Ako otestovať prijímač pre Automotive ethernet?

Ako otestovať prijímač pre Automotive ethernet?

V tomto článku si priblížime simultánnu situáciu, v ktorej si budeme potvrdzovať, či správne fungujú prijímacie časti komunikačných jednotiek využívajúce protokol Automotive Ethernet v súčasných Automotive systémoch. Súčasťou overenia je aj správanie prijímača pri neskreslenom signále, jeho odolnosť v prípade rušenia a skreslenia (jitter, šum), ďalej pri nesprávnej úrovni napätia a podobne.

Autor: Bohumil Vítovec

 

Predpokladajme, že chceme otestovať prijímač pre rýchlu sériovú zbernicu, ako je Automotive Ethernet vo verzii 100Base-T1.

 

Pri vývoji komunikácie v súčasných Automotive systémoch využívajúcich čoraz častejšie Automotive Ethernet treba potvrdiť si, či správne fungujú prijímacie časti komunikačných jednotiek, ktoré s týmto protokolom pracujú. Ďalej je nutné overiť, ako sa prijímač správa pri neskreslenom signále, ale tiež ako je odolný, keď čelí rušeniu a skresleniu, ako je jitter, šum, nesprávna úroveň napätia a podobne.

 

Aby sme mohli sledovať a vyhodnotiť prenášaný signál, potrebujeme vhodný osciloskop s želanými parametrami.

 

Osciloskop Teledyne LeCroy WavePro 254HD je vybavený natívne dvanásťbitovým prevodom a dokáže tak zobraziť meraný signál do najmenších detailov. Šírka pásma základného modelu WavePro 254HD je 2.5GHz a vzorkovacia frekvencia 20GS/s plného vertikálneho rozlíšenia 12 bitov. Pokryje tak všetky aspekty potrebného testu.

Navyše osciloskopy Teledyne LeCroy disponujú celým radom nástrojov na overovanie stavu sériovej komunikácie po zbernici Ethernet. K tomu sú k dispozícii aj kompliančné testy s využitím nástroja Qualiphy compliance Test.

 

 

Obrázek 1:Osciloskop Teledyne LeCroy WavePro HD, má plně dvanáctibitovou architekturu a dokáže pokrýt signály až do rozsahu šířky pásma 8GHz

Ďalej potrebujeme zdroj dátového signálu sériovej zbernice, ktorý bude dostatočne flexibilný, presný a ľahko použiteľný na vytvorenie sekvencie testovacích signálov a umožní nám tak zistiť, aké sú skutočné prevádzkové limity nášho prijímača.