12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy HDO4000 a HDO4000-MS


12-bitové štvorkanálové a dvojkanálové digitálne osciloskopy Teledyne LeCroy so šírkou pásma 200 MHz až 1 GHz, pamäťou až 50 M na kanál, vzorkovaním 2,5 GSa/s a možnosťou rozšírenia o interný 16-kanálový logický analyzátor.

12bitové osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO4000 a HDO4000-MS

Vlastnosti osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO4000

 • 12 bitové rozlišení A/D převodníků
 • V režimu zvýšeného rozlišení (ERES) rozlišení až 15 bitů
 • Šířka pásma od 200 MHz až do 1 GHz
 • 4 kanály nebo 2 kanály
 • Rychlost vzorkování 2,5 GSa/s na každý kanál
 • Vzorkovací paměť až 50 M na každý kanál
 • Možnost rozšíření o interní 16kanálový logický analyzátor HDO-MS
 • Širokoúhlá dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,1" a rozlišením 1280 × 800 bodů
 • Funkce WaveScan pro rychlé nalezení anomálií v signálu
 • Nástroj LabNotebook pro jednoduché vytvoření protokolu z měření
 • Historie změřených průběhů s možností přehrání oběma směry
 • Režim spektrálního analyzátoru
 • Analyza spínacích a výkonových zařízení
 • Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice
 • Hloubka osciloskopu pouhých 13 cm

Kombinace unikátní technologie Teledyne LeCroy HD4096, přinášející vysoké rozlišení A/D převodníků, s dlouhou akviziční pamětí, malou hloubkou přístroje, velkým 12,1" dotykovým displejem a výkonnými nástroji činí z osciloskopů Teledyne LeCroy HDO4000 ideální osciloskopy pro měření s vysokou přesností a rychlé odladění. Nástroje jako jsou WaveScan pro automatické prohledávání změřeného průběhu na výskyt anomálií, nástroj pro jednoduché vytvoření protokolu z měření přímo v osciloskopu LabNotebook a režim historie změřených průběhů slouží k okamžitému nalezení a izolování problémů ajejich rychlému odstranění.

HDO_4k6k_1

 

Technologie HD4096

Technologie vysokého rozlišení Teledyne LeCroy HD4096 přináší kombinaci 12bitového rozlišení A/D převodníků, vysoké vzorkovací rychlosti, nízkošumových zesilovačů na vstupech osciloskopu a celkové koncepce zajišťující malý celkový vlastní šum. Tato technologie umožňuje osciloskopům s vysokým rozlišením zachytit a zobrazit signály až do 1 GHz s vysokou vzorkovací rychlostí a 16x vyšším rozlišením než u ostatních osciloskopů.

Čisté a věrné průběhy

Při porovnání s časovými průběhy změřenými pomocí 8bitových osciloskopů jsou průběhy změřené pomocí technologie Teledyne LeCroy HD4096 dramaticky hladší a čistší. Osciloskopy využívající technologii HD4096 zachycují signály ve vysokém rozlišení s vysokou vzorkovací rychlostí a nízkým šumem, aby zobrazily časové průběhy s nejvyšší přesností.

 

Bezkonkurenční přesnost měření

Přesná měření jsou kritická pro efektivní odlaďování a analýzy testovaných elektronických systémů. Technologie Teledyne LeCroy HD4096 umožňuje osciloskopům přinášet bezkonkurenční přesnost měření a tím i výrazně lepší schopnosti testování a lepší výsledky.

16kanálový logický analyzátor

Modely osciloskopů HDO4000-MS nabízejí rozšířenou funkcionalitu díky 16kanálovému logickému analyzátoru s vzorkovací rychlostí 1,25 GS/s a hloubkou akviziční paměti až 50 Mpts na každý digitální kanál. Spolu s digitálními kanály přicházejí i další pokročilé funkcionality jako je možnost spouštění pomocí digitálních kanálů, kombinovaný analogově-digitální trigger, měření časování na digitálních kanálech a další.

 

Široké možnosti ovládání

Efektivní práce s osciloskopem vyžaduje jednoduché a intuitivní ovládání. Mnohaleté zkušenosti umožnily vybavit osciloskopy Teledyne LeCroy unikátním uživatelským rozhraním, které nemá konkurenci. K ovládání osciloskopu lze kromě klasických otočných knoflíků a tlačítek pro základní funkce využít i rozšířené možnosti dotykové obrazovky nebo myš. Každý si vybere to, co mu nejvíce vyhovuje.

 

Historie změřených průběhů

Pomocí historie změřených průběhů lze procházet jednotlivými akvizicemi a izolovat změřené anomálie, přičemž lze pomocí kurzorů a automatických měření parametrů jednoduše nalézt příčinu problémů. Režim historie lze vždy jednoduše aktivovat stiskem jediného tlačítka. Není nutné režim záznamu nikde předem aktivovat. Stačí jeden stisk tlačítka a historie změřených průběhů je plně k dispozici.

Režim spektrálního analyzátoru

Volitelný režim spektrálního analyzátoru přemění ovládání osciloskopu na ovládání spektrálního analyzátoru, kde si uživatel volí parametry jako střední frekvence a frekvenční rozsah (span) nebo start-stop frekvence, šířka rozlišovacího filtru a časová okna.

 

V reálném čase můžeme pozorovat změny spektra. Pomocí funkce Peak Search můžeme ve spektru automaticky označit a zachytit do přehledné tabulky volitelný počet nejvyšších spektrálních složek. V tabulce pak kromě frekvence jednotlivých složek vidíme i jejich úroveň. Při označení řádku tabulky se automaticky přesuneme na požadovanou spketrální složku. Pomocí spektrogramu lze zobrazit průběh změny obálky spektra v čase.

Software pro měření na spínacích a výkonových zařízeních

Aplikační softwarový balíček "Power Measure and Analysis Software" umožňuje rychle změřit a analyzovat provozní charakteristiky měničů napětí a spínacích prvků. S výhodou lze využít automatických měření výkonů a ztrát. Oblasti zapnutí, vypnutí a vodisvostních ztrát jsou v průbězích napětí a proudu rozlišeny překrytímbarevnými obdélníky s příslušnou barvou. Dále jsou zde zabudovány nástroje pro kritická měření navýkonových spínacích prvcích, analýzu řídicích smyček a harmonickou analýzu na napájecím vedení.

Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice

Pomocí dekódování a spouštění pro sériové sběrnice lze rychle a spolehlivě zachytit a izolovat rozličné události na sběrnici bez potřeby nastavování analogových spouštěcích podmínek a doufání, že se nám dokáže podařit tu správnou událost. Dekódování protokolu je intuitivně zobrazeno přímo na změřených časových průbězích pomocí překrytí barevně odlišenými obdélníky a prezentováno v binárním, hexa nebo ASCII formátu. Dekódování je rychlé dokonce i při dlouhých akvizicích. Pomocí zoomu lze vidět detail každého bitu.

Sekvenční akviziční režim

V sekvenčním režimu, který je ve standardní výbavě osciloskopu,je akviziční paměť osciloskopu rozdělena na uživatelem definovaný počet stejně velkých segmentů. Při každém splnění spouštěcí podmínky se pak vždy zaplní jeden segment. To je ideální řešení, pokud potřebujeme zachytit rychlý sled pulzů nebo když jsou události odděleny dlouhou dobou. V sekvenčním režimu je každé dílčí akvizici (segmentu) přiřazeno časové razítko a neaktivní mezisegmentový čas může být kratší než 1 µs. Kombinace sekvenčního režimu s pokročilými možnostmi spouštění je výhodná k izolování málo se vyskytujících anomálií v delším čase a jejich následné analýze.

