Triphasor na sfázovanie siete NN
Triphasor je zariadenie na sfázovanie siete NN pre jej dokonalé vyváženie.

Triphasor je následníkom prístroja Deltaphase a bol vyvinutý pre potreby energetických spoločností.

Niektoré časti rozvodnej siete vďaka zmenám na jednotlivých fázach nie sú zaťažené rovnomerne, a tak niektoré transformátory pracujú so zlou účinnosťou. Triphasor je zariadenie na sfázovanie siete NN pre jej dokonalé vyváženie.

Funkcie Triphasora

            Vysielač sa pripája na všetky tri fázy nízkonapäťovej strany v transformačnej stanici VN/NN alebo v prívodnej časti rozvádzača. Vývod transformátora na strane NN je použitý ako referenčný bod celej siete. Tu sú priebežne merané elektrické parametre siete a to: U1, U2, U3, I1, I2, I3, cosφ1, cosφ2, cosφ3. Namerané dáta sú digitalizované a prenášané po vedení na princípe nosného prúdu patentovanou metódou vyvinutou EDF (the French Electricity Corporation patent). Dáta sú prenášané postupne po všetkých troch fázach L1 potom L2 a nakoniec L3. Každý prenos po jednej fáze trvá približne 0,8 sekundy s použitím FSK modulácie na 47 kHz.

Jeden alebo niekoľko prijímačov pripojených kdekoľvek v sieti potom umožňuje:

 • Príjem dát vysielaných vysielačom zo vzdialenej strany
 • Meranie v mieste pripojenia prijímača
 • Spracovanie nameraných dát a ich zobrazenie, a tiež porovnanie dát miestnych a vzdialených

V praxi je vysielač pripojený na jeden vývod transformátora napájaného príslušný rozvod a je umiestnený v transformačnej stanici, kde je tento transformátor inštalovaný. Vykonáva teda meranie v tomto bode, ktorý je považovaný za referenčný. Tu je do troch fáz siete injektovaný signál prenášajúci namerané údaje  (U, I, cosφ), ktoré možno potom prijímať v ktoromkoľvek bode rozvodu. Prijímač tieto dáta prijme a súčasne vykoná vlastné meranie na každej fáze postupne v mieste jeho pripojenia. Obidve tieto sady údajov sú následne postupne zobrazované na zobrazovači prijímača, kde sú z nich ďalej vypočítavané napríklad rozdiely (úbytok napätia apod.).

Triphasor umožňuje zobraziť na strane prijímača následujúce namerané parametre siete:

 • Napätie, prúd a cosφ na každej fáze (merané na strane vysielača aj prijímača).
 • Percento nevyváženia a percentuálny pomer prúdu v jednotlivých fázach (na strane transformátora).
 • Úbytok napätia na vedení (medzi prijímačom a vysielačom).

Vlastnosti:

VYSIELAČ

 • 230V~- 50Hz - 250 VA
 • Je napájaný automaticky z fázy L1 siete NN

PRIJÍMAČ

 • Batéria 7,2V - 7 Ah
 • Doba životnosti : 2 roky v prípade bežného používania

DOPORUČENIE
Triphasor plne zodpovedá požiadavkám nasledujúcich noriem:

 • EN 50065-1
 • EN 50082-1
 • EN 61010-1 

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Zařízení pro vyvážení odběru Triphasor

Ve svém příspěvku autor upozorňuje na možnosti zjištění rovnoměrnosti vyvážení a  zatížení jednotlivých fází nízkonapěťové části distribuční sítě i  rozvodů v  závodech a  možnosti „sfázování“ rozvodů nn od vývodu distribučního transformátoru, až po místo odběru pomocí měřicího zařízení Triphasor z  produkce francouzské firmy Made, s. a.