Analyzátory kvality siete radu Fluke 1770 | Blue Panther s.r.o.

Trojfázové analyzátory kvality elektrickej energie Fluke série 1770

Automatické meranie a vyhodnotenie všetkých parametrov kvality elektrickej energie podľa EN 50160. Zachytenie krátkych prechodových javov až do 8 kV. Monitoring spotreby energie.

Automatické merania. Väčšia flexibilita. Lepšie riešenie problémov s kvalitou elektrickej energie.

Trojfázové analyzátory kvality elektrickej energie série Fluke 1770 zjednodušujú zaznamenávanie údajov o kvalite elektrickej energie, riešenie problémov a analýzu. Rad 1770 bol navrhnutý ako rýchlejší a jednoduchší spôsob vykonávania štúdií kvality elektrickej energie a ponúka automatické meranie, jednoduché užívateľské rozhranie a nastavenie, najlepšie špecifikácie vo svojej triede a platformu pre zjednodušené vytváranie správ. Prístroj môže byť tiež napájaný priamo z meracieho obvodu, takže nie je potrebné hľadať zásuvku alebo používať dlhý predlžovací kábel.

S radom 1770 vám neunikne žiadna kritická udalosť týkajúca sa kvality elektrickej energie – rýchle prechodové javy až do 8 kV, harmonické až do 30 kHz, krátkodobé poklesy a zvýšenie napätia, ako aj meranie napätia, prúdu a výkonu, ktoré vám umožnia charakterizovať elektrickú sústavu.

Automatické zaznamenávanie meraní

Bez ohľadu na to, či vykonávate rýchlu kontrolu systému alebo podrobnú štúdiu o kvalite elektrickej energie, kľúčové sú konzistentné údaje. Prístroje série Fluke 1770 ponúkajú jedinečný systém automatického zaznamenávania meraní, ktorý pomáha zabezpečiť zber správnych údajov a zároveň umožňuje flexibilný výber a úpravu konkrétnych parametrov podľa potreby.Vo východiskovom nastavení sa zaznamenáva viac ako 500 parametrov kvality elektrickej energie a vďaka príručke nastavenia je ľahké vybrať správne parametre pre systém, na ktorom pracujete. Zaznamenané údaje môžete okamžite zobraziť, stiahnuť a zdieľať pomocou softvéru Fluke Energy analyze Plus, takže nikdy nemusíte čakať na dokončenie vzťahu, aby ste si prezreli výsledky alebo vykonali analýzu.

Kľúčové vlastnosti

  • Automatické meranie parametrov výkonu a kvality elektrickej energie
  • Prehľad o kvalite elektrickej energie urýchľuje riešenie problémov
  • Jednoduché zobrazenie V / A / Hz, výkonu, krátkodobých poklesov a zvýšení a harmonických údajov
  • Zachytávanie krátkych prechodných javov do 8 kV
  • Napájanie priamo z meracieho obvodu bez sieťového kábla

Maximálna spoľahlivosť merania

Prístroje Fluke série 1770 sú zariadením 2 v 1, ktoré kombinuje funkcie na riešenie problémov meradla kvality elektrickej energie s pevnými možnosťami analýzy a záznamu samostatného analyzátora kvality elektrickej energie – v jedinom, ľahko použiteľnom ručnom zariadení.

Funkcia „meradlo kvality elektrickej energie“ vám umožní okamžitý prístup k údajom na obrazovke priamo v teréne, aby ste mohli rýchlo identifikovať potenciálne problémy pri riešení problémov. Podrobná funkcia „zaznamenávanie a analýza kvality elektrickej energie“ zjednodušuje vykonávanie štúdií kvality elektrickej energie a zabezpečuje zaznamenávanie správnych údajov prostredníctvom príručky nastavení. Keď tieto režimy merania doplníte o jedinečnú funkciu automatickej opravy pripojenia k meraniu, máte istotu, že nikdy nebudete musieť merania opakovať – aj keď na začiatku presne neviete, čo hľadať.

Softvér na analýzu s ľahkým vytváraním správ

Analyzátory kvality elektrickej energie radu Fluke 1770 sú štandardne vybavené výkonným aplikačným softvérom Fluke Energy analyze Plus, ktorý je navrhnutý tak, aby odstraňoval ťažkosti, ktoré sa vyskytujú pri používaní iného softvéru. Softvér Energy analyse Plus pomáha hodnotiť údaje o kvalite elektrickej energie hneď po prvom uvedení do prevádzky a bez rozsiahleho výcviku.

