Osciloskopy Teledyne Lecroy, GWinstek a T3 | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Stolové laboratórne osciloskopy až do šírky pásma 100 GHz a vzorkovanie až 250 GS/s z výroby Teledyne Lecroy, GW Instek a Teledyne Test Tools

Digitálne osciloskopy sú meracie prístroje, ktoré umožňujú zobrazovať a analyzovať priebehy elektrických signálov v časovej oblasti.

Digitálne osciloskopy pracujú tak, že vzorkujú vstupný signál pomocou analógovo-digitálneho prevodníka (ADC) a ukladajú vzorky do pamäte.

Potom môžu zobraziť priebeh signálu na displeji alebo vykonávať rôzne matematické operácie a merania.
Digitálne osciloskopy sa líšia podľa niekoľkých parametrov, ako sú šírka pásma, vzorkovacia frekvencia, pamäťová hĺbka, rozlíšenie, počet kanálov, typ displeja a ďalšie.

Šírka pásma udáva maximálnu frekvenciu signálu, ktorý je možné spoľahlivo merať.

Vzorkovacia frekvencia udáva počet vzoriek signálu za sekundu.

Pamäťová hĺbka udáva počet vzoriek, ktoré je možné uložiť do pamäte.

Rozlíšenie udáva počet bitov ADC a ovplyvňuje presnosť merania. Počet kanálov udáva počet nezávislých signálov, ktoré je možné súčasne merať.

Typ displeja ovplyvňuje kvalitu a veľkosť zobrazenia priebehu signálu.

Digitálne osciloskopy sa používajú v rôznych oblastiach, ako je vývoj a výskum elektronických zariadení a systémov, údržba a diagnostika elektrických a elektronických zariadení a systémov, vzdelávanie a školenia študentov a technikov v oblasti elektrotechniky a elektroniky a ďalšie.

Osciloskopy sú nevyhnutným nástrojom pre každého, kto sa zaoberá meraním a analýzou elektrických signálov.

Na tejto webovej stránke ponúkame široký sortiment digitálnych osciloskopov od renomovaných výrobcov Teledyne Lecroy, GW Instek Teledyne Test Tools.

Naše digitálne osciloskopy pokrývajú široký rozsah šírky pásma od 25 MHz do 100 GHz a vzorkovacia frekvencia od 200 MS/s do 250 GS/s.

Okrem toho ponúkame aj rôzne príslušenstvo pre digitálne osciloskopy, ako sú napäťové sondy, prúdové sondy, rozširovacie funkcie, adaptéry a ďalšie.

Pokiaľ hľadáte kvalitný a spoľahlivý digitálny osciloskop pre vaše potreby, neváhajte nás kontaktovať.

Radi vám poradíme s výberom najvhodnejšieho prístroja pre vašu aplikáciu aj prístroj predvedieme.

Vyplňte formulár pri prístroji a sme u vás!

Osciloskop Teledyne LeCroy HDO 9000

Veľmi rýchle štviorkanálové digitálne osciloskopy radu HDO 9000 so šírkou pásma 1 GHz až 4 GHz, pamäťou až 128 Mpts na kanál a rýchlosťou vzorkovania až 40 GS/s. Poskytujú výnimočnú vernosť signálu s 10-bitovým rozlíšením.

Osciloskopy radu Teledyne LeCroy HDO8000

Osemkanálové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO8000 so šírkou pásma od 350 MHz do 1 GHz s dvanásťbitovými AD prevodníkmi pracujúcimi na frekvencii 2,5 GHz.

Analyzátor pohonů LeCroy MDA800

Osemkanálový osciloskop Teledyne LeCroy MDA800 s šírkou pásma od 350 MHz do 1 GHz s dvanásťbitovými AD prevodníkmi pracujúcimi na frekvencii 2,5 GHz. Jadrom je softwarová nadstavba Motor Drive Analyzer pre vývoj a testovanie moderných polovodičových zdrojov a pohonov.

Osciloskop GW Instek MDO 2000E

Vynikajúci, ekonomický zaujímavý 2 alebo 4 kanálový osciloskop. Okrem merania signálu v reálnom čase ponúka MDO-2000E tiež meranie frekvencie a operácie podobné spektrálnemu analyzátoru.