Funkce WaveScan pro automatické hledání anomálií v průbězích

Funkce WaveScan slouží k hledání specifických událostí a anomálií definovaných více než 20 různými kritérii ve změřeném průběhu signálu. Specifikovanou událost lze hledatbuď v jedné konkrétní akvizici nebo přes více akvizic i po dobu hodin nebo až dnů.

 

Nástroj LabNotebook pro dokumentaci měření

Nástroj LabNotebook umožňuje uživateli přímo v osciloskopu vytvářet a ukládat poznámky a protokoly z měření. Pomocí LabNotebook lze najednou uložit všechny změřené průběhy, nastavení osciloskopu a snímke obrazovky bez nutnosti procházet jednotlivé nabídky a ukládat tyto informace samostatně. Do snímu obrazovky lze vložit své poznámky a náčrty. Po opětovném otevření záznamu Vás LabNotebook vrátí zpět přesně do času, kdy jste měření ukládali.

(mr)

Video

Príslušenstvo

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

Aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz

Vysokoimpedančné aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ZD 500 MHz až 1,5 GHz s malou vstupnou kapacitou, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Aktívne napäťové sondy Teledyne LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedančné aktívne napäťové sondy LeCroy radu ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupnou kapacitou iba 0.6 pF, veľkým dynamickým rozsahom a nízkym šumom.

Prúdové sondy LeCroy CP a AP pre meranie AC a DC prúdov

Prúdové sondy LeCroy pre meranie AC+DC prúdov do 30 až 500 A so šírkou pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 do 200MHz pre automotive a priemyselné aplikácie

Vysokoimpedančná 200MHz aktívna diferenciálna sonda LeCroy ZD200 s veľkým dynamickým rozsahom +/-20 V, veľkým rozsahom súhlasného napätia až +/-60 V, malou vstupnou kapacitou a nízkym šumom.

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy radu ADP

Vysokonapäťové aktívne diferenciálne sondy LeCroy do napätia 1400 Vpp k osciloskopom LeCroy s rozhraním ProBus.

Spektrálny analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia FFT spektrálneho analyzátora a pokročilé možnosti FFT pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových zberníc I2C, SPI a UART-RS232 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre embedded sériové zbernice I2C, SPI a UART-RS232 s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice CAN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu CAN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice LIN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu LIN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Výkonové merania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia pre pokročilé meranie výkonov a strát na spínacích aplikaciách pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Vysokonapäťové diferenciálne sondy LeCroy radu HVD3000

Nový rad vysokonapäťových diferenciálnych sond HVD3000A od Teledyne LeCroy, pokrýva najširšie spektrum aplikácií. Od 120 / 240V spínaných zdrojov až po elektrické prístroje s napätím 600V a 5kV. Od 120 / 240V spínaných zdrojov, až po elektrické prístroje s napätím 600V a 5kV.

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Model

HDO4022

HDO4024

HDO4032

HDO4034

HDO4054

HDO4104

Vertikální systém
Analogová šířka pásma @ 50 Ω 200 MHz 200 MHz 350 MHz 350 MHz 500 MHz 1 GHz
Doba náběhu 1,75 ns (typ.) 1,75 ns (typ.) 1 ns (typ.) 1 ns (typ.) 700 ps (typ.) 350 ps (typ.)
Počet kanálů 2 4 2 4 4 4
Vertikální rozlišení

12 bitů

(až 15 bitů v režimu zvýšeného rozlišení - ERES)

Přesnost ss zisku ±0,5 % z plného rozsahu, offset 0 V
Akviziční systém
Vzorkovací rychlost (real-time) 2,5 GSa/s
Vzorkovací rychlost (RIS) 125 GSa/s
Hloubka akviziční paměti

