Záznamník a analyzátor výkonu Fluke 1738 | Blue Panther s.r.o.

Trojfázový záznamník výkonu Fluke 1738

Pokročilý trojfázový záznamník výkonu a kvality elektrickej energie Fluke 1738 prináša nové funkcie - rozbor harmonických, zachytávanie napäťových udalostí, analýzu podľa EN 50160, záznam časových priebehov udalostí, pripojenie až dvoch Fluke Connect zariadení pre záznam ďalších veličín, WiFi a Bluetooth komunikáciu.

Komplexní rozbory výkonu a kvality elektrické energie – získejte data, která potřebujete k přijímání důležitých rozhodnutí v reálném čase.

Pokročilý třífázový záznamník výkonu Fluke 1738 je kompatibilní s mobilní aplikací a počítačovým softwarem Fluke Connect®. Umožní vám získat data, která potřebujete k přijímání důležitých rozhodnutí o kvalitě a spotřebě elektrické energie v reálném čase. Podobně jako záznamník výkonu Fluke 1736 umí pokročilý záznamník výkonu 1738 automaticky zaznamenat a uložit přes 500 parametrů kvality elektrické energie, ale navíc umožňuje řešit složitější problémy s výkonem a kvalitou elektrické energie. Provádějte pokročilou analýzu pomocí funkce celkového stavu kvality elektrické energie (EN50160), díky níž získáte rychlý přehled o stavu celé elektrické soustavy. Funkce celkového stavu kvality elektrické energie je založena na podrobných údajích o kvalitě elektrické energie, včetně záznamu zobrazitelné křivky dějů. Máte tak k dispozici dostatek údajů k optimalizaci spolehlivost systému a zajištění úspor.

Optimalizované uživatelské rozhraní, ohebné proudové sondy a inteligentní funkce ověření naměřených hodnot, které uživatelům umožňují omezit chyby měření díky digitálnímu ověřování a opravám častých chyb připojení, to vše usnadňuje nastavení v dosud nevídané míře a snižuje nejistotu měření. Přistupujte vzdáleně k údajům a sdílejte je se svým týmem prostřednictvím aplikace Fluke Connect® nebo prostřednictvím infrastruktury WiFi v objektu, díky níž můžete pracovat v bezpečné vzdálenosti, přijímat důležitá rozhodnutí v reálném čase, snížit náklady na ochranné pomůcky a omezit nutnost návštěv pracoviště a kontrol na místě. Můžete také snadno a rychle vytvářet tabulky a grafy měření usnadňující identifikaci problémů a vytvářet podrobné zprávy pomocí dodávaného softwarového balíčku Fluke Energy Analyze Plus. Volitelně můžete vytvářet zprávy dle normy IEEE519, které vám umožní získat přehled o úrovních harmonických frekvencí, zkreslení napětí a proudu a zátěžovém proudu (vyžadována licence).

Fluke 1738 je ideální měřicí přístroj k provádění rozborů elektrické energie a pokročilejšímu protokolování kvality elektrické energie.

 

Základní měření: Automaticky zaznamenávejte a protokolujte napětí, proud, výkon, harmonické frekvence a související hodnoty kvality elektrického proudu.

Kompatibilní se systémem Fluke Connect®*: Zobrazte si data na místě, kde se zrovna nacházíte, prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítačového softwaru Fluke Connect  nebo prostřednictvím infrastruktury WiFi v objektu.

Pohodlné napájení přístroje: Napájejte zařízení přímo z měřeného obvodu.

Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli.

Měření všech tří fází a středního vodiče: Pomocí dodaných 4 ohebných proudových sond.

Komplexní záznam: V přístrojích může být uloženo více než 20 samostatných relací protokolu. Všechny měřené hodnoty jsou automaticky uloženy do paměti přístroje, takže nikdy nepřijdete o zjištěné trendy. Hodnoty lze kontrolovat během záznamu i před stahováním pro účely analýzy v reálném čase.