Osciloskop Teledyne LeCroy radu WaveSurfer3000Z

Osciloskop Teledyne LeCroy radu WaveSurfer 3000z majú 10,1" kapacitný dotykový displej, najdlhšiu pamäť a nejhlbšiu nástrojovú sadu - to všetko za prijateľnú cenu.

Osciloskop Teledyne LeCroy radu WavePro HD

Osciloskopy radu Teledyne Lecroy WavePro HD s prevodom 12-bitov a technológiou HD4096 a šírkou pásma až 8 GHz.

Osciloskop Teledyne LeCroy WaveRunner 8000HD

Osciloskop WaveRunner HD je vybavený 8. analógovými kanály, ktoré možno doplniť o 16 digitálnych logického analyzátora.

Teledyne LeCroy WaveSurfer 4000HD

Osciloskop WaveSurfer 4000HD s technológiou vysokého rozlíšenia (HDO), je prvý vo svojej triede, ktorý má vždy 12-bitový vertikálne rozlíšenie a zobrazuje čisté, ostré krivky na jasnom 12,1 "dotykovom displeji

Osciloskopy Teledyne LeCroy HDO6000B a HDO6000B-MS

Digitálne osciloskopy s rozlíšením 12 bitov, šírkou pásma 350 MHz do 1 GHz, pamäťou až 250 MS na kanál, vzorkovaním 10 GSa.

Osciloskop WaveMaster 8000HD

Natívne 12-bitové rozlíšenie pre celú šírku pásma, šírka pásma pre 2 kanály 65 GHz, pre 4 kanály 33 GHz pri vzorkovaní 320 GS/s, Dlhá pamäť až 8 Gpts

12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy HDO4000 a HDO4000-MS

12-bitové štvorkanálové a dvojkanálové digitálne osciloskopy Teledyne LeCroy so šírkou pásma 200 MHz až 1 GHz, pamäťou až 50 M na kanál, vzorkovaním 2,5 GSa/s a možnosťou rozšírenia o interný 16-kanálový logický analyzátor.

Analyzátor motorových pohonov Teledyne LeCroy MDA8000HD

Frekvenčný rozsah až 2 GHz (podľa modelu), vzorkovanie 10 GS/s, pameť až 5 Gpts s 12-bitovým rozlíšením, dynamická analýza výkonu, komplexné rozhranie motora (krútiaci moment, rýchlosť, uhol, výkon)

Osciloskop GW Instek GDS 1000B

Digitální osciloskop novej generácie. Inovatívny design, kompaktný vzhľad a bohaté funkcie spoločne robia z tohto jednoducho vyzerajúceho osciloskopu veľmi výkonný skúšobný a merací nástroj, ktorý umožňuje inžinierom jednoducho riešiť zložité problémy meraní.

Osciloskop GW Instek GDS 2000E

2- alebo 4-kanálové osciloskopy s veľkou kapacitou pamäte až 10 Mpts umožňujíce detailne analýzy zaznamenaných priebehov. Vysoká vzorkovacia frekvencia umožňuje zaznamenať aj slabé signály.

Osciloskop řady T3DSO1000

Dvoj a štyroch-kanálové osciloskopy s analógovými šírkami pásma 100 MHz, 200 MHz a 350 MHz, s maximálnou vzorkovacou rýchlosťou až 2 GSa / s a pamäť až 28 Mpts.

Osciloskop T3DSO1202A

2kanálový osciloskop, 200MHz

Osciloskopy GW Instek GDS 2000A

Najväčší rozsah šírky pásma vo svojej kategórii, 36 automatických meracích funkcií.

Osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A

Digitálne štvorkanálové osciloskopy LeCroy so šírkou pásma od 4 GHz do 45 GHz, vzorkovacia rýchlosť až 120 GSa/s s dĺžkou záznamu až 256 M na každý kanál.

Prúdová sonda Teledyne LeCroy T3CP100-2

Prúdové sondy Teledyne Test Tools T3CP100-2 umožňujú merať neinvazívnou metódou prúdy od DC až po 2MHz.