Standardně: 12,5 M na každý kanál / 25 M při prokládání

Volitelně: 25 M na každý kanál / 50 M při prokládání

Systém spouštění (trigger)
Typy spouštění Edge, glitch, width, logic (pattern), TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV-720p, 1080i, 1080p), runt, slew, interval, dropout, qualified (stav nebo hrana).
Displej
Velikost displeje 12,1" širokoúhlý TFT-LCD touchscreen
Rozlišení 1280 × 800
Konektivita
Ethernet 2× 10/100/1000Base-T Ethernet (konektor RJ-45)
USB 6× celkem - z toho 2× na předním panelu
GPIB (volitelně) Podpora IEEE-488.2
Externí monitor 1× standardní 15pinový D-Sub SVGA konektor, 1× DVI konektor, 1× HDMI konektor
Vzdálené řízení Windows Automation, nebo pomocí řídicích příkazů Teledyne LeCroy
Automatická měření parametrů, zoom a matematické funkce
Automatická měření parametrů Až 8 z níže uvedených parametrů může být vypočteno najednou pro libovolné průběhy: Amplitude, Area, Base (Low), Delay, Delta Period @ Level, Delta Time @ Level, Duty, Duty @ Level, Edge @ Level, Fall Time (90%-10%), Fall Time (80%-20%), Frequency, Frequency @ level, Maximum, Mean, Minimum, Overshoot+, Overshoot-, Peak-Peak, Period, Period @ Level, Phase, Rise Time (10%-90%), Rise Time (20%-80%), RMS, Skew, Standard Deviation, Time @ Level, Top (High), Width+, Width-. Měření mohou být hradlována (gate). Grafický matematický editor.
Zoom Aktivace pomocí tlačítka QuickZoom na předním panelu, nebo pomocí myši či dotykové obrazovky nakreslením obdélníku kolem požadované oblasti signálu.
Matematické funkce Sum, Difference, Product, Ratio, Absolute Value, Averaging (summed, continuous), Derivative, Envelope, Enhanced Resolution (až 15 bitů), Floor, Integral, Invert, Reciprocal, Rescale (y = a*x + b, změna jednotek), Roof, Square, Square Root, Trend a FFT (až 1 Mpts, výkonové spektrum, časová okna: obdélníkové, VonHannovo, FlatTop). Najednou mohou být nadefinovány až 2 matematické funkce. 2 funkce mohou být přímo zřetězeny bez použití pomocné funkce.
Rozměry a hmotnost
Rozměry (v × š × h) 291,7 mm × 399,4 mm × 131,3
Hmotnost 5,71 kg

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.

Je rozlišení 8 bitů dostatečné?

Je pro digitální osciloskopy rozlišení 8 bitů dostatečné?

5. diel - Ako dostať zo svojho digitálneho osciloskopu maximum

V tomto diele nášho technického seriálu sa zameriame na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám niekoľko rád, ako ich najlepšie využiť pri vašej práci.

2. diel - Do útrob prístroja

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi určitý nadhľad pri výbere osciloskopu.Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú pri výbere nového prístroja často skrytá. Potom sa ľahko stane, že zákazník objavia tieto obmedzenia, až keď so svojím novým osciloskopom začne skutočne pracovať.

1. diel - Parametre osciloskopu aneb papier znesie všetko

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta.

3. diel - Efektívny počet bitov u osciloskopu

Technický seriál, ktorý poskytuje budúcemu užívateľovi určitý nadhľad pri výbere osciloskopu. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú pri výbere nového prístroja často skrytá. Tento diel je venovaný ENOB (efektívny počet bitov).

Mýty o osciloskopech

Mýty o osciloskopech Ak sa chystáte kúpiť si nový osciloskop, odporúčame vám prečítať si náš technický seriál, Rady a tipy pri výbere osciloskopu. Technický seriál poskytuje budúcemu užívateľovi osciloskopu určitý nadhľad pri výbere nového prístroja. Upozorňuje na obmedzenia a úskalia, ktoré zostávajú často skrytá.

Videoseriál - osciloskopy LeCroy

Prichádzame s novým tutoriálom, ktorý Vám pomôže maximálne využiť všetky funkcie Vášho osciloskopu Teledyne LeCroy.