6. diel - Detekcia a meranie anomálií na digitálnom osciloskope
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

6. diel - Detekcia a meranie anomálií na digitálnom osciloskope

V dnešnom diele sa budeme venovať praktickej ukážke ako zachytiť anomálne javy v meranom signáli pomocou osciloskopu Teledyne LeCroy, s využitím ich unikátnych funkcií ako je History a Wavescan.

Technická séria – Rady a typy pri výbere osciloskopu

Autor Bohumil Vítovec 

 

Osciloskopy Teledyne LeCroy majú obrovské množstvo softvérových funkcií, ale v tomto článku by som chcel zdôrazniť, že používatelia osciloskopov LeCroy si určite všimli tieto tlačidlá na prednej strane prístroja: HistoryWaveScan.

Niekedy som sa na seminároch stretol s otázkou: Ako mám nastaviť osciloskop na hľadanie niečoho, čo neviem, ako vyzerá? 

Anomália je odlišný stav od normálneho priebehu. A dosť často to môže byť jav, ktorý nie je trigger osciloskop schopný zachytiť.

Má obdĺžnikový signál pripojený k osciloskopu štandardnou pasívnou sondou.

6. díl - Detekce a měření anomálií na digitálním osciloskopu wavescan_and_history_buttons_on_teledyne_lecroy_oscilloscope.jpg

Obrázok 1: V obdĺžnikovom signáli sa prejavuje horizontálna nestabilita pri triggere nastavenom na vzostupnú hranu, t. j. obr. občas zakmitne.

6. díl - Detekce a měření anomálií na digitálním osciloskopu teledy_lecroy_osscilocope_signal_7-1.jpg

 

Obrázok 2: Zapnutím perzistencie vidíme, kde dochádza k nestabilite signálu.​

V Display setup možno okrem času a typu persistentnosti nastaviť nespájanie údajov, aby došlo k zvýrazneniu anomálnych javov.

V mene History si prehrajeme posledných niekoľko zaznamenaných akvizicných okien.

Obrázok 3: V History mode si prehrajeme niekoľko zaznamenaných udalostí, kým nenájdeme jav, ktorý nás zaujíma, v spodnej časti obrazovky je zobrazený Zoom.​

6. díl - Detekce a měření anomálií na digitálním osciloskopu teledy_lecroy_osscilocope_signal_4.jpg

5 Obrázok 4: Vypnite persistenciu a opäť spojíte dáta, anomálny jav na vzostupnom okraji signálu, je oveľa viac rozpoznateľný, záznam si môžeme uložiť pre neskoršiu analýzu.​

6. díl - Detekce a měření anomálií na digitálním osciloskopu teledy_lecroy_osscilocope_signal_5.jpg

Nastavíme Zoom, aby sme videli hľadanú udalosť podrobnejšie. A pomocou kurzorov odčítajte parametre potrebné na identifikáciu hľadaných anomálií.

Obrázok 5: Odčítanie parametrov priebehu signálu pomocou kurzorov.

Nakoniec aktivujeme funkciu Wavescan a nastavíme parametre vyhľadávanej anomálie, a činnosť, ktorú má osciloskop vykonať po jej detekcii, v našom prípade sa zastaví akvizícia zvýrazní sa zachytená oblasť a zazoomí na danú udalosť, v prípade viacerých udalostí v jednej akvizícii, Wavescan uloží všetky zachytené udalosti aj s časom do tabuľky, v ktorej sa dá prepísať a Zoom sa presunie na požadovanú udalosť, týmto spôsobom možno Wavescan odladiť na presne definované javy.

Obrázok 6: Aktívne vyhľadávanie funkcií Wavescan.​

Wavescan môže byť nastavený na nepreberné množstvo javov, v prípade použitia parametrov z merania môžu byť výsledky aj štatisticky spracúvané. Napríklad online vynášať merané javy do Histogramu či Trendu. Všetko bolo merané na prístroji Teledyne LeCroy HDO6054 so zdrojom signálu WaveSource100.

V tomto seriáli si nekladieme za cieľ posúdiť, ktorá značka je alebo nie je najlepšia. Chceme len upozorniť čitateľov na časté obmedzenia a úskaly, ktoré nemusia byť na prvý pohľad pri výbere osciloskopu pre vašu prácu zjavné. Chceme vám poskytnúť určitý pohľad pri výbere nového osciloskopu. Informácie, ktoré v seriáli uvádzame, vychádzajú z našich dlhoročných skúseností s osciloskopmi a predovšetkým s prístrojmi Teledyne LeCroy, z verejne dostupných informácií a technickej dokumentácie ostatných výrobcov. Aby sme sa nezaoberali touto problematikou len v teoretickej rovine, zameriame sa na technické parametre prístrojov a rôzne spôsoby merania. 

Obsah tohto seriálu môžete tiež ovplyvniť! Vítame vaše pripomienky, návrhy tém, vaše skúsenosti, ktoré môžete poslať na e-mail bohumil.vitovec@blue-panther.cz.

Rovnako nás môžete kontaktovať, ak potrebujete radu na mieru.

Ďalši diel / Všetky diely

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Kontaktujte nás