Trojfázové záznamníky kvality elektrickej energie Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748

Trojfázové záznamníky kvality elektrickej energie Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748

Analyzátory Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748 uľahčujú zber problémových dát kvality elektrickej energie a vytváranie reportov, výkonný software automatizuje analýzu dát a vytváranie reportov založených na medzinárodných štandartoch pre vyhľadávanie problémov, určovaní množstva spotreby elektrickej energie a analýzu energetických distribučných systémov.

Tieto záznamníky kvality elektrickej energie Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748 sú kompaktné a používajú sa na študovanie a monitorovanie kvality elektrickej energie v závislosti na požiadavkách priemyselných noriem. Ponúkajú dômyselný súhrn a analýzu dát, ktorá šetrí čas, znižuje požiadavky na ľudské zdroje a eliminuje chyby spojené s tradičným zberom dát a vytváraním finálnych reportov.

Plne vyhovujú medzinárodnej norme kvality elektrickej energie IEC 61000-4-30 a spĺňajú požiadavky triedy A. Sú schopné súčasne zaznamenávať cez 500 parametrov pre každú priemerovanú dobu. Umožňujú technikom podrobne analyzovať kvalitu elektrickej energie a vzájomne prepájať občasné udalosti s podrobnými dátami krivky, aby bylo možné zistiť primárne príčiny porúch.

Obsiahnutý software zaisťuje jednoduché nastavenie záznamníka a automatizuje zložitú úlohu analýzy dát a vytváranie reportov.

 • Jednoduché nastavenie záznamníka v teréne alebo v dielne vďaka počítačovému softwaru: pripojte prístroj pomocou siete Wi-Fi, pevnej siete Ethernet alebo kábla USB a stiahnite si zaznamenané dáta alebo ich stiahnite priamo na flash disk.

 • Software Energy Analyze Plus: stiahnete, zanalyzujete a vykážete každý nameraný detail spotreby elektrickej energie a stavu jej kvality vďaka automatizovanému vytváraniu reportov.

 • Reportovanie na jediný dotyk: vytvárajte štandartizované správy podľa bežne používaných noriem, ako sú EN 50160, IEEE 519, GOST 33073, alebo exportujte dáta do formátu kompatibilného s PQDIF alebo NeQual, aby ste ich mohli používať v softwari iných dodávateľov.

 • Pokročilá analýza: vyberiete si ľubovolné zaznamenané parametre a vytvoríte náhľady zo zaznamenaných meraní pre hľadanie vzájomných súvislostí dát.

Výhodou je aj optimalizované užívateľské rozhranie, ohybné prúdové sondy a inteligentné funkcie overovania nameraných hodnôt, ktoré technikom umožňujú digitálne overovať a opravovať pripojenia, čo zjednodušuje nastavenie a znižuje neistotu merania. Chybné pripojenie sa automaticky indikuje rozsvietením žltej kontrolky na tlačidle napájania jednotky; po správnom pripojení sa jej farba zmení na zelenú. Nakoľko možno meranie a zaznamenané dáta zobraziť prostredníctvom bezdrátového pripojenia Wi-Fi, šetrí čas, ktorý technici strávia v potenciálne nebezpečnom prostredí a znižuje potrebu obliekania osobného ochranného vybavenia.

Záznamníky sú dimenzované pre kategórie 600 V CAT IV / 1000 V CAT III pre meranie na vstupnej prípojke a od dodávateľa k spotrebiteľovi.

Špecifikácia

Porovnanie záznamníkov kvality elektrickej energie radu Fluke 174X

Fluke 1742

Fluke 1746

Fluke 1748

Meranie hlavných parametrov elektrickej energie: V, A, W, VA, VAR, účinníka, flickera, špičkový odber a THD (celkové harmonické skreslenie)
 •  
 •  
 •  
Meranie napäťových a prúdových harmonických až do 50-tej, medziharmonické až po 50-tu, nevyváženie signálov v rozvodnej sieti   
 •  
 •  
Poklesy, nárasty, prerušenia a prechodové javy, nábehový prúd, udalosti rýchlych zmien napätia  
 •  
 •  
Prechodové javy (nízka frekvencia)/Udalosti odchýliek krivky    
 •  
Záznam      
Trend nameraných hodnôt
 •  
 •  
 •  
Snímky krivky, Profil RMS    
 •  
Komunikácia      
Ethernet, USB (mini B), Sťahovanie dát prístroja do zariadenia pomocou WiFi, 
 •  
 •  
 •  
Sťahovanie prostredníctvom prístupového bodu WiFi  (vyžaduje registráciu) voliteľné  voliteľné voliteľné
Štandartne dodávané príslušenstvo       
Pružná prúdová sonda Nie/verzia B Nie/verzia B Nie/verzia B

Pamäť USB, Kábel USB, 3PHVL-1730 3-fázové + neutrálny skušobný kábel, Sada meracích káblov červené/čierne 0,18 m ,

 Sada meracích káblov červené/čierne 1,5 m, 173x/174x mäkké púzdro, Súprava na označovanie káblov

 •  
 •  
 •  
Krokosvorky 4 4 4
MP1-3R/1B magnet.sonda 1 sada (3 červené, 1 čierny)  voliteľné 1 1
Závesná sada 174x voliteľné voliteľné
 •  

 

Špecifikácia      
Presnosť      
Parameter Rozsah Maximálne rozlíšenie Skutočná presnosť za referenčných podmienok (% odčítania + % rozsahu)
Napätie 1000 V 0,1 V ± 0,1 % menovitého napätia 1, 2
Prúd: priamy vstup i17xx-flex 1500IP 24 1500 A 150 A 1500 A 0,01 A (min. 1,5 A) 0,1 A ± (1% + 0,02%)
Prúd: i17xx-flex 3000IP 24 3000 A 300 A 3000 A 0,01 A (min. 3,0 A) 0,1 A ± (1% + 0,03%)
Prúd: i17xx-flex 6000IP 36 6000 A 600 A 6000 A 0,01 A (min. 6,0 A) 0,1 A ± (1,5% + 0,03%)
Prúd: Kliešte i40s-EL 4 A 40 A 1 mA 10 mA ± (0,7% + 0,02%)
Frekvencia 42,5 Hz až 69 Hz 0,01 Hz ±(0,1%)2
Pomocný vstup ±10 V ss. 0,1 mV ± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napätie 1000 V 0,1 V ± 0,2 % menovitého vstupného napätia 1
Min./max. prúd Definované príslušenstvom Definované príslušenstvom ± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické skreslenie) napätia 1000,00% 0,10% ±2,5%
THD (celkové harmonické skreslenie) prúdu 1000,00% 0,10% ±2,5%
Napäťová harmonická druhá až päťdesiata 1000 V 0,1 V ≥ 1 V: ± 5 % z hodnoty < 1 V: ±0,05V
Prúdová harmonická druhá až päťdesiata Definované príslušenstvom Definované príslušenstvom ≥ 3% prúdového rozsahu: ± 5 % z hodnoty < 3% prúdového rozsahu: ± 0,15% z hodnoty
Flicker P LT, PST 0 až 20 0,01 5,00%
Presnosť prúdovej sondy
Parameter Množstvo vplyvov iFlex1500IP-24 iFlex3000IP-24 iFlex6000IP-36 i40S-EL
150 A/1500 A 300 A/3000 A 600 A/6000 A 4 A/40 A
Efektívny výkon P PF ≥ 0,99 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Činná energia Ea
Zdanlivý výkon S 0 ≤ PF ≤ 1 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Zdanlivá energia Eap
Jalový výkon Q 0 ≤ PF ≤ 1 2,5% nameraného zdanlivého výkonu
Jalová energia Er
Účinník PF - ± 0,025
Vysialací výkon
Faktor DPF/cosΦ
Ďalšia neistota v % rozsahu V P-N>250 V 0,015% 0,023% 0,023% 0,015%
1 V rozsahu 100 V … 500 V; označovanom tiež Udin 2 0 °C … 45 °C: vnútorná presnosť x 2, vonkajšia 0 °C … 45 °C: vnútorná presnost x 3 3 Podrobnosti nájdete v návode k prevádzke Referenčné podmienky: Prostredie: 23 °C ± 5 °C, prístroj pracujúci najmenej po dobu 30 minút, žiadne externé elektrické/magnetické pole, RV <65 % Vstupné podmienky: Cosφ/PF=1, sínusový signál f=50 Hz/60 Hz, elektrické napájaenie 120 V/230 V ±10 %. Technické parametre prúdu a príkonu: vstupné napätie 1 ph: 120 V/230 V alebo 3 ph hviezda/trojuholník: 230 V/400 V Vstupný prúd: I > 10 % rozsahu I Primárny vodič svorky alebo cievka Rogowski v stredovej polohe Teplotný koeficient: pridajte hodnotu 0,1 x špecifikovaná presnosť na každý stupeň C nad 28 °C alebo pod 18 °C

