Zařízení pro vyvážení odběru Triphasor

Zařízení pro vyvážení odběru Triphasor

Ve svém příspěvku autor upozorňuje na možnosti zjištění rovnoměrnosti vyvážení
a  zatížení jednotlivých fází nízkonapěťové části distribuční sítě i  rozvodů v  závodech a  možnosti „sfázování“ rozvodů nn od vývodu distribučního transformátoru, až po místo odběru pomocí měřicího zařízení Triphasor z  produkce francouzské firmy Made, s. a.

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis Elektro ročník: 2010 číslo: 3 strana: 30

Verze v PDF: Zařízení pro vyvážení odběru Triphasor - časopis Elektro