12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy HDO4000A a HDO4000A-MS
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy HDO4000 a HDO4000-MS

12-bitové štvorkanálové a dvojkanálové digitálne osciloskopy Teledyne LeCroy so šírkou pásma 200 MHz až 1 GHz, pamäťou až 50 M na kanál, vzorkovaním 2,5 GSa/s a možnosťou rozšírenia o interný 16-kanálový logický analyzátor.

12bitové osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO4000 a HDO4000-MS

Vlastnosti osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO4000

 • 12 bitové rozlišení A/D převodníků
 • V režimu zvýšeného rozlišení (ERES) rozlišení až 15 bitů
 • Šířka pásma od 200 MHz až do 1 GHz
 • 4 kanály nebo 2 kanály
 • Rychlost vzorkování 2,5 GSa/s na každý kanál
 • Vzorkovací paměť až 50 M na každý kanál
 • Možnost rozšíření o interní 16kanálový logický analyzátor HDO-MS
 • Širokoúhlá dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,1" a rozlišením 1280 × 800 bodů
 • Funkce WaveScan pro rychlé nalezení anomálií v signálu
 • Nástroj LabNotebook pro jednoduché vytvoření protokolu z měření
 • Historie změřených průběhů s možností přehrání oběma směry
 • Režim spektrálního analyzátoru
 • Analyza spínacích a výkonových zařízení
 • Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice
 • Hloubka osciloskopu pouhých 13 cm

Kombinace unikátní technologie Teledyne LeCroy HD4096, přinášející vysoké rozlišení A/D převodníků, s dlouhou akviziční pamětí, malou hloubkou přístroje, velkým 12,1" dotykovým displejem a výkonnými nástroji činí z osciloskopů Teledyne LeCroy HDO4000 ideální osciloskopy pro měření s vysokou přesností a rychlé odladění. Nástroje jako jsou WaveScan pro automatické prohledávání změřeného průběhu na výskyt anomálií, nástroj pro jednoduché vytvoření protokolu z měření přímo v osciloskopu LabNotebook a režim historie změřených průběhů slouží k okamžitému nalezení a izolování problémů ajejich rychlému odstranění.

HDO_4k6k_1

 

Technologie HD4096

Technologie vysokého rozlišení Teledyne LeCroy HD4096 přináší kombinaci 12bitového rozlišení A/D převodníků, vysoké vzorkovací rychlosti, nízkošumových zesilovačů na vstupech osciloskopu a celkové koncepce zajišťující malý celkový vlastní šum. Tato technologie umožňuje osciloskopům s vysokým rozlišením zachytit a zobrazit signály až do 1 GHz s vysokou vzorkovací rychlostí a 16x vyšším rozlišením než u ostatních osciloskopů.

Čisté a věrné průběhy

Při porovnání s časovými průběhy změřenými pomocí 8bitových osciloskopů jsou průběhy změřené pomocí technologie Teledyne LeCroy HD4096 dramaticky hladší a čistší. Osciloskopy využívající technologii HD4096 zachycují signály ve vysokém rozlišení s vysokou vzorkovací rychlostí a nízkým šumem, aby zobrazily časové průběhy s nejvyšší přesností.

 

Bezkonkurenční přesnost měření

Přesná měření jsou kritická pro efektivní odlaďování a analýzy testovaných elektronických systémů. Technologie Teledyne LeCroy HD4096 umožňuje osciloskopům přinášet bezkonkurenční přesnost měření a tím i výrazně lepší schopnosti testování a lepší výsledky.

16kanálový logický analyzátor

Modely osciloskopů HDO4000-MS nabízejí rozšířenou funkcionalitu díky 16kanálovému logickému analyzátoru s vzorkovací rychlostí 1,25 GS/s a hloubkou akviziční paměti až 50 Mpts na každý digitální kanál. Spolu s digitálními kanály přicházejí i další pokročilé funkcionality jako je možnost spouštění pomocí digitálních kanálů, kombinovaný analogově-digitální trigger, měření časování na digitálních kanálech a další.

 

Široké možnosti ovládání

Efektivní práce s osciloskopem vyžaduje jednoduché a intuitivní ovládání. Mnohaleté zkušenosti umožnily vybavit osciloskopy Teledyne LeCroy unikátním uživatelským rozhraním, které nemá konkurenci. K ovládání osciloskopu lze kromě klasických otočných knoflíků a tlačítek pro základní funkce využít i rozšířené možnosti dotykové obrazovky nebo myš. Každý si vybere to, co mu nejvíce vyhovuje.

 

Historie změřených průběhů

Pomocí historie změřených průběhů lze procházet jednotlivými akvizicemi a izolovat změřené anomálie, přičemž lze pomocí kurzorů a automatických měření parametrů jednoduše nalézt příčinu problémů. Režim historie lze vždy jednoduše aktivovat stiskem jediného tlačítka. Není nutné režim záznamu nikde předem aktivovat. Stačí jeden stisk tlačítka a historie změřených průběhů je plně k dispozici.

Režim spektrálního analyzátoru

Volitelný režim spektrálního analyzátoru přemění ovládání osciloskopu na ovládání spektrálního analyzátoru, kde si uživatel volí parametry jako střední frekvence a frekvenční rozsah (span) nebo start-stop frekvence, šířka rozlišovacího filtru a časová okna.

 

V reálném čase můžeme pozorovat změny spektra. Pomocí funkce Peak Search můžeme ve spektru automaticky označit a zachytit do přehledné tabulky volitelný počet nejvyšších spektrálních složek. V tabulce pak kromě frekvence jednotlivých složek vidíme i jejich úroveň. Při označení řádku tabulky se automaticky přesuneme na požadovanou spketrální složku. Pomocí spektrogramu lze zobrazit průběh změny obálky spektra v čase.

Software pro měření na spínacích a výkonových zařízeních

Aplikační softwarový balíček "Power Measure and Analysis Software" umožňuje rychle změřit a analyzovat provozní charakteristiky měničů napětí a spínacích prvků. S výhodou lze využít automatických měření výkonů a ztrát. Oblasti zapnutí, vypnutí a vodisvostních ztrát jsou v průbězích napětí a proudu rozlišeny překrytímbarevnými obdélníky s příslušnou barvou. Dále jsou zde zabudovány nástroje pro kritická měření navýkonových spínacích prvcích, analýzu řídicích smyček a harmonickou analýzu na napájecím vedení.

Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice

Pomocí dekódování a spouštění pro sériové sběrnice lze rychle a spolehlivě zachytit a izolovat rozličné události na sběrnici bez potřeby nastavování analogových spouštěcích podmínek a doufání, že se nám dokáže podařit tu správnou událost. Dekódování protokolu je intuitivně zobrazeno přímo na změřených časových průbězích pomocí překrytí barevně odlišenými obdélníky a prezentováno v binárním, hexa nebo ASCII formátu. Dekódování je rychlé dokonce i při dlouhých akvizicích. Pomocí zoomu lze vidět detail každého bitu.

Sekvenční akviziční režim

V sekvenčním režimu, který je ve standardní výbavě osciloskopu,je akviziční paměť osciloskopu rozdělena na uživatelem definovaný počet stejně velkých segmentů. Při každém splnění spouštěcí podmínky se pak vždy zaplní jeden segment. To je ideální řešení, pokud potřebujeme zachytit rychlý sled pulzů nebo když jsou události odděleny dlouhou dobou. V sekvenčním režimu je každé dílčí akvizici (segmentu) přiřazeno časové razítko a neaktivní mezisegmentový čas může být kratší než 1 µs. Kombinace sekvenčního režimu s pokročilými možnostmi spouštění je výhodná k izolování málo se vyskytujících anomálií v delším čase a jejich následné analýze.

Funkce WaveScan pro automatické hledání anomálií v průbězích

Funkce WaveScan slouží k hledání specifických událostí a anomálií definovaných více než 20 různými kritérii ve změřeném průběhu signálu. Specifikovanou událost lze hledatbuď v jedné konkrétní akvizici nebo přes více akvizic i po dobu hodin nebo až dnů.

 

Nástroj LabNotebook pro dokumentaci měření

Nástroj LabNotebook umožňuje uživateli přímo v osciloskopu vytvářet a ukládat poznámky a protokoly z měření. Pomocí LabNotebook lze najednou uložit všechny změřené průběhy, nastavení osciloskopu a snímke obrazovky bez nutnosti procházet jednotlivé nabídky a ukládat tyto informace samostatně. Do snímu obrazovky lze vložit své poznámky a náčrty. Po opětovném otevření záznamu Vás LabNotebook vrátí zpět přesně do času, kdy jste měření ukládali.

(mr)

Príslušenstvo

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

Aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz

Vysokoimpedančné aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz s malou vstupnou kapacitou, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Aktívne napäťové sondy Teledyne LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedančné aktívne napäťové sondy LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupnou kapacitou iba 0.6 pF, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Prúdové sondy LeCroy CP a AP pre meranie AC a DC prúdov

Prúdové sondy LeCroy pre meranie AC+DC prúdov do 30 až 500 A so šírkou pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 do 200MHz pre automotive a priemyselné aplikácie

Vysokoimpedančná 200MHz aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 s veľkým dynamickým rozsahom +/-20 V, veľkým rozsahom súhlasného napätia až +/-60 V, malou vstupnou kapacitou a nízkym šumom.

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ADP

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy do napätia 1400 Vpp k osciloskopom LeCroy s rozhraním ProBus.

Spektrálny analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia FFT spektrálneho analyzátora a pokročilé možnosti FFT pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových zberníc I2C, SPI a UART-RS232 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre embedded sériové zbernice I2C, SPI a UART-RS232 s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice CAN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu CAN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice LIN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu LIN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Výkonové merania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia pre pokročilé meranie výkonov a strát na spínacích aplikaciách pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Vysokonapäťové diferenciálne sondy LeCroy radu HVD3000

Rad vysokonapäťových diferenciálnych sond pre napätie až 6kV.

Špecifikácia

 

Model

 

Teledyne Lecroy HDO4024A

 

Teledyne Lecroy HDO4034A

Teledyne Lecroy HDO4054A

Teledyne Lecroy HDO4104A

Vertikální systém
Analogová šířka pásma @ 50 Ω   200 MHz   350 MHz 500 MHz 1 GHz
Doba náběhu   1,75 ns (typ.)   1 ns (typ.) 700 ps (typ.) 350 ps (typ.)
Počet kanálů   4   4 4 4
Vertikální rozlišení

12 bitů

(až 15 bitů v režimu zvýšeného rozlišení - ERES)

Přesnost ss zisku ±0,5 % z plného rozsahu, offset 0 V
Akviziční systém
Vzorkovací rychlost (real-time) 10 GSa/s
Vzorkovací rychlost (RIS) 125 GSa/s
Hloubka akviziční paměti

Standardně: 12,5 M na každý kanál / 25 M při prokládání

Volitelně: 25 M na každý kanál / 50 M při prokládání

Systém spouštění (trigger)
Typy spouštění Edge, glitch, width, logic (pattern), TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV-720p, 1080i, 1080p), runt, slew, interval, dropout, qualified (stav nebo hrana).
Displej
Velikost displeje 12,1" širokoúhlý TFT-LCD touchscreen
Rozlišení 1280 × 800
Konektivita
Ethernet 2× 10/100/1000Base-T Ethernet (konektor RJ-45)
USB 6× celkem - z toho 2× na předním panelu
GPIB (volitelně) Podpora IEEE-488.2
Externí monitor 1× standardní 15pinový D-Sub SVGA konektor, 1× DVI konektor, 1× HDMI konektor
Vzdálené řízení Windows Automation, nebo pomocí řídicích příkazů Teledyne LeCroy
Automatická měření parametrů, zoom a matematické funkce
Automatická měření parametrů Až 8 z níže uvedených parametrů může být vypočteno najednou pro libovolné průběhy: Amplitude, Area, Base (Low), Delay, Delta Period @ Level, Delta Time @ Level, Duty, Duty @ Level, Edge @ Level, Fall Time (90%-10%), Fall Time (80%-20%), Frequency, Frequency @ level, Maximum, Mean, Minimum, Overshoot+, Overshoot-, Peak-Peak, Period, Period @ Level, Phase, Rise Time (10%-90%), Rise Time (20%-80%), RMS, Skew, Standard Deviation, Time @ Level, Top (High), Width+, Width-. Měření mohou být hradlována (gate). Grafický matematický editor.
Zoom Aktivace pomocí tlačítka QuickZoom na předním panelu, nebo pomocí myši či dotykové obrazovky nakreslením obdélníku kolem požadované oblasti signálu.
Matematické funkce Sum, Difference, Product, Ratio, Absolute Value, Averaging (summed, continuous), Derivative, Envelope, Enhanced Resolution (až 15 bitů), Floor, Integral, Invert, Reciprocal, Rescale (y = a*x + b, změna jednotek), Roof, Square, Square Root, Trend a FFT (až 1 Mpts, výkonové spektrum, časová okna: obdélníkové, VonHannovo, FlatTop). Najednou mohou být nadefinovány až 2 matematické funkce. 2 funkce mohou být přímo zřetězeny bez použití pomocné funkce.
Rozměry a hmotnost
Rozměry (v × š × h) 291,7 mm × 399,4 mm × 131,3
Hmotnost 5,71 kg

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.

7. diel - Výpočet obsahu krivky v X-Y zobrazení

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý náhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskaly, ktoré zostávajú často skryté. Potom sa ľahko stane, že zákazník objaví tieto obmedzenia, až keď sa svojim novým osciloskopom začne skutočne pracovať.

Je rozlišení 8 bitů dostatečné?

Je pro digitální osciloskopy rozlišení 8 bitů dostatečné?

4. diel - Spektrálna analýza, Fourierova transformácia

Moderné digitálne osciloskopy umožňujú vykonávať s nameranými údajmi v reálnom čase najrôznejšie jednoduché aj zložitejšie matematické operácie. Medzi náročnejšie matematické operácie bezesporu patrí Fourierova transformácia, prepočet priebehu signálu z času do frekvenčnej domény, teda spektrálna analýza. V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame práve na spektrálnu analýzu.

5. diel - Ako dostať zo svojho digitálneho osciloskopu maximum

V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám niekoľko rád, ako ich najlepšie využiť pri vašej práci.

1. diel - Parametre osciloskopu aneb papier znesie všetko

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý náhľad pri výbere nového prístroja.

3. diel - Efektívny počet bitov u osciloskopu

Pri prečítaní informácií obsiahnutých v manuáloch o osciloskopoch sa môžeme stretnúť s tým, že vertikálna hodnota rozlíšenia osciloskopu nie je v manuáli uvedená ako celé číslo v bitoch.

Mýty o osciloskopoch

Čo všetko ste počuli o parametroch osciloskopov a nemusí to byť pravda Ak sa chystáte kúpiť si nový osciloskop, odporúčame vám prečítať si náš technický seriál, Rady a tipy pri výbere osciloskopu. Technický seriál poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý nadhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú často skrytá.

8. diel - Ako nastaviť trigger osciloskop pomocou štatistík merania

Trigger je základným prvkom všetkých moderných digitálnych osciloskopov, synchronizuje zber údajov osciloskopu s užívateľom špecifikovanou udalosťou na signálu, či už ide o hranu, prekročenie prahu alebo špecifickú charakteristiku signálu.

Priebeh signálu z osciloskopov ostatných výrobcov v MAUI Studio

Schopnosť vyvolávať priebehy z iných zdrojov ako z osciloskopov Teledyne LeCroy robí z MAUI ® Štúdia veľmi zaujímavý softvér na zobrazenie, meranie a analýzu údajov z prístrojov v mnohých laboratóriách.

9. diel - Ako správne používať pamäť osciloskopu a rýchlosť odberu vzoriek

Osciloskopy Teledyne LeCroy umožňujú nastaviť veľkosť aktuálne používanej akvizičnej pamäte a vzorkovaciu rýchlosť.

Použitie rovníc na vytvorenie priebehov signálu MAUI Studio Pro

Zatiaľ čo generátor signálu v MAUI ® Studio Pro ponúka zjednodušenú metódu simulácie šiestich rôznych priebehov alebo priameho prúdu, jeho skutočná sila spočíva v schopnosti používať rovnice na generovanie ľubovoľných priebehov a tiež aplikovať vlastné vlastnosti kolísania na namerané priebehy signálu.

Remote Control a MAUI Studio Pro

Softvér MAUI ® Studio Pro spoločnosti Teledyne LeCroy vám umožňuje pracovať diaľkovo z osciloskopu a zároveň mať všetky jeho funkcie k dispozícii priamo na dosah ruky.

13. diel - Urobte si prestávku na kávu a naučte sa, ako vrstviť meracie nástroje v osciloskopoch

Osciloskopy Teledyne LeCroy majú štyri odlišné sady meracích prístrojov, vrátane meracích gratikul (súradnicová sieť), kurzorov, parametrov a grafov.

11. diel - Základy automobilového Ethernetu

Keď hovoríme o "automobilovom Ethernete", máme na mysli skupinu ethernetových rozhraní určených na použitie vo vozidlách, prispôsobených potrebám automobilového priemyslu.

10. diel - Päť typov na zlepšenie dynamického rozsahu

Dynamický rozsah je pomer maximálnej úrovne signálu k najnižšej úrovni signálu dosiahnuteľnej pri meraní.

12. diel - Automotive Ethernet vo vozidle

Vzhľadom na to, že všetky technológie Automotive Ethernet využívajú jeden kruhový párový kábel (T1) a topológiu siete point-to-point, líšia sa predovšetkým rýchlosťou dát a metódami kódovania.

2. diel - Do útrob prístroja

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi určitý nadhľad pri výbere osciloskopu.Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú pri výbere nového prístroja často skrytá. Potom sa ľahko stane, že zákazník objavia tieto obmedzenia, až keď so svojím novým osciloskopom začne skutočne pracovať.

Softvérové dedičstvo s LabNotebookom v MAUI Studio Pro

Softvér MAUI ® Studio je používateľské rozhranie osciloskopov spoločnosti Teledyne LeCroy prispôsobené pre prácu na bežnom PC, v ktorom možno vykonávať online (verzia Pro) aj offline analýzu nameraných priebehov signálu.

6. diel - Detekcia a meranie anomálií na digitálnom osciloskope

V dnešnom diele sa budeme venovať praktickej ukážke ako zachytiť anomálne javy v meranom signáli pomocou osciloskopu Teledyne LeCroy, s využitím ich unikátnych funkcií ako je History a Wavescan.