Program Energy analyse Plus umožňuje ľahšie ako kedykoľvek predtým sťahovať, analyzovať, monitorovať a vykazovať údaje o kvalite elektrickej energie a energetickom hospodárení. Rýchlo porovnajte výsledky s historickými hodnotami, porovnajte ich s priemyselnými normami a porovnajte namerané údaje s miestnymi podmienkami, aby ste získali komplexnejší prehľad o tom, čo sa deje v prevádzke – a to aj počas zberu údajov. Softvér Energy analyze Plus poskytuje jednotnú podporu pre záznamníky elektrickej energie a analyzátory kvality elektrickej energie Fluke série 1730, 1740 a 1770.

  • Sťahovanie „na pracovisku“ a „v teréne“ prostredníctvom aplikačného softvéru pre PC.
  • Jednoduché sťahovanie dát prostredníctvom USB, Wi-Fi, LTE, Eternet.
  • Analýza všetkých nameraných údajov o spotrebe energie a kvalite elektrickej energie prostredníctvom automatického protokolu.
  • Protokol jediného kontaktu vytvára štandardizované správy podľa bežne používaných noriem, ako je EN 50160. IEEE 519, GOST 33073 a IEC 61000-2-2, alebo údaje môžete exportovať do formátu kompatibilného s PQDIF alebo NeQual, alebo do formátu CSV pre používanie so softvérom iných dodávateľov.
  • Pokročilá analýza umožňuje používateľovi vybrať akýkoľvek dostupný zaznamenaný parameter a vytvoriť prispôsobené zobrazenie merania pre pokročilú koreláciu údajov.

Zachytávanie rýchlych prechodových javov napätia

Prechodové javy majú každý deň negatívny vplyv na inak funkčné systémy a ich potenciál poškodiť zariadenia nemožno podceňovať. Bez ohľadu na to, či sa v systéme vyskytujú pulzné alebo oscilačné prechodové javy, ich následky môžu byť ničivé a môžu spôsobovať problémy od porúch izolácie až po úplnú poruchu zariadenia. Prístroje Fluke 1775 a Fport 1777 sú vybavené pokročilým záznamom prechodových javov, ktorý pomáha jasne identifikovať rýchle napäťové prechodové javy, takže máte k dispozícii údaje potrebné na ich elimináciu. Analyzátor kvality elektrickej energie Fluke 1775 umožňuje 1MHz odoberanie vzoriek na zachytenie rýchlych prechodných javov, zatiaľ čo analyzátor kvality elektrickej energie Fluke 1777 umožňuje 20MHz odoberanie vzoriek na zachytenie tých najrýchlejších prechodných javov s vysokým rozlíšením.

Od tradičných priemyselných systémov cez systémy obnoviteľnej energie až po elektrické vozidlá – máme pre vás riešenia

Rad Fluke 1770 bol navrhnutý tak, aby bol bezpečný a ľahko použiteľný na meranie v akomkoľvek prostredí. Rad 1770 umožňuje zaznamenať celú škálu premenných kvality elektrickej energie, ako aj rýchle priebehy, rýchle prechodové javy a harmonické vyššie frekvencie, ktoré sú okamžite zobrazovateľné na veľkom displeji s vysokým rozlíšením. Vďaka prepäťovému krytiu CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, ktoré je najlepšie vo svojej triede, možno tieto analyzátory používať na vstupnej prípojke alebo za ňou, merať striedavé a jednosmerné vstupy a harmonické až do 30 kHz. S radom 1770 máte istotu, že budete zaznamenávať údaje potrebné na lepšie rozhodovanie o údržbe bez ohľadu na to, o aký úkon ide.

 

Použitie 1773 1775 1777
Energetické štúdie a záťažové testy
Štúdie harmonických
Nežiaduce vypínanie poistky  
Štúdie o kvalite dodávanej elektrickej energie  
Zistenie porúch zariadení spôsobených prechodnými javmi  

V súlade s medzinárodnými normami

Rad Fluke 1770 ponúka najvyššiu presnosť vo svojej triede, akú od analyzátorov kvality elektrickej energie Fluke očakávate, a to v transpozícii zodpovedajúcej budúcej norme IEC 61000-4-30 triedy A edície 3. Okrem toho bola séria 1770 navrhnutá tak, aby spĺňala budúce požiadavky triedy A pre zhodu s normami EN 50160 a IEEE 519, takže budete pripravení riešiť požiadavky na meranie zajtra už dnes.

 

Práca kdekoľvek, kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom

Žiadne dva dni v teréne nie sú rovnaké. Potrebujete analyzátor kvality elektrickej energie, ktorý môžete mať stále so sebou a ktorý urobí to, čo potrebujete, kdekoľvek ste. Rad Fluke1770 s celým radom príslušenstva a zabudovaných funkcií uľahčuje prácu. Utesnené ergonomické usporiadanie a integrovaný popruh na ruke uľahčujú držanie a pripojená súprava na zavesenie umožňuje ľahké uskladnenie. Integrovaný vnútorný zdroj napájania umožňuje napájať prístroj priamo z nameraného obvodu a batéria s 90-minútovým výstupom pomáha zabezpečiť prístup k údajom a ich kontrolu, aj keď nemáte pripojené k systému pod napätím.

Rýchlo a ľahko prenášajte údaje do počítača prostredníctvom USB-C rozhrania, USB-A, ethernet, Wi-Fi a mobilné siete podľa vašich požiadaviek. Vďaka internému modulu GPS a voliteľnému predlžovaciemu káblu antény s dvojitou izoláciou na zosilnenie signálu GPS vo vnútorných priestoroch môžete mať údaje časovo synchronizované pre presnejšie riešenia problémov a analýzu.

Výpočet limitných hodnôt prúdových harmonických

Pri sťahovaní údajov z analyzátorov kvality elektrickej energie série Fluke 1770 môže dodávaný softvérový balík Energy analyse Plus porovnať namerané štatistické údaje harmonických napätí a prúdov s rôznymi normami, ako sú EN 50160 alebo IEEE 519, a zistiť, či neprekračujú požadované limitné hodnoty. Táto výkonná funkcia predvídateľnej údržby umožňuje sledovať prúdové harmonické pred tým, ako dôjde k skresleniu napätia, a to prináša možnosť preventívneho pôsobenia proti neočakávaným zlyhaniam alebo vyhýbaniu sa situáciám a predlžuje čas prevádzky systému. S rozširovaním záťaže a výrobou elektrickej energie na základe meničov je čoraz dôležitejšie mať prúdové harmonické pod kontrolou, aby sa zabezpečila spoľahlivá kvalita elektrickej energie a zabránilo sa výpadkom sústavy.

 

Ak budete mať otázky alebo o prístroj budete mať záujem. Môžete nás ďalej kontaktovať prostredníctvom formulára.

Príslušenstvo

Redukcia Fluke 17xx- ADPT-1v

Redukcia pre pripojenie kliešťových prevodníkov prúdu AC alebo DC s BNC konektorom a výstupným napätím menej ako 1 V k analyzátorom radu Fluke 177X

Redukcia Fluke 17xx- ADPT-2v8

Redukcia pre pripojenie kliešťových prevodníkov prúdu s BNC konektorom k analyzátorom radu Fluke 177X

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Hlavné vlastnosti

Napätové vstupy
Počet vstupov 4 vstupy, 3 fázy a nulový vodič v súvislosti s uzemnením (5 konektorov)
Kategórie merania 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
Maximálne vstupné napätie 1 000 Vef / 1 000 V DC (1 700 Vš)
Menovité napätie Hviezda a jedna fáza: Premenlivá (50–1 000 V)
Trojuholník: Premenlivý (100–1 000 V)
Zhoda s IEC 61000-4-30 trieda A pre menovité napätie (Vdin) 100 – 690 V
Vstupné impedancie 10 MΩ P-P a P-N, 5 MΩ P-PE a N-PE
Šírka pásma DC až 30 kHz na meranie kvality elektrickej energie, s výnimkou prechodových javov
Rozlíšenie 24bitové synchrónne odoberanie vzoriek
Frekvencia odberu vzoriek 80 kS/s pri 50/60 Hz
Pomer 1:1, premenné pre použitie meracích transformátorov
Prechodové javy napätia
Merací rozsah ±8 kV
Frekvencia odberu vzoriek 1775: 1 MS/s
1777: 1 MS/s, 20 MS/s
Šírka pásma DC až 1 MHz
Spúšťač Nastaviteľná úroveň spustenia. Spúšťače na vysokofrekvenčných zložkách > 1,5 kHz
Rozlíšenie 14-bitový synchrónny odber vzoriek

 

