Rozširujúce funkcie pre osciloskopy

Rozširujúce funkcie pre osciloskopy

Softvérovo voliteľné a rozširovateľné funkcie osciloskopov

Filter podľa výrobcu

Dekodér sériovej zbernice CAN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu CAN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice LIN pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu LIN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériovej zbernice USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu USB 1.x/2.0 pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových zberníc I2C, SPI a UART-RS232 pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódovanie a spúšťanie pre embedded sériové zbernice I2C, SPI a UART-RS232 s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

DFP2 - balíček digitálnych filtrov pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pre implementáciu FIR a IIR digitálnych filtrov a ich začlenenie do reťazca spracovania v osciloskopoch Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Interný logický analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO

16-kanálový interný logický analyzátor pre 12-bitové osciloskopy Teledyne LeCroy radu HDO4000 a HDO6000.

PROTObus MAG - pokročilé funkcie dekodérov sériových zberníc pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozširujúcich nástrojov pre dekodéry sériových zberníc I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429 a dalšie pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Spektrálny analyzátor pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia FFT spektrálneho analyzátora a pokročilé možnosti FFT pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Výkonové merania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikácia pre pokročilé meranie výkonov a strát na spínacích aplikaciách pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

XDEV - balíček rozšírení matematického spracovania pre osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšírení možností matematického spracovania nameraných priebehov a parametrov s podporou MATLAB, C/C++, Visual Basic Script, VBA, MS Excel a JavaScript pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.