Osciloskopy Teledyne LeCroy HDO6000B a HDO6000B-MS s 12bitovým prevodom

Osciloskopy Teledyne LeCroy HDO6000B a HDO6000B-MS

Digitálne osciloskopy s rozlíšením 12 bitov, šírkou pásma 350 MHz do 1 GHz, pamäťou až 250 MS na kanál, vzorkovaním 10 GSa.

Osciloskopy radu Teledyne LeCroy radu HDO6000B a HDO6000B-MS


Výroba rad HDO 6000A bola ukončená a nahradená novou radou HDO6000B

Rad osciloskopov HDO 6000B a HDO6000BMS (mixed signal) zahŕňajú šesť prístrojov

HDO 6034B-MS - 4 kanály, 350 MHz, 10ms / s, 16 digitálnych kanálov

HDO 6054B - 4 kanály, 500 MHz, 10ms / s

HDO 6054B - 4 kanály, 500 MHz, 10ms / s, 16 digitálnych kanálov

HDO 6104B - 4 kanály, 1 GHz, 10ms / s

HDO 6104B - 4 kanály, 1 GHz, 10ms / s, 16 digitálnych kanálov

 

Vlastnosti osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000B


12. bitové rozlíšenie A / D prevodníkov

V režime zvýšeného rozlíšenia (ERES) rozlíšenie až 15 bitov

Šírka pásma od 350 MHz do 1 GHz

4 analógové kanály

Rýchlosť vzorkovania 10GSa / s na každý kanál

Vzorkovacia pamäť až 250 M na každý kanál

Zabudovaný arbitrárny generátor 25MHz sa vzorkovaním 125MS / s

Možnosť rozšírenia o interné 16kanálový logický analyzátor s hĺbkou pamäťou až 125 M na každý kanál

Širokouhlý kapacitný dotykový displej s uhlopriečkou 15,6 "a rozlíšením 1920 × 1080 bodov

Funkcia WaveScan pre rýchle nájdenie anomálií v signálu

Nástroj LabNotebook pre jednoduché vytvorenie protokolu z merania

História zmeraných priebehov s možnosťou prehratie oboma smermi

Režim spektrálneho analyzátora voliteľne

Analýza spínacích a výkonových zariadení

Dekódovanie a spúšťanie pre sériové zbernice

Hĺbka osciloskopu len 17 cm

 

Kombinácia unikátnej technológie Teledyne LeCroy HD4096, prinášajúce vysoké rozlíšenie A / D prevodníkov s dlhou akvizičnú pamäťou, malou hĺbkou prístroja,

veľkým 15,6 "dotykovým displejom a pokročilými meracími a analyzačnom funkciami a nástrojmi robí z osciloskopov

Teledyne LeCroy HDO6000B ideálne osciloskopy pre meranie s vysokou presnosťou a rýchle odladenie.

Nástroje ako sú WaveScan pre automatické vyhľadávanie zmeraného priebehu na výskyt anomálií,

nástroj pre jednoduché vytvorenie protokolu z merania priamo v osciloskopu LabNotebook a režim histórie

zmeraných priebehov slúži na okamžité nájdenie a izolovanie problémov a ich rýchlemu odstráneniu.

Technológia HD4096


Technológia vysokého rozlíšenia Teledyne LeCroy HD4096 prináša kombináciu 12bitového rozlíšenie A / D prevodníkov,

vysokej rýchlosti vzorkovania, nízkošumových zosilňovačov na vstupoch osciloskopu a celkovej koncepcie zaisťujúce malý celkový vlastný šum.

Táto technológia umožňuje osciloskopom s vysokým rozlíšením zachytiť a zobraziť signály až do 1 GHz s vysokou vzorkovacou rýchlosťou a 16x vyšším rozlíšením než u ostatných osciloskopov.

 

Čisté a verné priebehy zobrazované 12bitovým osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Pri porovnaní s časovými priebehmi nameranými pomocou 8bitových osciloskopov sú priebehy zmerané pomocou technológie Teledyne LeCroy HD4096 dramaticky hladšie a čistejšie.