Záznam poklesů, překmitů a náběhového proudu: Zachyťte křivku dějů a profil RMS ve vysokém rozlišení spolu s datem, časovým razítkem a závažností pro snazší identifikaci hlavních příčin problémů s kvalitou elektrické energie.

Celkový stav kvality elektrické energie: Vytváří souhrnný přehled nejdůležitějších parametrů o kvalitě elektrické energie, díky němuž si rychle uděláte obrázek o stavu celé elektrické soustavy a můžete se rozhodnout, zda je potřeba provést podrobnější analýzu.

Dotyková obrazovka s jasnými barvami: Provádějte provozní analýzy a kontroly dat pohodlně, na plně grafickém displeji.

Optimalizované uživatelské rozhraní: Pořizujte vždy jen správná data pomocí rychlého, grafického nastavení s nápovědou a omezte vliv chyb připojení pomocí inteligentní funkce ověření.

Kompletní „provozní“ nastavení pomocí předního panelu nebo aplikace Fluke Connect: Odpadá nutnost návratu do dílny za účelem stahování dat a nastavení nebo používání počítače u rozvaděče.

Plně integrovaný záznam: Připojte další zařízení s podporou Fluke Connect k záznamníku Fluke 1738 a současně zaznamenávejte dva další parametry měření. Je možné zaznamenávat prakticky jakýkoli parametr dostupný prostřednictvím bezdrátového digitálního multimetru s podporou Fluke Connect.*

Aplikační software Energy Analyze Plus: Stahujte a analyzujte všechny podrobnosti o spotřebě energie a kvalitě elektrické energie pomocí automatického protokolování.

DODÁVKA štandardne obsahuje:

 • Prístroj Fluke 1738
 • 4x 173x-flex1500 iFlexi 1500A 12 palcov pružné prúdové adaptéty
 • batériu s Li-Ion akumulátorom,
 • 4 ks meracie káble,
 • 4 ks krokosvorky, súprava farebných krúžkov, magnetický držiak prístroja a akumulátora, sieťový kábel,
 • kábel na prepojenie prístroja a akumulátora
 • Energy Analyze Software
 • USB Flash Disk,
 • Taška a návod na obsluhu v slovenskom jazyku

 

VOLITELNĚ (navíc ke standardní výbavě)

 

 Pružné adaptery i17xx-flex 3000 24”  300A / 3 000A

Pružné adaptery  i17xx-flex 6000 36”  600A / 6 000A

Kleště                  i40s-EL           4A / 40A

 

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Specifikace
Přesnost
Parametr Rozsah Rozlišení Skutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % plného rozsahu)
Napětí 1000 V 0,1 V ± (0,2 % + 0,01 %)
Proud: přímý vstup i17xx-flex 1500 12" 150 A 0,1 A ± (1% + 0,02%)
1500 A 1 A
i17xx-flex 3000 24" 300 A 1 A ± (1% + 0,03%)
3000 A 10 A
i17xx-flex 6000 36" 600 A 1 A ± (1,5% + 0,03%)
6000 A 10 A
Svorka i40s-EL 4 A 1 mA ± (0,7% + 0,02%)
40 A 10 mA
Frekvence 42,5 Hz až 69 Hz 0,01 Hz ± (0,1 %)
Vstup AUX ±10 V ss. 0,1 mV ± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napětí 1000 V 0,1 V ± (1% + 0,1%)
Min./max. proud Definováno příslušenstvím Definováno příslušenstvím ± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí 1000% 0.10% ± 0,5
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu 1000% 0.10% ± 0,5
Napěťová harmonická druhá až padesátá 1000 V 0,1 V ≥ 10 V: ± 5 % z hodnoty
< 10 V: ± 0,5V
Proudová harmonická druhá až padesátá Definováno příslušenstvím Definováno příslušenstvím ≥ 3% proudového rozsahu: ± 5 % z hodnoty
< 3% proudového rozsahu: ± 0,15% z hodnoty
Nesymetrie 100% 0.1% ± 0,2
Skutečná nejistota ± (% odečtu + % rozsahu)¹
Parametr Vlivy iFlex1500-12 iFlex3000-24 iFlex6000-36 i40S-EL
150 A / 1500 A 300 A / 3000 A 600 A / 6000 A 4 A / 40 A
Činný výkon P PF ≥ 0,99 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Činná energie Ea
Zdánlivý výkon S 0 ≤ PF ≤ 1 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Zdánlivá energie Eap
Jalový výkon Q 0 ≤ PF ≤ 1 2,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie Er
Účiník PF - ± 0,025
Činitel fázového posuvu
DBF/cosϕ
Přídavná nejistota v % rozsahu¹ P-N>250 V 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
¹Rozsah = 1 000 V × Irozsah
Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, přístroj pracuje po dobu alespoň 30 minut, bez externího elektrického/magnetického pole, RH <65%
 • Vstupní podmínky: CosΦ/PF=1, sinusový průběh f = 50/60 Hz, napájení 120 V/230 V ±10%.
 • Proudové a výkonové specifikace: Vstupní napětí 1 fáze: 120 V/230 V nebo 3 fáze hvězda/trojúhelník: 230 V/400 V Vstupní proud: I > 10 % rozsahu
 • Primární vodič kleští nebo Rogowského cívky ve střední poloze
 • Teplotní koeficient: Připočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý stupeň Celsia nad 28 °C či pod 18 °C
Elektrické specifikace
Napájení
Napěťový rozsah 100 V až 500 V s použitím vstupu s bezpečnostním kolíkem při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energie Maximálně 50 VA (max. 15 VA při použití vstupu IEC 60320)
Účinnost ≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže < 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence 50/60 Hz ± 15 %
Baterie Li-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na baterii Čtyři hodiny ve standardním provozním režimu, až 5,5 hodiny v režimu úspory energie
Doba nabíjení < 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení 16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence 10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu 50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů 1-φ, 1-φ IT, rozdělená fáze, 3-φ trojúhelník, 3-φ hvězda, 3-φ hvězda IT, 3-φ hvězda symetrická, 3-φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3-φ trojúhelník, otevřené rameno, Pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání dat Interní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost paměti Typicky 10 relací záznamu dat za 8 týdnů s 1minutovými intervaly a 500 událostmi¹
¹Počet možných relací záznamu dat a doba záznamu dat závisí na požadavcích uživatele.
Základní interval
Měřené parametry Napětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, základní výkon, DPF, energie
Průměrovací interval Volitelný uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max. Napětí, proud: Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu (URMS1/2 podle IEC61000-4-30 Aux, výkon:
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametry Energie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, energetická ztráta
Interval Volitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Měření kvality elektrické energie
Měřený parametr Napětí, frekvence, nesymetrie, harmonická frekvence napětí, THD V, proud, harmonická frekvence, THD A, TDD
Průměrovací interval 10 min.
Jednotlivé harmonické Druhá až padesátá harmonická
Celkové harmonické zkreslení Počítáno na základě 50 harmonických frekvencí
Události Napětí: poklesy, překmity, přerušení, proud: náběhový proud
Spouštěné záznamy Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu napětí a proudu (URMS 1/2 podle IEC61000-4-30)
Křivka napětí a proudu (%)
Shoda s normami
Harmonické IEC 61000-4-7: Třída 1
IEEE 519 (krátkodobé harmonické)
Kvalita elektrické energie IEC 61000-4-30 Třída S, IEC62586-1 (zařízení PQI-S)
Napájení IEEE 1459
Požadavky na kvality elektricé energie EN50160 (pro měřené parametry)
Rozhraní
USB-A Přenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru
Max. proud: 120 mA
WiFi Přenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
Bluetooth Načtení pomocných dat měření z modulů řady Fluke Connect® 3000 (vyžaduje 1738 nebo upgrade jednotky 1736)
USB-mini Stahování dat zařízení do PC
Napěťové vstupy
Počet vstupů 4 (3 fáze + střední volič)
Maximální vstupní napětí 1000 V rms, CF 1,7
Vstupní impedance 10 MΩ
Šířka pásma (-3 dB) 42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsah 1 : 1 a proměnný
Kategorie měření 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Proudové vstupy
Počet vstupů 4, režim volen automaticky podle připojeného snímače
Vstupní napětí Vstup proudových kleští: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8
Vstup  Rogowského cívky 150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; ; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah 1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, 12"
3 A až 300 A/30 A až 3 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, 24"
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex6000, 36"
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma (-3 dB) 42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsah 1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů 2
Vstupní rozsah 0 až ±10 V ss, 1 odečet/s
Měřítko (k dispozici 2014) Formát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotky (k dispozici 2014) Uživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, psi n nebo m/s)
Bezdrátové připojení
Počet vstupů 2
Podporované moduly Řada Fluke Connect® 3000
Získávání dat 1 odečet/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota –10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F)
Teplota pro skladování -20 °C až +60 °C (-4 °F až 140 °F), s baterií: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F)
Provozní vlhkost 10 °C až 30 °C max. 95% rel. vlhkosti
30 °C až 40 °C max. 75% rel. vlhkosti
40 °C až 50 °C max. 45% rel. vlhkosti
Pracovní nadmořská výška 2000 m (do 4000 m odlehčit na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování 12 000m
Pouzdro IP50 v souladu s normou EN60529
Vibrace MIL-T-28800E, typ 3, třída III, styl B
Bezpečnost IEC 61010-1
IEC vstupní napětí sítě: Kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2
Napěťové vstupy: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Elektromagnetická kompatibilita EN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: skupina 1, třída A
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Teplotní koeficient 0,1 x specifikace přesnosti/°C
Obecné specifikace
Barevný LCD displej 4,3" TFT s aktivní maticí, 480 pixelů x 272 pixelů, odporový dotykový panel
Záruka Přístroj a napájecí zdroj: Dva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
Rozměry Přístroj: 19,8 cm × 16,7 cm × 5,5 cm
Napájecí zdroj: 13,0 cm × 13,0 cm × 4,5 cm
Přístroj s připojeným napájecím zdrojem: 19,8 cm × 16,7 cm × 9 cm
Hmotnost Přístroj: 1,1 kg
Zdroj napájení: 400 g
Ochrana před neoprávněnou manipulací Zdířka pro zámek Kensington
Specifikace ohebné proudové sondy i17xx-flex 1500 12"
Měřicí rozsah 1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Nedestruktivní proud 100 kA (50/60 Hz)
Skutečná chyba při referenčních podmínkách* ± 0,7% z hodnoty
Přesnost 173x + iFlex ±(1% odečtu + 0,02% rozsahu)
Teplotní koeficient při překročení rozsahu provozních teplot 0,05% odečtu/°C 0,09% odečtu/°F
Pracovní napětí 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka kabelu sondy 305 mm
Průměr kabelu sondy 7,5 mm
Minimální poloměr ohybu 38 mm
Délka výstupního kabelu 2 m (6,6 stopy)
Hmotnost 115 g
Kabelový materiál sondy TPR
Spojovací materiál POM + ABS/PC
Výstupní kabel TPR/PVC
Provozní teplota −20 °C až +70 °C (−4 °F až 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz −40 °C až +80 °C (−40 °F až 176 °F)
Relativní vlhkost, provozní 15% až 85% nekondenzující
Krytí IP IEC 60529: IP50
Záruka Jeden rok
* Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, bez externího elektrického/magnetického pole, RH 65%
 • Primární vodič ve střední poloze
 •  

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Trojfázový záznamník výkonu Fluke 1738 za viac ako POLOVICU s príslušenstvom zadarmo

V spolupráci so spoločnosťou Fluke sme si pre vás pripravili túto špeciálnu akciu, v ktorej k trojfázovému záznamníku výkonu Fluke 1738 dostanete zľavu 50% a špeciálne sondy.