádzkujeme vlastné akreditované kalibračné laboratórium, kde sme schopní zaistiť kalibráciu prístrojov z oblasti vývoja.

Vybrané kategorie a ukázky produktů

Akreditované kalibračné laboratórium 2332

Kalibrácia meradiel, meracej techniky a prístrojov na meranie elektrických veličín a teploty v laboratóriu aj u zákazníka

Rozširujúce funkcie pre osciloskopy

Softvérovo voliteľné a rozširovateľné funkcie osciloskopov

Napäťové sondy pre osciloskopy

Nesymetrické a symetrické sondy napätia; VN sondy a príslušenstvo k napäťovým sondám.

Prístroje pre vývoj a výskum

Stolní a laboratorní přístroje pro použití ve vývojových a školních laboratořích a průmyslových zkušebnách. Digitální a paměťové osciloskopy, spektrální analyzátory, generátory funkcí, garbitrární generátory, RLC metry, laboratorní zdroje, stolní multimetry, nízkofrekvenční milivoltmetry, testery bezpečnoti a tad .

Stolové merače zemného odporu

Presné a kvalitné stolové merače zemného odporu.

Stolové merače izolačných odporov

Kvalitné a presné stolové merače izolačných odporov.

Záťaže

Aktívne a pasívne záťaže.

Funkčné a arbitrárne generátory

Funkčné generátory a generátory s voľne programovateľným priebehom.

Jednosmerné a striedavé zdroje

Jednosmerné a striedavé zdroje, zdroje jedno a viac fázové na laboratórne aj priemyselné použitie.

Stolové multimetre

Stolové digitálne multimetre s vysokou presnosťou merania, pamäťou a komunikácou na použitie v priemyselných linkách, skúšobných a školských laboratóriách.

Tematické udalosti, články a aktuality

Meranie spotreby pri standby-modu

Meranie spotreby pri standby-modu analyzátory výkonu Newtons4th

Webinár: Teledyne LeCroy 8 kanálový osciloskop a meranie na pohonoch

Zajímá vás jak měřit na pohonech pomocí 8 kanálového osciloskopu Waverunner 8000 HD?

Overovanie káblov a vodivých ciest na PCB v priemyselných systémoch

So stále sa zvyšujúcou rýchlosťou prenosu dát v rôznych priemyselných aplikáciách treba dbať so zvýšenou pozornosťou na kvalitu kabeláže a pripojenie. Väčšina moderných dátových protokolov je vybavená nástrojmi umožňujúcimi prekonať stratu dátových paketov. Výsledkom je však zníženie prenosovej rýchlosti prípadne vznik chýb. Ak sa takáto chyba objaví, môže okrem ľahkých nepríjemností viesť aj k závažným zlyhaniam systému.

Ako otestovať prijímač pre Automotive ethernet?

V tomto článku si priblížime simultánnu situáciu, v ktorej si budeme potvrdzovať, či správne fungujú prijímacie časti komunikačných jednotiek využívajúce protokol Automotive Ethernet v súčasných Automotive systémoch. Súčasťou overenia je aj správanie prijímača pri neskreslenom signále, jeho odolnosť v prípade rušenia a skreslenia (jitter, šum), ďalej pri nesprávnej úrovni napätia a podobne.

6. diel - Detekcia a meranie anomálií na digitálnom osciloskope

V dnešnom diele sa budeme venovať praktickej ukážke ako zachytiť anomálne javy v meranom signáli pomocou osciloskopu Teledyne LeCroy, s využitím ich unikátnych funkcií ako je History a Wavescan.

Č

S rostoucím tlakem na efektivní využívání elektrické energie roste i potřeba již při vývoji co nejpřesněji měřit jednotlivé elektrické parametry vyvíjených zařízení a jejich efektivitu nejen za statických, ale i dynamických podmínek reálného provozu.

5. diel - Ako dostať zo svojho digitálneho osciloskopu maximum

V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám niekoľko rád, ako ich najlepšie využiť pri vašej práci.

4. diel - Spektrálna analýza, Fourierova transformácia

Moderné digitálne osciloskopy umožňujú vykonávať s nameranými údajmi v reálnom čase najrôznejšie jednoduché aj zložitejšie matematické operácie. Medzi náročnejšie matematické operácie bezesporu patrí Fourierova transformácia, prepočet priebehu signálu z času do frekvenčnej domény, teda spektrálna analýza. V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame práve na spektrálnu analýzu.

3. diel - Efektívny počet bitov u osciloskopu

Pri prečítaní informácií obsiahnutých v manuáloch o osciloskopoch sa môžeme stretnúť s tým, že vertikálna hodnota rozlíšenia osciloskopu nie je v manuáli uvedená ako celé číslo v bitoch.

Seriál - Rady a tipy pri výbere osciloskopu

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý nadhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú často skrytá.

Mýty o osciloskopoch

Čo všetko ste počuli o parametroch osciloskopov a nemusí to byť pravda Ak sa chystáte kúpiť si nový osciloskop, odporúčame vám prečítať si náš technický seriál, Rady a tipy pri výbere osciloskopu. Technický seriál poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý nadhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú často skrytá.