Osciloskopy využívajúci technológiu HD4096 zachytávajú signály vo vysokom rozlíšení s vysokou vzorkovacou rýchlosťou a nízkym šumom, aby zobrazili časové priebehy s najvyššou presnosťou.

Viac detailov signálu na 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000B

Dôležité detaily signálu sú u 8bitových osciloskopov často stratené v šumu, zatiaľ čo pri zmeranie osciloskopy s technológiou HD4096 sú jasne viditeľné a dobre rozlíšiteľné.

Detaily, ktoré bolo predtým ťažké dokonca len vidieť, je teraz možné nielen detailne vidieť, ale dokonca aj presne merať.

Zoom potom prináša možnosť ešte detailnejšieho zobrazenie jemných detailov signálu na obrazovke osciloskopu.

 

Bezkonkurenčná presnosť merania 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Presná merania sú kritické pre efektívne odlaďovaní a analýzy testovaných elektronických systémov.

Technológia Teledyne LeCroy HD4096 umožňuje osciloskopom prinášať bezkonkurenčnú presnosť merania a tým aj výrazne lepšie schopnosti testovania a lepšie výsledky.

 

16kanálový logický analyzátor na 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Modely osciloskopov HDO6000B-MS ponúkajú rozšírenú funkcionalitu vďaka 16kanálovému logickému analyzátora s vzorkovacou rýchlosťou 1,25 GS / s

a hĺbkou akvizičnej pamäte až 50 Mpts na každý digitálny kanál.

Spolu s digitálnymi kanálmi prichádzajú aj ďalšie pokročilé funkcionality ako je možnosť spúšťania pomocou digitálnych kanálov,

kombinovaný analógovo-digitálne trigger, meranie časovania na digitálnych kanáloch a ďalšie.

 

Široké možnosti ovládania 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Efektívna práca s osciloskopom vyžaduje jednoduché a intuitívne ovládanie.

Mnohoročné skúsenosti umožnili vybaviť osciloskopy Teledyne LeCroy unikátnym užívateľským rozhraním, ktoré nemá konkurenciu.

Na ovládanie osciloskopu možno okrem klasických otočných gombíkov a tlačidiel pre základné funkcie využiť aj rozšírené možnosti dotykovej obrazovky alebo myš.

Každý si vyberie to, čo mu najviac vyhovuje.

 

Režim spektrálneho analyzátora vo voliteľnej výbave 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Funkcia "Spectrum-Pro-2R" poskytuje najflexibilnejšie spektrálnu analýzu s logaritmickou stupnicou a drag-and-drop trasovanie spektra.

Pákový efekt dlhé akvizičnej pamäte prispieva k vykonanie analýzy smerom dole až k 1 Hz s šírkou pásma rozlíšenie až 100 mHz.

Režim spektrálneho analyzátora premení ovládanie osciloskopu na ovládanie spektrálneho analyzátora,

kde si užívateľ volí parametre ako strednej frekvencie a frekvenčný rozsah (span) alebo start-stop frekvencia, šírka rozlišovacieho filtra a časové okná.

V reálnom čase môžeme pozorovať zmeny spektra. Pomocou funkcie "Peak Search" môžeme v spektre automaticky označiť

a zachytiť do prehľadnej tabuľky voliteľný počet najvyšších spektrálnych zložiek.

V tabuľke potom okrem frekvencie jednotlivých zložiek vidíme aj ich úroveň.

Pri označení riadku tabuľky sa automaticky presunieme na požadovanú spketrální zložku. Pomocou spektrogramu dá zobraziť priebeh zmeny obálky spektra v čase.

 

História zmeraných priebehov 12-bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Pomocou histórie zmeraných priebehov možno prechádzať jednotlivými akvizíciami a izolovať zmerané anomálie,

pričom možno pomocou kurzorov a automatických meranie parametrov jednoducho nájsť príčinu problémov.

Režim histórie možno vždy jednoducho aktivovať stlačením jediného tlačidla.

Nie je nutné režim záznamu nikde vopred aktivovať. Stačí jedno stlačenie tlačidla a história zmeraných priebehov je plne k dispozícii.