Prúdové vstupy

Počet vstupov 4 vstupy, 3 fáza a nulový vodič, voľba rozsahu automaticky pre pripojený snímač
Rozsah AC 1 A až 1500 A s i17XX-FLEX1500 12
1 A až 1 500 A s i17XX-FLEX1500 24
3 A až 3 000 A s i17XX-FLEX3000 24
6 A až 6 000 A s i17XX-FLEX6000 36
40 mA až 40 A s kliešťami i40s-EL
4 A až 400 A s kliešťami i400s-EL
DC 20 A až 2000 A s kliešťami 80i-2010-EL
Šírka pásma DC až 30 kHz
Rozlíšenie 24-bitové synchrónne vzorkovanie
Frekvencia odberu vzoriek 80 kS/s při 50/60 Hz
Pomer 1:1, premenná
Vstupné napätie Kliešte 50 mV / 500 mV RMS; CF 2,8
Rogowského cievka: 15 mV / 150 mVef při 50 Hz, 18 mV / 180 mVef při 60 Hz; amplitúdový koeficient 4
Všetko pri menovitom rozsahu sondy
Vstupné impedancie 11 kΩ

 

Rozhranie

Ethernet 1 Gbit/s 1000BASE-T
USB-A Vysokorýchlostný USB 2.0 pre USB flashdisky na prenos nameraných údajov, aktualizáciu firmwaru a inštaláciu licencií. Maximálny napájací prúd: 500 mA
USB-C Vysokorýchlostný USB 2.0 na sťahovanie údajov do počítača a kalibráciu (vyžaduje kábel USB-A na USB-C alebo USB-C na USB-C)
Pomocný zdroj napájania analyzátora (vyžaduje sa 9-voltový napájací adaptér), 1,8 A, USB-C PD 2.0 alebo viac)
Vysokorýchlostný USB 3.0 pre USB flashdisky na prenos nameraných údajov, aktualizáciu firmwaru a inštaláciu licencií. Maximálny napájací prúd: 900 mA
Modul Wi-Fi/BLE1 802.11 ac, 2,4 GHz / 5 GHz, podpora paralelného režimu prístupového bodu a zákazníka
Bluetooth 5.0/BLE
anténa Interné a externé
Modul LTE/4G3 LTE-A Cat 12
Globálne pokrytie LTE-A a UMTS/HSPA+
Anténa: Externé
GPS Konektor MCX na pripojenie antény GNSS pre GPS / GLONASS2

 

Meranie kvality elektrickej energie

Meraný parameter Pozri návod na použitie
Harmonické h0 … h50
% základná harmonická a efektívna hodnota pre napätie, prúd a výkon
Fázové posuny pre napätie a prúd až do H11
Medziharmonické ih0… ih50
% základná harmonická a efektívna hodnota pre napätie a prúd
Supraharmonické 2–9 kHz s odstupom  200 Hz
9–30 kHz s odstupom  2 kHz
Efektívna hodnota pre napätie a prúd
Metóda merania harmonických Intervaly skupín harmonických, podskupín harmonických a samostatných harmonických podľa IEC 61000-4-7.
Metóda zvolená automaticky na základe nakonfigurovanej normy kvality elektrickej energie alebo užívateľsky nastaviteľná.
Celkové harmonické skreslenie Vypočítané až na 50 harmonických (v závislosti od zvolenej normy kvality elektrickej energie)
Signály v rozvodnej sieti 2 frekvencie v rozsahu od 110 Hz do 3 000 Hz
Události Napätie Krátkodobý pokles alebo nárast napätia, prerušenie, rýchla zmena napätia, signály v rozvodnej sieti, zmena tvaru vlnového prietoku, prechodové javy
Prúd Nájazdový prúd
Spustenie záznamov Efektívna hodnota napätia a prúdu z polovice cyklu / periódy počas 10 s
Vlnový priebeh napätia a prúdu počas 10 / 12 cyklov
Sieťové signály: Efektívna hodnota za 200 ms napätia sieťových signálov do 120 s
Prechodné javy: Vlnový priebeh napätia
(Fluke 1777: 1 MS/s nebo 20 MS/s, 500 000 PT, Fluke 1775: 1 MS/s, 25 000 PT)

 

 

Presnosť merania elektrickej energie

Parameter Rozsah Rozlíšenie Skutočná presnosť za referenčných podmienok
(% nameranej hodnoty +% plného rozsahu)
Napätie 1 000 V 0,1 V 0,1% menovitého napätia
V súlade s normou
IEC 61000-4-30 triedy A1,2
  ±(0,04 % + 0,004 %)3
Krátkodobé poklesy a zvýšenie napätia 0,1 V 0,2 % Vjm1,2
Prechodové javy napätia ±8 kVš ±5 % + 0,25 %)
Harmonické / medziharmonické napätie 100 % 0,1 % / 0,1 mV ≥1 % Vjm1:  ±2,5 % z hodnoty
<1 % Vjm1:  ±0,025 Vjm
THD (celkové harmonické skreslenie) napätia 100 % 0,1 % / 0,1 V ±(2,5 % + 0,5 %)
Skreslenie napätia 2–9 kHz Max. 100 V 0,1 mV ±(2,5 % + 0,1 V)
Skreslenie napätia 9–30 kHz Max. 100 V 0,1 mV ±(2,5 % + 0,1 V)
Prúd So sondou iFlex 1500 A, 150 A 0,01 % ±(1 % + 0,02 %)
(Režim Rogowského kliešti) i17XX-FLEX1500 24 1500 A 0,1 A
  So sondou iFlex 3000 A, 300 A 0,01 A ±(1 % + 0,03 %)
  i17XX-FLEX3000 24 3000 A 0,1 A
  So sondou iFlex 6000 A, 600 A 0,1 A ±(1,5 % + 0,03 %)
  i17XX-FLEX6000 36 6000 A 1 A
  S AC kliešťami 40 A, 4 A 0,001 A ±(0,7 % + 0,02 %)
  i40s-EL 40 A 0,01 A
  S AC kliešťami 400 A, 40 A 0,01 A ±(2 % + 0,2 %)
  i400s-EL 400 A 0,1 A  ±(0,7 % + 0,1 %)
  S AC/DC kliešťami 200 A 0,01 A ±(0,8 % + 0,2 %)
  2000 A, 80i-2010s-EL 2000 A 0,1 A
Min./max. prúd 100 % definované podľa príslušenstva 2× vlastná presnosť
Harmonické / medziharmonické prúdy 100 % 0,1 % / 0,01 A ≥3 % Ijm:  ±2,5 % z hodnoty 4
<3 % Ijm:  ±0,15 % Ijm
THD (celkové harmonické skreslenie) prúdu 100 % 0,1 % ±(2,5 % + 0,5 %)
Frekvencia 42,5 Hz … 69 Hz 0,001 Hz ±0,01 Hz
Asymetria napätia 100 % 0,1 % ±0,15 %
Asymetria prúdu 100 % 0,1 % ±0,15 %
Kolísanie napätia Pinst, Pst, Plt 0 až 20 0,01 5 %
Napätie signálov v sieti Až 3 kHz 0,1 V / 0,1 % 1–3 % Vjm: ±0,15 % Vjm
0–15 % Vjm 3–15 % Vjm: ±5 % z hodnoty
Vstup AUX ±10 V 0,1 mV ±(0,2 % + 0,05 %)

 

 

Hlavné vlastnosti

Záruka Analyzátor: 2 roky (okrem batérií)
Príslušenstvo 1 rok (vrátane batérie)
Kalibračný cyklus 2 roky
Rozmer (D × Š × V) 28,0 cm × 19,0 cm × 6,2 cm (11,0 in × 7,5 in × 2,4 in)
Hmotnosť 2,1 kg (4,6 lb)
Ochrana proti krádeži Otvor pre zámok Kensington
Špecifikácia prostredia
Rozsah prevádzkových teplôt −10 °C až 50 °C
Rozsah skladovacích teplôt −20 °C až 60 °C
Prevádzková vlhkosť IEC 60721-3-3: 3K5, upraveno:
−10 °C až 30 °C: ≤95 %, bez kondenzácie alebo námrazy
35 °C: 70 %
40 °C: 55 %
50 °C: 35 %
Miera krytia IEC 60529: IP 50
Vibrácia IEC 60721-3-3 / 3M2

Napájanie

Rozsah napätia 100 V – 600 V -15 % / +10 % (85 V … 660 V)
Spotreba energie Max. 40 VA
Frekvencia rozvodné siete 50/60 Hz (42,5 Hz … 69 Hz)
UPS Li-Ion batérie BP1770 s rozšíreným teplotným rozsahom, vymeniteľné pre zákazníka
Prevádzkový čas batérie: 1,5 hodiny

Bezpečnosť

Obecně IEC 61010-1: Stupeň znečistenia 2
Napájanie Kategória prepätia IV 600 V
So sieťovým adaptérom MA-C8: Kategória prepätia II 300 V
Meranie IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Nadmorská výška 2 000 m až 4 000 m Zhoršenie vlastností:
Zdroj napájania: Kategorie IV 300 V
S adaptérom MA-C8: Kategoria II 150 V
Měření: CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1 000 V

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Merajte na frekvenčných meničoch skôr, než bude neskoro

Kontrola prevádzkového stavu riadeného pohonu pozostáva na jednej strane z merania a vyhodnotenia kvality elektrickej energie napájajúcej pohon, a na druhej strane z kontrol a merania na mechanické časti pohonu. V tomto článku sa dozviete, čo je dôležité kontrolovať na frekvenčnom meniči.