Analyzátory kvality elektrickej siete | Blue Panther s.r.o.

Analyzátory kvality elektrickej siete

Analyzátory kvality elektrickej energie a analyzátory siete, kvalimetre, analyzátory výkonu azáznamníky spotreby elektrickej energie

Analyzátory kvality elektrickej energie (PQ) sú meracie prístroje, ktoré sa používajú na meranie a monitorovanie kvality elektrickej energie.

Kvalitná elektrická energia je elektrická energia, ktorá spĺňa určité požiadavky na napätie, frekvenciu, tvar vlny a ďalšie parametre.

Nízka kvalita elektrickej energie môže spôsobiť poškodenie pripojených zariadení a znížiť ich životnosť a náhodné poruchy.

Analyzátory PQ sa používajú na identifikáciu a riešenie problémov s kvalitou elektrickej energie.


V Európe, a teda aj v ČR analyzátory PQ merajú parametre elektrickej energie podľa medzinárodnej normy STN EN 61000-4-30 (Elektromagnetická kompatibilita - Časť 4-30: Skúšobná a meracia technika - Metódy merania kvality energie). Vyhodnotenie výsledkov meraní vykonaných podľa STN EN 61000-4-30 je vykonávané podľa pravidiel normy STN EN 50160 (Charakteristiky elektrickej energie dodávanej z verejnej distribučnej siete). Tieto pravidlá určujú zmluvné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi elektrickej energie.
Výsledky meraní analyzátory PQ sa používajú na identifikáciu a riešenie problémov s kvalitou elektrickej energie. Tieto výsledky možno tiež použiť na vyhodnotenie vplyvu kvality elektrickej energie na zariadenie a na vypracovanie plánov na zlepšenie kvality elektrickej energie. Môžu pomôcť zlepšiť spoľahlivosť zariadenia, predĺžiť jeho životnosť a znížiť náklady na prevádzku.
Analyzátory PQ merajú rôzne parametre kvality elektrickej energie, vrátane: Napätie, frekvencia, tvaru vlny trojfázová nesymetria, frekvenčné odchýlky, kolísanie napätia, trvalého zvýšenia napätia a trvalé zníženie napätia.

Záznamník a monitor kvality elektrickej energie PEL105

Záznamník a monitor elektrického výkonu a energie PEL 105 pre optimalizáciu a riadenie spotreby elektrickej energie a monitoring siete. Tento výrobok sa už nevyrába.

Trojfázový záznamník výkonu Fluke 1736

Vylepšený záznamník výkonu a kvality elektrickej energie Fluke 1736 prináša nové funkcie, najmä rozbor harmonických, zachytávanie napäťových udalostí a WiFi komunikáciu.

Analyzátor kvality elektrickej energie a motorov Fluke 438-II

Rýchle a jednoduché zisťovanie elektrického a mechanického výkonu elektromotorov a vyhodnocovanie kvality elektrickej energie pomocou jediného meracieho prístroja.

Trojfázové záznamníky kvality elektrickej energie Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748

Analyzátory Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748 uľahčujú zber problémových dát kvality elektrickej energie a vytváranie reportov, výkonný software automatizuje analýzu dát a vytváranie reportov založených na medzinárodných štandartoch pre vyhľadávanie problémov, určovaní množstva spotreby elektrickej energie a analýzu energetických distribučných systémov.

Trojfázové analyzátory kvality elektrickej energie Fluke série 1770

Automatické meranie a vyhodnotenie všetkých parametrov kvality elektrickej energie podľa EN 50160. Zachytenie krátkych prechodových javov až do 8 kV. Monitoring spotreby energie.

Analyzátor kvality siete C.A 8345

Trojfázový analyzátor kvality elektrickej energie a výkonu triedy A pre napätie až 1000V

Triphasor

Triphasor je zariadenie na sfázovanie siete NN pre jej dokonalé vyváženie.

Analyzátor kvality siete Elspec PURE BB

Analyzátor kvality Pure BlackBox je pokročilý analyzátor kvality energie pracujúci v triede A.

Elspec G4500

Elspec G4500 Blackbox je novou generáciou analyzátorov kvality elektrickej energie.  Jeho jedinečnosť spočíva v technológii záznamu dát používanou výhradne spol. Elspec. Prístroj vykonáva nepretržitý záznam všetkých meraných veličín s hustotou záznamu až 1024 vzoriek na jednu periódu sieťového napätia (50 Hz).

Trojfázový záznamník výkonu Fluke 1738

Pokročilý trojfázový záznamník výkonu a kvality elektrickej energie Fluke 1738 prináša nové funkcie - rozbor harmonických, zachytávanie napäťových udalostí, analýzu podľa EN 50160, záznam časových priebehov udalostí, pripojenie až dvoch Fluke Connect zariadení pre záznam ďalších veličín, WiFi a Bluetooth komunikáciu.

záznamník a monitor energie PEL102

Záznamník a monitor elektrického výkonu a energie PEL 102 pro optimalizaci a řízení spotřeby elektrické energie a monitoring sítě

Analyzátor kvality elektrickej energie Fluke 435 II

Analyzátor kvality a spotreby elektrickej energie. Vďaka funkciam umožňujúcim rozšírené meranie parametrov kvality elektrickej energie a schopnosti finančného vyjádrenia spotreby energie.

Analyzátor kvality siete C.A 8336 Qualistar

Analyzátor kvality elektrickej energie Chauvin Arnoux jednoducho ovládateľný a presný prístroj, ktorý ponúka tiež veľké množstvo výpočtových hodnôt a niekoľko funkcií spracovania.

Analyzátor kvality siete KEW 6315

Výkonný analyzátor kvality elektrickej energie unikátne malých rozmerov,pracuje v triede "S".

Analyzátor kvality sítě C.A8220

C.A 8220 je jednofázový analyzátor kvality jednosmernej aj striedavej siete do napätia 600V z produkcie Chauvin Arnoux.

Fluke 1735

Ttojfázový záznamník - analyzátor kvality elektrickej energie Fluke 1735. Uskutočňuje rozbory elektrickej záťaže, testovanie spotreby energie a všeobecný záznam kvality elektrickej energie.

Fluke 1760 Topas

Fluke 1760 Topas trojfázový záznamník kvality elektrickej energie v triede presnosti A.

FLUKE 345 - kliešťový merač

Fluke 345 je kliešťový merač výkonu, jeho kvality, je ideálny na meranie elektrického zaťaženia.

záznamník a monitor energie PEL103

Meria a zaznamenáva U, I, P, Q, S, cos φ, PF, tan Φ, energiu v štyroch kvadrantoch vrátane výpočtu nákladov, THD, harmonické do 50.

Záznamník kvality elektrické energie Fluke 1743 Memobox

Fluke 1743 Memobox trojfázový záznamník kvality elektrickej energie v triede presnosti A.

Záznamník kvality elektrické energie Fluke 1744 Memobox

Fluke 1744 Memobox trojfázový záznamník kvality elektrickej energie v triede presnosti A.

Záznamník kvality elektrické energie Fluke 1745 Memobox

Fluke 1745 Memobox trojfázový záznamník kvality elektrickej energie v triede A.

Záznamník kvality napätia FLUKE VR1710

Jednofázový záznamník kvality napätia. Tento prístroj disponuje jednoduchou ovládateľnosťou, zobrazuje súvislý záznam a skutočné zobrazenie prechodových javov. Prístroj tiež umožňuje užívateľovi jednoducho sťahovať dáta a automaticky pripraviť protokol.