Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

Interní logický analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO

 

Základní vlastnosti interního logického analyzátoru HDO-MS pro 12bitové osciloskopy Teledyne LeCroy

  • 16 digitálních kanálů
  • Max. vzorkovací rychlost 1,25 GS/s pro každý kanál
  • Hloubka akviziční paměti až 125 Mpts na každý kanál u HDO6000
  • Hloubka akviziční paměti až 50 Mpts na každý kanál u HDO4000
  • Max. frekvence vstupního signálu 250 MHz
  • Úrovně TTL, ECL, CMOS (2,5 V, 3,3 V, 5 V), PECL, LVDS nebo vlastní
  • Možnost spouštění osciloskopu pomocí digitálních kanálů
  • Kombinovaný analogově-digitální trigger
  • Možnost vyhledávání paralelních vzorů funkcí WaveScan

 

 

Osciloskopy pro smíšené signály, Mixed-Signal Osciloskop (MSO), jsou dnes standardním nástrojem pro vývoj a testování embedded systémů. Jako jediné umožňují sledovat analogové a digitální signály současně na jednom měřicím přístroji v reálném čase. Vývojáři embedded systémů potřebují vidět současně signály vstupující a vystupující z měřeného zařízení, jako jsou mikropočítače, DSP, FPGA, A/D a D/A převodníky, aby mohli pozorovat jejich vzájemné vztahy, když se snaží dosáhnout přesného časování a správného provozu na sběrnici.

Ideální spojení 16kanálového logického analyzátoru s osciloskopem s vysokým 12bitovým rozlišením

Interní 16kanálové logické analyzátory HDO-MS pro 12bitové osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO představují ideální spojení osciloskopu s vysokým bezkonkurenčním12bitovým rozlišením a 16kanálového logického analyzátoru do jednoho celku. Interní 16kanálové logické analyzátory HDO-MS se vyznačují vysokou vzorkovací rychlostí 1,25 GS/s a velkou hloubkou akviziční paměti až 50 Mpts pro každý digitální kanál u osciloskopů řady HDO4000-MS a až 125 Mpts u osciloskopů řady HDO6000-MS, což je činí ideálním univerzálním nástrojem pro analýzu a adlaďování nejen embedded systémů.

Zachování vlastností analogoých kanálů

Kvalitní mixed-signal osciloskop se vyznačuje tím, že při používání digitálních kanálů není nijak omezena funkcionalita nebo parametry spojené s analogovými kanály osciloskopu. Interní logické analyzátory HDO-MS pro 12bitové osciloskopy TeledyneLeCroy HDO mají veškeré potřebné harwarové prostředky, jako jsou komparátory, vzorkovače a akviziční paměti své vlastní, takže při ani při pllném využití digitálních kanálů nedochází kžádnému omezení původních schopností samotného osciloskopu. Osciloskop poskytuje plnou hloubku akviziční paměti pro analogové kanály i při aktivaci všech digitálních kanálů.

Indikátory aktivity digitálních kanálů

K užitečným nástrojům pro práci s digitálními signály patří i indikátor aktivity digitálních linek. Ten kontinuálně a bez ohledu na to, zda docházení nebo nedochází ke spouštění časové základny osciloskopu, zobrazuje, zda jsou připojené signály v úrovni H nebo L, nebo zda mezi úrovněmi H a L oscilují.

Možnost kontaktování vývodu s roztečí až 0,2 mm

K nakontaktování rozličných vývodů až do rozteče 0,2 mm slouží sady kontaktovacích háčků. K dispozici je sada kontaktovacích háčků PK400-1 určená pro rozteč vývodů 2,54 mm, sada PK400-2 určená pro rozteč vývodů 1,0 mm a nakonec sada nejmenších háčků PK400-3 určená pro rozteč 0,2 mm. Každá sada obsahuje 10 ks barevně odlišených háčků.

Analogové, digitální a kombinované spouštění

Osciloskopy s vysokým rozlišením Teledyne LeCroy řady HDO disponují širokými možnostmi spouštěcích podmínek, které jsou určení k zachycení nejrozličnějších druhů signálů a událostí. S interním 16kanálovým logickým analyzátorem HDO-MS jsou tyto možnosti dále rozšířeny přidáním kombinovaných analogově-digitálních podmínek, využívajícich 4 analogové kanály osciloskopu a 16 digitálních kanálů z logiického analyzátoru. Kromě toho lze samozřejmě spouštěn na libovolný z šestnácti kanálů logického analyzátoru.

Jednoduše použitelné měřicí nástroje

Kurzory a automatická měření parametrů jsou důležitými nástroji v každém osciloskopu. Při použití logického analyzátoru HDO-MS jsou nástroje pro měření časů stejně dobře použitelné jak pro analogové tak i pro digitální kanály.

Vyhledávání paralelních vzorů pomocí funkce WaveScan

Spolu s logickým analyzátorem přichází i další rozšíření standardních funkcionalit osciloskopu, kterým je možnost využít standardní funkci WaveScan osciloskopů Teledyne LeCroy, která slouží k automatickému vyhledávání určitých událostí a anomálií v signálu, k vyhledávání digitálních vzorů. Pomocí této funkce tak lze jednoduše vyřešit např. nalezení chyb v časování signálů.

Měření na sériových sběrnicích

Monitorování komunikace na sériových sběrnicích je jednou z nejdůležitějších částí při měření a testování embedded systémů. Schopnost rychle lokalizovat a izolovat specifické zprávy na těchto sběrnicích je důležité pro efektivní testování. Díky unikátní reprezentaci dekódovaných dat pomocí barevných obdélníků s popisem přeložených přes měřený signál, kterou zavedla firma LeCroy, a flexibilními možnostmi spouštění jsou osciloskopy Teledyne LeCroy schopny zachytit všechny důležité události na sběrnici v testovaném systému a přehledně zobrazit důležité zprávy ze sběrnic I2C, SPI, UART, RS-232 a dalších sběrnic.

Intuitivní barevně kódované dekódování

Pokročilé softwarové algoritmy dekódují informace z časového průběhu podle zvoleného protokolu do binární, hexadecimální nebo ASCII formy a přeloží přes zobrazený časový průběh barevně odlišené obdélníky s popisem, o kterou část rámce se jedná a jaké hodnoty se v těchto dílčích částech přenášejí. Barevné odlišení přehledně odliší jednotlivé části rámce podle zvoleného protokolu - START, ADR, DATA, ACK, CRC a další. Dekódování je navíc rychlé i pro dlouhé akvizice.

Přehledná tabulka dekódování a hledání/zoom

Při zobrazení dekódovaných dat ze sériových sběrnic v podobě přehledné tabulky se váš osciloskop přemění na protokolový analyzátor. Lze upravit vzhled tabulky nebo lze data exportovat do souboru v Excelu. Při označení určitého rámce v tabulce se tento rámec automaticky zobrazí v zoomu, aby byly vidět jednotlivé detaily na dyzické vrstvě. Navíc lze v akvizici hledat určitou adresu nebo data.

(mr)

Špecifikácia

Model

MS-HDO*

Digitální kanály
Počet kanálů 16
Rozhodovací úrovně TTL, ECL, CMOS (2,5V, 3,3 V, 5V), PECL, LVDS nebo definované uživatelem
Skupiny pro volbu úrovní D0-D7, D9-D15
Akviziční systém
Max. vstupní frekvence 250 MHz
Vzorkovací rychlost 1,25 GS/s
Akviziční paměť pro každý kanál

Pro osciloskopy řady HDO6000

standardně: 50 M

rozšíření L: 100 M

rozšíření XL: 125 M

 

Pro osciloskopy řady HDO4000

standardně: 25 M

rozšíření L: 50 M

Systém spouštění (Trigger)
Spouštěcí podmínky Edge, Width, Pattern, Glitch, Interval, Dropout
Spouštění pro sériové sběrnice (volitelně) I2C, SPI, UART, RS-232, LIN
Zdroj spouštění C1-C4, D0-D15, EXT

* Logický analyzátor je instalován interně

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava