Dekodér sériovej zbernice CAN pre osciloskopy Teledyne LeCroy


Dekódovanie a spúšťanie pre sériovú zbernicu CAN s plne hardwarovým spúšťaním pre osciloskopy Teledyne LeCroy radu WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice CAN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

 

Základní vlastnosti dekodéru sériové sběrnice CAN

  • Komplexní dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici CAN s možnostmi pokročilých měření
  • Flexibilní spouštění zahrnuje CAN data, Remote Frame a Error Frame
  • Účinné podmíněné spouštění na ID a data (>, >=, =, <=, >, <>, v intervalu, mimo interval)
  • Intuitivní barevné odlišení jednotlivých částí rámce protokolu
  • Zobrazení dekódovaných informací v přehledné tabulce se zoomováním při označení zprávy
  • Možnost zobrazení vybraných dat ve formě analogového průběhu
  • Podpora CAN s rychlostmi od 10 kb/s do 1 Mb/s
  • Rychlé vyhledávání zpráv

 

Maximálně intuitivní dekódování

Dekodér sběrnice CAN s pokročilými možnostmi spouštění je řešení pro rychlou a efektivní lokalizaci anomálií na sběrnici CAN a odlaďování systémů využívajících sběrnici CAN. Je unikátní svými možnostmi zobrazení korelací mezi signály na fyzické vrstvě sběrnice a protokolovou vrstvou. Díky tomu, že jsou všechny tyto schopnosti soustředěny v jednom přístroji, lze intuitivně najít problémy, o kterých jste ani neměli tušení, zvýšit spolehivost systému a ušetřit tak čas i náklady. Patentované softwarové algoritmy rozloží zachycený signál na protokolové informace a pak zobrazí dekódované rámce pomocí barevně odlišených obdélníků, které jsou zobrazeny přes změřený signál. Podle nastavení časové základny nebo zvětšení zoomu se dekódované informace zhušťují či roztahují tak, aby byly stále čitelně zobrazeny. Dílčí části rámce, jako je např. ID, DLC, CRC, Data a chyby, jsou barevně označeny pro snadné porozumění protokolu. Dekódování komunikace po sériové sběrnici je rychlé i pro dlouhé akvizice.

Komplexní možnosti spouštění

Flexibilní hardwarové spouštění na sběrnici CAN umožňuje nastavit spouštění v různých formátech pro široké možnosti spouštěcích podmínek a je plně integrované v osciloskopu. Spouštění umožňuje rychle lokalizovat a izolovat specifické rámce podle ID, Remote Frame nebo Error Frame, čímž odstraňuje nutnost zdlouhavého hledání určitých CAN zpráv v dlouhých akvizicích. Podmíněné spouštění pak poskytuje možnost spouštění na rozsah ID nebo dat ve zprávách, přičemž lze použít podmínky <, <=, =, >=, >, <>, v intervalu a mimo interval.

Automatická měření časování na sběrnici

Na sběrnici CAN lze aplikovat sadu pokročilých automatických měření parametrů pro rychlou charakterizaci CAN sytému. Jednoduše lze měřit čas mezi dvěma zprávami nebo čas mezi zprávou na sběrnici CAN a událostí v analogovém signálu, či naopak. K detailnější analýze lze u všech měření využít i statistiky a histogramy.

Extrakce dat ze sběrnice a vykreslení průběhů

Z toku zpráv na sběrnici CAN lze extrahovat vybraná data a ta pak vykreslovat v podobě analogového průběhu na displeji osciloskopu spolu s jinými analogovými signály.

Přehledné zobrazení informací v tabulce

Změňte osciloskop v protokolový analyzátor zobrazením tabulky dekódovaných výsledků. Lze zvolit, jaké informace se mají v tabulce zobrazovat. Jednoduše lze pak provést export dat z tabulky do souboru v Excelu. Označením zprávy v tabulce se automaticky zobrazí zoom signálu s detailem této zprávy.

Hledání a zoom

Zprávy s určitým ID nebo hodnotami dat lze zachycených zprávách na sběrnici CAN rychle nalézt pomocí hlednání zadané hodnoty. Stiskem tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazíme detailní zoom zprávy, která splňuje zadaná kritéria a nachází se vlevo nebo vpravo od aktuálně zobrazené zprávy.

(mr)

Špecifikácia

Popis

Produkt

CAN dekódování a spouštění pro osciloskopy Teledyne LeCroy řad WaveSurfer 3000, HDO4000, HDO6000, HDO9000, HDO8000, WaveRunner8000 WaveSurfer MXs-B, WaveRunner Xi, WaveRunner 6Zi, WavePro 7Zi/Zi-A, WaveMaster 8Zi/Zi-A xxxxx-CANbus TD
CAN dekódování a spouštění pro osciloskopy Teledyne LeCroy HDO6000, WaveRunner Xi, WaveRunner 6Zi, WavePro 7Zi/Zi-A, WaveMaster 8Zi/Zi-A s pokročilými automatickými měřeními a vizualizačními možnostmi xxxxx-CANbus TDM

 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.