Softvér pre meranie na spínacích a výkonových zariadeniach

Aplikačný softvérový balík "Power Measure and Analysis Software" umožňuje rýchlo zmerať a analyzovať prevádzkové charakteristiky meničov napätia a spínacích prvkov.

S výhodou možno využiť automatických merania výkonov a strát.

Oblasti zapnutie, vypnutie a vodisvostních strát sú v priebehoch napätia a prúdu rozlíšené překrytímbarevnými obdĺžniky s príslušnou farbou.

Ďalej sú tu zabudované nástroje pre kritické merania navýkonových spínacích prvkoch, analýzu riadiacich slučiek a harmonickú analýzu na napájacom vedení.

 

Dekódovanie a spúšťanie pre sériové zbernice u 12bitových osciloskopov Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Pomocou dekódovanie a spúšťanie pre sériové zbernice možno rýchlo a spoľahlivo zachytiť a izolovať rozličné udalosti na zbernici

bez potreby nastavovania analógových spúšťacích podmienok a nádej, že sa nám dokáže podariť tú správnu udalosť.

Dekódovanie protokolu je intuitívne zobrazené priamo na zmeraných časových priebehoch pomocou prekrytia farebne odlíšenými obdĺžniky

a prezentované v binárnom, hexa alebo ASCII formáte. Dekódovanie je rýchle dokonca aj pri dlhých akvizíciách.

Pomocou zoomu možno vidieť detail každého bitu. Sekvenčné akvizičnej režim

V sekvenčnom režime je akvizičný pamäť osciloskopu rozdelená na užívateľom definovaný počet rovnako veľkých segmentov.

Pri každom splnení spúšťacie podmienky sa potom vždy zaplní jeden segment.

To je ideálne riešenie, ak potrebujeme zachytiť rýchly sled pulzov alebo keď sú udalosti oddelené dlhou dobou.

V sekvenčnom režime je každé čiastkové akvizíciu (segmentu) priradené časovú pečiatku a neaktívne mezisegmentový čas môže byť kratší ako 1 mikrosekúnd.

Kombinácia sekvenčného režimu s pokročilými možnosťami spúšťania je výhodná na izolovanie málo sa vyskytujúcich anomálií v dlhšom čase a ich následné analýze.

Funkcia WaveScan pre automatické hľadanie anomálií v priebehoch

Funkcia WaveScan slúži na hľadanie špecifických udalostí a anomálií definovaných viac než 20 rôznymi kritériami vo zmeraného priebehu signálu.

Špecifikovanú udalosť možno hledatbuď v jednej konkrétnej akvizíciu alebo cez viac akvizícií aj po dobu hodín alebo až dní.

 

Nástroj LabNotebook pre dokumentáciu meranie na 12-bitových osciloskopoch Teledyne LeCroy radu HDO6000B

 

Nástroj LabNotebook umožňuje užívateľovi priamo v osciloskopu vytvárať a ukladať poznámky a protokoly z meraní.

Pomocou LabNotebook možné naraz uložiť všetky namerané priebehy, nastavenie osciloskopu a Snímky obrazovky bez nutnosti prechádzať jednotlivé ponuky a ukladať tieto informácie samostatne.

Do snímať obrazovky možné vložiť svoje poznámky a náčrty. Po opätovnom otvorení záznamu Vás LabNotebook vráti späť presne do času, kedy ste meranie ukladali.

 

MAUI Studio - samostatný PC sowtware


Silu osciloskopov Teledyne LeCroy možno využiť kdekoľvek pomocou počítača pomocou MAUI Studia.

Možno pracovať odkiaľkoľvek a zároveň máte naplno funkcie osciloskopu na dosah ruky.

Jednoduchá spolupráca tým, že každému poskytuje prístup k rovnakým softvérovým možnostiam, ktoré možno použiť pre offline analýzu.

 

 

Príslušenstvo

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ADP

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy do napätia 1400 Vpp k osciloskopom LeCroy s rozhraním ProBus.

Aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz

Vysokoimpedančné aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz s malou vstupnou kapacitou, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Aktívne napäťové sondy Teledyne LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedančné aktívne napäťové sondy LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupnou kapacitou iba 0.6 pF, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Prúdové sondy LeCroy CP a AP pre meranie AC a DC prúdov

Prúdové sondy LeCroy pre meranie AC+DC prúdov do 30 až 500 A so šírkou pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 do 200MHz pre automotive a priemyselné aplikácie

Vysokoimpedančná 200MHz aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 s veľkým dynamickým rozsahom +/-20 V, veľkým rozsahom súhlasného napätia až +/-60 V, malou vstupnou kapacitou a nízkym šumom.

Spektrálny analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia FFT spektrálneho analyzátora a pokročilé možnosti FFT pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových zberníc I2C, SPI a UART-RS232 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre embedded sériové zbernice I2C, SPI a UART-RS232 s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice CAN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu CAN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice LIN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu LIN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

DFP2 - balíček digitálnych filtrov pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pre implementáciu FIR a IIR digitálnych filtrov a ich začlenenie do reťazca spracovania v osciloskopoch Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Výkonové merania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia pre pokročilé meranie výkonov a strát na spínacích aplikaciách pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

PROTObus MAG - pokročilé funkcie dekodérov sériových zberníc pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozširujúcich nástrojov pre dekodéry sériových zberníc I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429 a dalšie pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Prúdové sondy LeCroy CP a AP pre meranie AC a DC prúdov

Prúdové sondy LeCroy pre meranie AC+DC prúdov do 30 až 500 A so šírkou pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

Aktívne napäťové sondy Teledyne LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedančné aktívne napäťové sondy LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupnou kapacitou iba 0.6 pF, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

XDEV - balíček rozšírení matematického spracovania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšírení možností matematického spracovania nameraných priebehov a parametrov s podporou MATLAB, C/C++, Visual Basic Script, VBA, MS Excel a JavaScript pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Vysokonapäťové diferenciálne sondy LeCroy radu HVD3000

Rad vysokonapäťových diferenciálnych sond pre napätie až 6kV.

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Model

HDO6034A

HDO6054A

HDO6104A

Vertikálny systém
Analogová šírka pásma @ 50 Ω 350 MHz 500 MHz 1 GHz
Doba nábehu 1 ns (typ.) 700 ps (typ.) 350 ps (typ.)
Počet kanálov 4
Vertikálne rozlíšenie

12 bitov

(až 15 bitov v režime zvýšeného rozlíšenia - ERES)

Presnost js zisku ±0,5 % z plného rozsahu, offset 0 V
Akvizičný systém
Vzorkovacia rýchlosť (real-time) 10GSa/s
Vzorkovacia rýchlosť (RIS) 125 GSa/s
Hĺbka akvizičnej pamäte

