11. diel - Základy automobilového Ethernetu

11. diel - Základy automobilového Ethernetu

Keď hovoríme o "automobilovom Ethernete", máme na mysli skupinu ethernetových rozhraní určených na použitie vo vozidlách, prispôsobených potrebám automobilového priemyslu.

Prvý štandard Automotive Ethernet bol definovaný spoločnosťou Broadcom v roku 2011.

Odkedy boli definované normy pre 100Base-T1, 1000Base-T1, 10Base-T1S a naposledy MultiGBase-T1. Tieto normy spoločne definujú všeobecnú technológiu známu ako Automotive Ethernet.