 

Elektrické špecifikácie
Napájení  
Napěťový rozsah 100 V až 500 V s použitím bezpečnostního kabelu při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V MA-C8 s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energie Maximálně 50 VA (max. 15 VA při použití adaptéru MA-C8)
Účinnost ≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže < 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence 50/60 Hz ± 15 %
Baterie Li-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na baterii Typicky 4 hodiny
Doba nabíjení < 6 hodin
Získavanie dát
Rozlišení 16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence 10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu 50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů 1- Φ, 1- Φ IT, pomocná fáze, 3- Φ trojúhelník, 3- Φ hvězda, 3- Φ hvězda IT, 3- Φ hvězda vyvážená, 3- Φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3- Φ trojúhelník s jedním vinutím přerušeným, pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání dat Interní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost paměti Typicky 20 relací záznamu dat za 4 týdny s 1minutovými intervaly a 500 událostmi
Základný interval
Merané parametre Napätie, prúd, aux, frekvencia, THD V, THD A, výkon, účinník, základný výkon, DPF, energia
Priemerovací interval Voliteľný užívateľom: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba priemerovania pre hodnoty min./max. Napätie, prúd: Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v polovici cyklu (URMS1/2 podľa IEC61000-4-30 Aux, výkon:)
Interval odberu (režim elektromera)
Merané parametre Energia (Wh, varh, VAh), PF, maximálny odber, energetická strata
Interval Voliteľné užívateľom: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuté
Meranie kvality elektrickej energie
Měřený parametr Napětí, frekvence, nesymetrie, harmonická frekvence napětí, THD V, proud, harmonická frekvence, THD A, TDD, napětí meziharmonické, TID V, proud meziharmonický, TID A, flicker, signalizace elektrické sítě, malá/nadměrná odchylka
Průměrovací interval 10 min pro všechny parametry
2 hodiny (dlouhodobé měření Flicker PLT)
150/180 cyklů (3 s) pro harmonické (požadovaná softwarová licence IEEE519/REPORT)
Jednotlivé harmonické Druhá až padesátá harmonická[Br] Seskupení podle normy IEC 61000-4-7, uživatelem konfigurovatelné podle aplikace: dílčí skupiny (harmonické + meziharmonické), seskupené nebo jen harmonické skupiny
Meziharmonické 1. až 50. meziharmonická
Celkové harmonické zkreslení Počítáno na základě 50 napěťových harmonických
Události Napětí: poklesy, překmity, přerušení, proud: náběhový proud 1748: signalizace sítě, přechodové jevy (nízká frekvence)
Spouštěné záznamy Profil RMS: Plný cyklus RMS aktualizovaný každou polovinu cyklu napětí a proudu až do 11 s (URMS1/2 podle normy IEC 61000-4-30)
křivka napětí a proudu až 200 ms, 10/12 cyklů
Signalizace sítě: záznam 10/12 cyklu RMS konfigurovaných frekvencí do 120 s
Rozběh RMS profil založený na 1/2 cyklu RMS spouštění stálého stavu
Flicker (mihotání světel) V souladu s normami IEC 61000-4-15 a IEEE 1453
Signály v rozvodné síti Dvě uživatelem definované frekvence až do 3 kHz
Zdraví PQ Shrnuje měření kvality elektrické energie do jedné tabulky. Podrobné údaje dostupné pro jednotlivé parametry
EN 50160 Shoda s normou
Programovatelné meze PQ Umožňuje stanovit uživatelem definované meze pro shodu s místními normami
Zhoda s normami  
Harmonické IEC 61000-4-7: Třída 1
IEEE 519 (krátkodobé a velmi krátkodobé harmonické)
Kvalita elektrické energie IEC 61000-4-30 třídy A, IEC 62586-1, IEC 62586-2 (přístroj PQI-A-PI)
Napájení IEEE 1459
Požadavky na kvalitu elektrické energie EN 50160
Bezpečnost Všeobecně: IEC 61010-1, stupeň znečištění 2