Štandartne: 50 M na každý kanál

Voliteľne M: 150 M na každý kanál

Voliteľne L: 250 M na každý kanál

Systém spúšťania (trigger)
Typy spúšťania Edge, glitch, width, logic (pattern), TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV-720p, 1080i, 1080p), runt, slew, interval, dropout, qualified (stav alebo hrana).
Displej
Veľkosť displeja 12,1" širokoúhly TFT-LCD touchscreen
Rozlíšenie 1280 × 800
Konektivita
Ethernet 2× 10/100/1000Base-T Ethernet (konektor RJ-45)
USB 6× celkom - z toho 2× na prednom paneli
GPIB (volitelne) Podpora IEEE-488.2
Externý monitor 1× standartný 15-pinový D-Sub SVGA konektor, 1× DVI konektor, 1× HDMI konektor
Vzdialené riadenie Windows Automation alebo pomocou riadiacich príkazov Teledyne LeCroy
Automatické meranie parametrov, zoom a matematické funkcie
Automatické meranie parametrov Až 8 z nižšie uvedených parametrov môže byť vypočítaných naraz pre ľubovolné priebehy: Amplitude, Area, Base (Low), Cycles, Delay,Delta Delay, Delta Period @ Level, Delta Time @ Level, Delta Time @ Level from trigger, Duration, Duty, Duty @ Level, Edge @ Level, Fall Time (90%-10%), Fall Time (80%-20%), Fall @ Level, First, Frequency, Frequency @ level, Last, Level @ X, Maximum, Mean, Median, Minimum, Num Points, Overshoot+, Overshoot-, Peak-Peak, Period, Period @ Level, Phase, Rise Time (10%-90%), Rise Time (20%-80%), Rise @ Level, RMS, Skew, Standard Deviation, Time @ Level, Top (High), Width+, Width-, X @ max, X @ min. Merania môžu byť hradlované (gate). Grafický matematický editor.
Zoom Aktivácia pomocou tlačidla QuickZoom na prednom paneli alebo pomocou myši či dotykovej obrazovky nakreslením obdĺžnika okolo požadovanej oblasti signálu.
Matematické funkcie Sum, Difference, Product, Ratio, Absolute Value, Averaging (summed, continuous), Correlation (dva priebehy), Cubic Interpolation, Derivative, Deskew, Envelope, Enhanced Resolution (až 15 bitů), Exp (základ e), Exp (základ 10), Floor, Histogram, Integral, Interpolate (cubic, quadratic, sin(x/x)), Invert, Log (základ e), Log (základ 10), Reciprocal, Rescale (y = a*x + b, zmena jednotek), Roof, Sin(x/x), Sparse, Square, Square Root, Track, Trend a FFT (až 250 Mpts, výkonové spektrum, časové okná: obdĺžnikové, VonHannovo, FlatTop). Naraz môže byť nadefinovaných až 8 matematických funkcií. 2 funkcie môžu byť priamo zreťazené bez použitia pomocnej funkcie. Grafický matematický editor.
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (v × š × h) 352 mm x 445 mm x 170 mm
Hmotnosť 9,8 kg
 

 

Arbitrární generátor signálů

Maximální frekvence 25MHz
Vzorkovací frekvence 125MS/s
AWL 16 kpts
Výstupní vúroveň 4 mVpp - 6 Vpp ( HiZ); 2 mVpp - 3 Vpp (50Ω)
Typy průběhů Sine, Square, Pulse, Triangle, DC, Noise,
Arbitrary Waveform
Sinus 1 μHz - 25 MHz
Obdelník/Puls 1 μHz - 10 MHz
Trojúhelník 1 μHz - 300 KHz
DC výstup ±3 V (HiZ); ±1.5 V (50
Ω)
Šum 25 MHz (-3 dB)
Arbitrární průběh 1 μHz - 3 MHz

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.

7. diel - Výpočet obsahu krivky v X-Y zobrazení

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý náhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskaly, ktoré zostávajú často skryté. Potom sa ľahko stane, že zákazník objaví tieto obmedzenia, až keď sa svojim novým osciloskopom začne skutočne pracovať.

Je rozlišení 8 bitů dostatečné?

Je pro digitální osciloskopy rozlišení 8 bitů dostatečné?

4. diel - Spektrálna analýza, Fourierova transformácia

Moderné digitálne osciloskopy umožňujú vykonávať s nameranými údajmi v reálnom čase najrôznejšie jednoduché aj zložitejšie matematické operácie. Medzi náročnejšie matematické operácie bezesporu patrí Fourierova transformácia, prepočet priebehu signálu z času do frekvenčnej domény, teda spektrálna analýza. V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame práve na spektrálnu analýzu.

5. diel - Ako dostať zo svojho digitálneho osciloskopu maximum

V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám niekoľko rád, ako ich najlepšie využiť pri vašej práci.

1. diel - Parametre osciloskopu aneb papier znesie všetko

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý náhľad pri výbere nového prístroja.

3. diel - Efektívny počet bitov u osciloskopu

Pri prečítaní informácií obsiahnutých v manuáloch o osciloskopoch sa môžeme stretnúť s tým, že vertikálna hodnota rozlíšenia osciloskopu nie je v manuáli uvedená ako celé číslo v bitoch.

Mýty o osciloskopoch

Čo všetko ste počuli o parametroch osciloskopov a nemusí to byť pravda Ak sa chystáte kúpiť si nový osciloskop, odporúčame vám prečítať si náš technický seriál, Rady a tipy pri výbere osciloskopu. Technický seriál poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý nadhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú často skrytá.

8. diel - Ako nastaviť trigger osciloskop pomocou štatistík merania

Trigger je základným prvkom všetkých moderných digitálnych osciloskopov, synchronizuje zber údajov osciloskopu s užívateľom špecifikovanou udalosťou na signálu, či už ide o hranu, prekročenie prahu alebo špecifickú charakteristiku signálu.

Priebeh signálu z osciloskopov ostatných výrobcov v MAUI Studio

Schopnosť vyvolávať priebehy z iných zdrojov ako z osciloskopov Teledyne LeCroy robí z MAUI ® Štúdia veľmi zaujímavý softvér na zobrazenie, meranie a analýzu údajov z prístrojov v mnohých laboratóriách.

9. diel - Ako správne používať pamäť osciloskopu a rýchlosť odberu vzoriek

Osciloskopy Teledyne LeCroy umožňujú nastaviť veľkosť aktuálne používanej akvizičnej pamäte a vzorkovaciu rýchlosť.

Použitie rovníc na vytvorenie priebehov signálu MAUI Studio Pro

Zatiaľ čo generátor signálu v MAUI ® Studio Pro ponúka zjednodušenú metódu simulácie šiestich rôznych priebehov alebo priameho prúdu, jeho skutočná sila spočíva v schopnosti používať rovnice na generovanie ľubovoľných priebehov a tiež aplikovať vlastné vlastnosti kolísania na namerané priebehy signálu.

Remote Control a MAUI Studio Pro

Softvér MAUI ® Studio Pro spoločnosti Teledyne LeCroy vám umožňuje pracovať diaľkovo z osciloskopu a zároveň mať všetky jeho funkcie k dispozícii priamo na dosah ruky.

13. diel - Urobte si prestávku na kávu a naučte sa, ako vrstviť meracie nástroje v osciloskopoch

Osciloskopy Teledyne LeCroy majú štyri odlišné sady meracích prístrojov, vrátane meracích gratikul (súradnicová sieť), kurzorov, parametrov a grafov.

11. diel - Základy automobilového Ethernetu

Keď hovoríme o "automobilovom Ethernete", máme na mysli skupinu ethernetových rozhraní určených na použitie vo vozidlách, prispôsobených potrebám automobilového priemyslu.

10. diel - Päť typov na zlepšenie dynamického rozsahu

Dynamický rozsah je pomer maximálnej úrovne signálu k najnižšej úrovni signálu dosiahnuteľnej pri meraní.

12. diel - Automotive Ethernet vo vozidle

Vzhľadom na to, že všetky technológie Automotive Ethernet využívajú jeden kruhový párový kábel (T1) a topológiu siete point-to-point, líšia sa predovšetkým rýchlosťou dát a metódami kódovania.

2. diel - Do útrob prístroja

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi určitý nadhľad pri výbere osciloskopu.Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú pri výbere nového prístroja často skrytá. Potom sa ľahko stane, že zákazník objavia tieto obmedzenia, až keď so svojím novým osciloskopom začne skutočne pracovať.

Softvérové dedičstvo s LabNotebookom v MAUI Studio Pro

Softvér MAUI ® Studio je používateľské rozhranie osciloskopov spoločnosti Teledyne LeCroy prispôsobené pre prácu na bežnom PC, v ktorom možno vykonávať online (verzia Pro) aj offline analýzu nameraných priebehov signálu.

6. diel - Detekcia a meranie anomálií na digitálnom osciloskope

V dnešnom diele sa budeme venovať praktickej ukážke ako zachytiť anomálne javy v meranom signáli pomocou osciloskopu Teledyne LeCroy, s využitím ich unikátnych funkcií ako je History a Wavescan.

Ako analyzovať, merať a dekódovať sériové protokoly osciloskopom.

Digitálne analyzátory na jednoduché dekódovanie. Sériové zbernice. Časový priebeh pre analýzu signálu.