Aktuálne O nás Kontakt

Stolové digitálne osciloskopy až do šírky pásma 100 GHz so vzorkovaním až 250 GS/s.

V tejto časti nájdete výkonné stolové osciloskopy, prevážne z produkcie americkej spoločnosti Teledyne LeCroy.

Osciloskopy tohto popredného výrobcu slúžia okrem zobrazovania priebehov signálov aj k analýze vlastností signálov.

Dnes sú osciloskopy tejto kategórie vždy digitálne riadené počítačom.

Patria sem aj takzvané osciloskopy mixed signal, kombinujúce funkcie osciloskopu, logického analyzátora a analyzátora sériových dát, ako sú napríklad protokoly CANBus, I2C, LIN, FlexRay a ďalšie.

Nájdete tu osciloskopy dvojkanálové, štvorkanálové a aj nové osciloskopy s 12-bitovými A/D prevodníkmi.

Osciloskop Teledyne LeCroy HDO 9000

Veľmi rýchle štviorkanálové digitálne osciloskopy radu HDO 9000 so šírkou pásma 1 GHz až 4 GHz, pamäťou až 128 Mpts na kanál a rýchlosťou vzorkovania až 40 GS/s. Poskytujú výnimočnú vernosť signálu s 10-bitovým rozlíšením.

Osciloskopy radu Teledyne LeCroy HDO8000

Osemkanálové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO8000 so šírkou pásma od 350 MHz do 1 GHz s dvanásťbitovými AD prevodníkmi pracujúcimi na frekvencii 2,5 GHz.

Analyzátor pohonů LeCroy MDA800

Osemkanálový osciloskop Teledyne LeCroy MDA800 s šírkou pásma od 350 MHz do 1 GHz s dvanásťbitovými AD prevodníkmi pracujúcimi na frekvencii 2,5 GHz. Jadrom je softwarová nadstavba Motor Drive Analyzer pre vývoj a testovanie moderných polovodičových zdrojov a pohonov.

Osciloskop GW Instek MDO 2000E

Vynikajúci, ekonomický zaujímavý 2 alebo 4 kanálový osciloskop. Okrem merania signálu v reálnom čase ponúka MDO-2000E tiež meranie frekvencie a operácie podobné spektrálnemu analyzátoru.

Osciloskop Teledyne LeCroy radu WaveSurfer3000Z

Osciloskop Teledyne LeCroy radu WaveSurfer 3000z majú 10,1" kapacitný dotykový displej, najdlhšiu pamäť a nejhlbšiu nástrojovú sadu - to všetko za prijateľnú cenu.

Osciloskop Teledyne LeCroy radu WavePro HD

Osciloskopy radu Teledyne Lecroy WavePro HD s prevodom 12-bitov a technológiou HD4096 a šírkou pásma až 8 GHz.

Osciloskop Teledyne LeCroy WaveRunner 8000HD

Osciloskop WaveRunner HD je vybavený 8. analógovými kanály, ktoré možno doplniť o 16 digitálnych logického analyzátora.

Teledyne LeCroy WaveSurfer 4000HD

Osciloskop WaveSurfer 4000HD s technológiou vysokého rozlíšenia (HDO), je prvý vo svojej triede, ktorý má vždy 12-bitový vertikálne rozlíšenie a zobrazuje čisté, ostré krivky na jasnom 12,1 "dotykovom displeji

Osciloskopy Teledyne LeCroy HDO6000B a HDO6000B-MS

Digitálne osciloskopy s rozlíšením 12 bitov, šírkou pásma 350 MHz do 1 GHz, pamäťou až 250 MS na kanál, vzorkovaním 10 GSa.

12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy HDO4000 a HDO4000-MS

12-bitové štvorkanálové a dvojkanálové digitálne osciloskopy Teledyne LeCroy so šírkou pásma 200 MHz až 1 GHz, pamäťou až 50 M na kanál, vzorkovaním 2,5 GSa/s a možnosťou rozšírenia o interný 16-kanálový logický analyzátor.

Osciloskop GW Instek GDS 1000B

Digitální osciloskop novej generácie. Inovatívny design, kompaktný vzhľad a bohaté funkcie spoločne robia z tohto jednoducho vyzerajúceho osciloskopu veľmi výkonný skúšobný a merací nástroj, ktorý umožňuje inžinierom jednoducho riešiť zložité problémy meraní.

Osciloskop GW Instek GDS 2000E

2- alebo 4-kanálové osciloskopy s veľkou kapacitou pamäte až 10 Mpts umožňujíce detailne analýzy zaznamenaných priebehov. Vysoká vzorkovacia frekvencia umožňuje zaznamenať aj slabé signály.

Osciloskop řady T3DSO1000

Dvoj a štyroch-kanálové osciloskopy s analógovými šírkami pásma 100 MHz, 200 MHz a 350 MHz, s maximálnou vzorkovacou rýchlosťou až 2 GSa / s a pamäť až 28 Mpts.

Osciloskop T3DSO1202A

2kanálový osciloskop, 200MHz

Osciloskopy GW Instek GDS 2000A

Najväčší rozsah šírky pásma vo svojej kategórii, 36 automatických meracích funkcií.

Osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A

Digitálne štvorkanálové osciloskopy LeCroy so šírkou pásma od 4 GHz do 45 GHz, vzorkovacia rýchlosť až 120 GSa/s s dĺžkou záznamu až 256 M na každý kanál.

Prúdová sonda Teledyne LeCroy T3CP100-2

Prúdové sondy Teledyne Test Tools T3CP100-2 umožňujú merať neinvazívnou metódou prúdy od DC až po 2MHz.