  Měření: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  Elektrické napájení: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
  Baterie Li-ion: IEC 62133
Rozhranie
USB-A Přenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru, max. napájecí proud: 120 mA
WiFi Přenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
Bluetooth Přečtěte si informace o pomocných měřených datech modulů Fluke Connect® řady 3000 (vyžaduje podporovaná rozhraní USB k adaptéru BLE nebo WiFi/BLE, kontrola dostupnosti)
USB-mini Stahování dat zařízení do PC
Prúdové vstupy
Počet vstupů 4 (3 fáze a neutrální vodič), režim vybraný automaticky pro připojený snímač.
Vstupní napětí Vstup svorky: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8
Vstup z Rogowského cívky: 150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah 1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, IP 24
3 A až 300 A/30 A až 3000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, IP 24
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-6000, IP 36
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma 42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy 1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupov 2 (analógový s pomocným adaptérom alebo až 2 prístroje BLE súčasne)
Vstupný rozsah 0 až ±10 V dc, alebo 0 až ±1000 V dc (s voliteľným adaptérom), 1 odčítanie/odpočty
Mierka Formát: mx + b (zosilenie a offset) užívateľsky konfigurovateľné
Zobrazované jednotky Užívateľsky konfigurovateľné (7 znakov, napríklad °C, psi n alebo m/s)
Bezdrátové pripojenie Bluetooth (skontrolujte si dostupnosť)
Počet vstupov 2
Podporované moduly Rad Fluke Connect® 3000
Získavanie dát 1 odčítanie/s
Špecifikácia prostredia
Prevádzková teplota -25 °C až +50 °C (-13 °F až 122 °F):1
Teplota skladovania Bez batérie: -25 °C až +60 °C (-13 °F až 140 °F), s batériou: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F)
Prevádzková vlhkosť IEC 60721-3-3: 3K6:
-25 °C až +30 °C (-13 °F až +86 °F): ≤ 100 %
40 °C (104 °F): 55 %
50 °C (122 °F): 35 %
Pracovná nadmorská výška 2000 m (do 4000 m odľahčiť na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmorská výška pre skladovanie 12 000 m
Púzdro IEC 60529: IP50
IEC 60529: IP65 s konektorom napätia s krytím IP65
Vibrácie IEC 60721-3-3 / 3M2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) EN 61326-1: Priemyselná CISPR 11: skupina 1, trieda A
IEC 61000-6-5 Prostredie elektrárne
Korea (KCC): Zariadenie triedy A (priemyselné vysielacie a komunikačné zariadenia)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddiel B. Tento produkt je považovaný za výnimku v zmysle odstavca 15.103.
Všeobecné špecifikácie
Záruka Dva roky (nezahrňuje batériu)
Príslušenstvo: jeden rok
Interval kalibrácie: dva roky
Rozmery 23,0 cm × 18,0 cm × 5,4 cm (9,1" × 7,1" × 2,1")
Hmotnosť Prístroj: 1 kg (2,2 lb)
Ochrana pred neoprávnenou manipuláciou Prijatie zaišťovacích káblov (max. Φ 6 mm)
Merací rozsah 1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Dĺžka kábla sondy 610 mm
Priemer kábla sondy 7,5 mm
Hmotnosť 170 g (0,38 lb)
Minimálny polomer ohybu 38 mm
Nedeštruktívny prúd 100 kA (50/60 Hz)
Teplotný koeficient pri prekročení rozsahu prevádzkových teplôt 0,05 % odčítania/°C (0,028 % odčítania/°F)
Pracovné napätie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Dĺžka výstupného kábla 2,0 m
Materiál kábla sondy TPR
Hmotnosť 115 g
Materiál kábla sondy TPR
Spojovací materiál POM + ABS/PC
Výstupný kábel TPR/PVC
Prevádzková teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F to 158 °F), teplota vodiča pri teste nesmie prekročiť 80 °C
Teplota, mimo prevádzky -40 °C až +80 °C (-40 °F až 176 °F)
Relatívna vlhkosť, prevádzková 15% až 85% nekondenzujúca
Krytie IP IEC 60529: IP65
Záruka Jeden rok

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava