Analyzátor motorových pohonov Teledyne LeCroy MDA8000HD
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Analyzátor motorových pohonov Teledyne LeCroy MDA8000HD

Frekvenčný rozsah až 2 GHz (podľa modelu), vzorkovanie 10 GS/s, pameť až 5 Gpts s 12-bitovým rozlíšením, dynamická analýza výkonu, komplexné rozhranie motora (krútiaci moment, rýchlosť, uhol, výkon)

MDA 8000HD je postavený na 8kanálovej platforme osciloskopov rady Waverunner8000HD s 12-bitovým natívnym prevodníkom.

Je schopný získať akýkoľvek signál a vykonávať trojfázové výpočty elektrického a mechanického výkonu v reálnom čase. Poskytuje možnosť kompletnej analýzy výkonovej časti pohonu aj vykonávať testy riadiacej časti pohonu.


Naproti tomu jednofunkčné analyzátory výkonu poskytujú iba jednoduchú numerickú analýzu počas statickej prevádzky.

Väčšina osciloskopov je dobrá pre základné ladenie vstavaného ovládania a overovania,

ale postrádajú dostatok vstupov komplexnú analýzu systému pohonu a riadiaceho systému a nemajú dostatočné rozlíšenie pre presné meranie výkonu a účinnosti.

Kľúčové vlastnosti MDA8000HD

Statická analýza výkonu – rovnako ako štandardný analyzátor výkonu

Dynamická analýza výkonu – testovanie a meranie dynamických zmien

Kompletné pokrytie testov - riadiaci systém, výkonová časť, motor

Komplexné mechanické rozhranie

Možnosť výpočtu harmonických

Možnosť vektorového zobrazenia (trojfázový fázorový diagram)

Možnosť transformácie tvaru vlny (THREEPHASEdq0)

16 kanálov technológií OscilloSYNC™


Spojením dvoch MDA8000HD do jediného akvizičného systému získate možnosť zobrazenia a ovládania 16 časovo synchronizovaných kanálov na jednom MDA,

a to jednoduchým prepojením dvoch MDA pomocou BNC a ethernetového kábla.

Pokiaľ potom obaja MDA majú 16-kanálové rozšírenie o logický analyzátor, získate 32-kanálový logický analyzátor.

Toto prepojenie teda prinesie 16 analógových kanálov plus 32 logických kanálov bez kompromisu.

mda8000hd_06

 

Analyzátor elektrických pohonov Telenyne Lecroy MDA 8000HD zvládne všetko.

Frekvenčný rozsah až 2 GHz (podľa modelu)

Vzorkovanie 10 GS/s, pamäť 5 Gpts s 12-bitovým rozlíšením

Dynamická analýza výkonu, od spustenia až po preťaženie

Časovo korelované priebehy výkonu za cyklus

Komplexné rozhranie motora (krútiaci moment, rýchlosť, uhol, výkon)

Unikátny režim Zoom+Gate

Podpora dvoj a trojwattmetrovej metódy

Výpočty, zobrazenie a filtrovanie harmonických (voliteľne)

Zobrazenie fázorov (voliteľne)

Izolácia až 6000 Vrms pri rade diferenciálnych sond radu HVD

Jednoduché rozhranie pre mnoho rôznych meraní prúdu zariadenia

Analýza statického výkonu


Zobrazí sa číselná tabuľka stredných hodnôt napätia, prúd, výkon, rýchlosť, krútiaci moment, atď.

Hodnoty je možné merať za krátku (alebo dlhú) dobu periódy pri konštantnej záťaži, otáčkach a prevádzkových podmienkach krútiaceho momentu.

MDA je v tomto režime len ako špecializovaný analyzátor výkonu.

mda8000hd_02

Dynamická analýza výkonu

Zachytia sa tisíce cyklov napájania za dlhé časové obdobie. Zobrazenie priebeh za cyklus pomôže porozumieť dynamike správania.

Na oddelenie a zistenie dynamických vzťahov medzi jednotlivými veličinami pri riadení meraného systému pohonu a jeho správaní pri prevádzke až na úroveň prevádzkových podmienok otáčok a krútiaceho momentu je možné použiť funkciu Zoom+Gate.

mda8000hd_01

Kompletné pokrytie testov

MDA vie získať a zobraziť analógové aj digitálne signály senzora a sériových dát ako z napájacej časti pohonu, tak aj vstavaného riadiaceho systému pohonu. Možno tak ľahko priradiť správanie energetickej časti systému k riadiacej činnosti systému v priebehu času až na najkratší čas spínacej periódy zariadenia.

mda8000hd_03

 

Možnosť výpočtu harmonických

Dôsledná softvérová metóda DFT presne oddeľuje požadovaný frekvenčný obsah. Poskytuje numerický výpočet THD a priebehy za cyklus, tabuľku harmonických rádov a spektrálne zobrazenie (až deväť súčasne).

mda8000hd_05

 

Možnosť 3-fázového fázorového zobrazenia

Dva súčasné vektorové displeje umožňujú vizualizáciu napätia a prúdu trojfázového systému. Vektorové informácie je možné harmonicky filtrovať a sú kompatibilné s Zoom+Gate pre zobrazenie zmien vektora počas dynamických alebo dlhých akvizícií.

power-analysis-05a

 

Možnosť transformácie tvaru vlny (THREEPHASEdq0)

Podpora dvoch súčasných transformácií αβγ (Clarke) a dq0 (Park) v reálnom čase s možnosťou vykresľovania X-Y pre zložky d vs. q a α vs. Β.

MDA8000dq0

Video

Príslušenstvo

Vysokonapäťové diferenciálne sondy LeCroy radu HVD3000

Rad vysokonapäťových diferenciálnych sond pre napätie až 6kV.

Vysokonapäťové opticky izolované sondy HVFO Teledyne LeCroy

Optimálne navrhnutá sonda s frekvenčným rozsahom 150MHz a izoláciou 35kV pre meranie malých signálov plávajúcich na zberniciach vysokého napätia vo výkonovej elektronike alebo v EMC, EFT, ESD a pri monitorovaní pri testovaní RF imunity senzorov.

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava