Trojfázový záznamník výkonu Fluke 1736
Aktuálity a novinky O nás Kontakt
Vylepšený záznamník výkonu a kvality elektrickej energie Fluke 1736 prináša nové funkcie, najmä rozbor harmonických, zachytávanie napäťových udalostí a WiFi komunikáciu.

Viac informácií, menšia neistota, lepšie rozhodovanie o kvalite a spotrebe elektrickej energie.

Trojfázový záznamník výkonu Fluke 1736 je kompatibilný s mobilnou aplikáciou a počítačovým softvérom Fluke Connect®. Umožní vám získať dáta, ktoré potrebujete na prijímanie dôležitých rozhodnutí o kvalite a spotrebe elektrickej energie v reálnom čase. Záznamník výkonu Fluke 1736 predstavuje najlepší merací prístroj na vykonávanie rozborov elektrickej energie a základnému záznamu jej kvality: vie automaticky zachytiť a uložiť vyše 500 parametrov kvality elektrickej energie, takže máte k dispozícii dostatok údajov na optimalizáciu spoľahlivosti systému a zabezpečenie úspor.

Optimalizované užívateľské rozhranie, ohybné prúdové sondy a inteligentné funkcie overovania nameraných hodnôt, ktoré užívateľom umožňujú obmedziť chyby merania vďaka digitálnemu overovaniu a opravám častých chýb pripojenia, to všetko uľahčuje nastavenie v doteraz nevídanej miere a znižuje neistotu merania. Pristúpte vzdialene k údajom a zdieľajte ich so svojím tímom prostredníctvom aplikácie Fluke Connect®, vďaka ktorej môžete pracovať v bezpečnej vzdialenosti, prijímať dôležité rozhodnutia v reálnom čase, znížiť náklady na ochranné pomôcky a obmedziť nutnosť návštev pracoviska a kontrol na mieste. Môžete tiež ľahko a rýchlo vytvárať tabuľky a grafy meraní uľahčujúce identifikáciu problémov a vytvárať podrobné správy pomocou dodávaného softvérového balíka Fluke Energy Rozbore Plus.

Fluke 1736 je najlepší záznamník výkonu pre všeobecné použitie. Ak hľadáte záznamník výkonu s rovnakými skvelými funkciami na analýzu elektrickej energie, ale s pokročilejšími funkciami zaznamenávania kvality elektrickej energie, predstavuje pre vás ideálnu voľbu záznamník Fluke 1738.

Základné merania: Automaticky zaznamenávajte a ukladajte napätie, prúd, výkon, harmonické frekvencie a súvisiace hodnoty kvality elektrického prúdu.

Kompatibilné so systémom Fluke Connect®*: Predstavte si dáta na mieste, kde sa práve nachádzate, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie a počítačového softvéru Fluke Connect .

Pohodlné napájanie prístroja: Napájajte zariadenie priamo z meraného obvodu.

Najvyššie kategórie bezpečnosti v danej oblasti priemyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pre merania na vstupe a od dodávateľa k spotrebiteľovi.

Meranie všetkých troch fáz a stredného vodiča: Pomocou dodaných 4 ohybných prúdových sond.

Komplexný záznam: V prístrojoch môže byť uložených viac ako 20 samostatných relácií protokolu. Všetky merané hodnoty sú automaticky uložené do pamäte prístroja, takže nikdy neprídete o zistené trendy. Hodnoty sa môžu kontrolovať počas záznamu aj pred sťahovaním na účely analýzy v reálnom čase.

Záznam poklesov, prekmitov a nábehového prúdu: Zachyťte krivku dejov a profil RMS vo vysokom rozlíšení spolu s dátumom, časovou pečiatkou a závažnosťou na uľahčenie identifikácie hlavných príčin problémov s kvalitou elektrickej energie.

Dotyková obrazovka s jasnými farbami: Robte prevádzkové analýzy a kontroly dát pohodlne, na plne grafickom displeji.

Optimalizované užívateľské rozhranie: Obstarajte vždy len správne dáta pomocou rýchleho, grafického nastavenia s nápovedou a obmedzte vplyv chýb pripojenia pomocou inteligentnej funkcie overovania.

Kompletní„provozní“ nastavení pomocí předního panelu nebo aplikace Fluke Connect: Odpadá nutnost návratu do dílny za účelem stahování dat a nastavení nebo používání počítače u rozvaděče.

Úplné „prevádzkové“ nastavenie pomocou predného panelu alebo aplikácie Fluke Connect: Odpadá potreba návratu do dielne s cieľom sťahovania údajov a nastavenia alebo používania počítača u rozvádzača.

 

Špecifikácia

Specifikace
Přesnost
Parametr Rozsah Rozlišení Skutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % plného rozsahu)
Napětí 1000 V 0,1 V ± (0,2 % + 0,01 %)
Proud: přímý vstup i17xx-flex 1500 12" 150 A 0,1 A ± (1% + 0,02%)
1500 A 1 A
i17xx-flex 3000 24" 300 A 1 A ± (1% + 0,03%)
3000 A 10 A
i17xx-flex 6000 36" 600 A 1 A ± (1,5% + 0,03%)
6000 A 10 A
Svorka i40s-EL 4 A 1 mA ± (0,7% + 0,02%)
40 A 10 mA
Frekvence 42,5 Hz až 69 Hz 0,01 Hz ± (0,1 %)
Vstup AUX ±10 V ss. 0,1 mV ± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napětí 1000 V 0,1 V ± (1% + 0,1%)
Min./max. proud Definováno příslušenstvím Definováno příslušenstvím ± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí 1000% 0.10% ± 0,5
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu 1000% 0.10% ± 0,5
Napěťová harmonická druhá až padesátá 1000 V 0,1 V ≥ 10 V: ± 5 % z hodnoty
< 10 V: ± 0,5V
Proudová harmonická druhá až padesátá Definováno příslušenstvím Definováno příslušenstvím ≥ 3% proudového rozsahu: ± 5 % z hodnoty
< 3% proudového rozsahu: ± 0,15% z hodnoty
Nesymetrie 100% 0.1% ± 0,2
Skutečná nejistota ± (% odečtu + % rozsahu)¹
Parametr Vlivy iFlex1500-12 iFlex3000-24 iFlex6000-36 i40S-EL
150 A / 1500 A 300 A / 3000 A 600 A / 6000 A 4 A / 40 A
Činný výkon P PF ≥ 0,99 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Činná energie Ea
Zdánlivý výkon S 0 ≤ PF ≤ 1 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Zdánlivá energie Eap
Jalový výkon Q 0 ≤ PF ≤ 1 2,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie Er
Účiník PF - ± 0,025
Činitel fázového posuvu
DBF/cosϕ
Přídavná nejistota v % rozsahu¹ P-N>250 V 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
¹Rozsah = 1 000 V × Irozsah
Referenční podmínky:
  • Prostředí: 23 °C ±5 °C, přístroj pracuje po dobu alespoň 30 minut, bez externího elektrického/magnetického pole, RH <65%
  • Vstupní podmínky: CosΦ/PF=1, sinusový průběh f = 50/60 Hz, napájení 120 V/230 V ±10%.
  • Proudové a výkonové specifikace: Vstupní napětí 1 fáze: 120 V/230 V nebo 3 fáze hvězda/trojúhelník: 230 V/400 V Vstupní proud: I > 10 % rozsahu
  • Primární vodič kleští nebo Rogowského cívky ve střední poloze
  • Teplotní koeficient: Připočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý stupeň Celsia nad 28 °C či pod 18 °C
Elektrické specifikace
Napájení
Napěťový rozsah 100 V až 500 V s použitím vstupu s bezpečnostním kolíkem při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energie Maximálně 50 VA (max. 15 VA při použití vstupu IEC 60320)
Účinnost ≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže < 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence 50/60 Hz ± 15 %
Baterie Li-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na baterii Čtyři hodiny ve standardním provozním režimu, až 5,5 hodiny v režimu úspory energie
Doba nabíjení < 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení 16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence 10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu 50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů 1-φ, 1-φ IT, rozdělená fáze, 3-φ trojúhelník, 3-φ hvězda, 3-φ hvězda IT, 3-φ hvězda symetrická, 3-φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3-φ trojúhelník, otevřené rameno, Pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání dat Interní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost paměti Typicky 10 relací záznamu dat za 8 týdnů s 1minutovými intervaly a 500 událostmi¹
¹Počet možných relací záznamu dat a doba záznamu dat závisí na požadavcích uživatele.
Základní interval
Měřené parametry Napětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, základní výkon, DPF, energie
Průměrovací interval Volitelný uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max. Napětí, proud: Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu (URMS1/2 podle IEC61000-4-30 Aux, výkon:
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametry Energie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, energetická ztráta
Interval Volitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Měření kvality elektrické energie
Měřený parametr Napětí, frekvence, nesymetrie, harmonická frekvence napětí, THD V, proud, harmonická frekvence, THD A, TDD
Průměrovací interval 10 min.
Jednotlivé harmonické Druhá až padesátá harmonická
Celkové harmonické zkreslení Počítáno na základě 50 harmonických frekvencí
Události Napětí: poklesy, překmity, přerušení, proud: náběhový proud
Spouštěné záznamy Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu napětí a proudu (URMS 1/2 podle IEC61000-4-30)
Křivka napětí a proudu (%)
Shoda s normami
Harmonické IEC 61000-4-7: Třída 1
IEEE 519 (krátkodobé harmonické)
Kvalita elektrické energie IEC 61000-4-30 Třída S, IEC62586-1 (zařízení PQI-S)
Napájení IEEE 1459
Požadavky na kvality elektricé energie EN50160 (pro měřené parametry)
Rozhraní
USB-A Přenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru
Max. proud: 120 mA
WiFi Přenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
Bluetooth Načtení pomocných dat měření z modulů řady Fluke Connect® 3000 (vyžaduje 1738 nebo upgrade jednotky 1736)
USB-mini Stahování dat zařízení do PC
Napěťové vstupy
Počet vstupů 4 (3 fáze + střední volič)
Maximální vstupní napětí 1000 V rms, CF 1,7
Vstupní impedance 10 MΩ
Šířka pásma (-3 dB) 42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsah 1 : 1 a proměnný
Kategorie měření 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Proudové vstupy
Počet vstupů 4, režim volen automaticky podle připojeného snímače
Vstupní napětí Vstup proudových kleští: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8
Vstup  Rogowského cívky 150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; ; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah 1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, 12"
3 A až 300 A/30 A až 3 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, 24"
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex6000, 36"
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma (-3 dB) 42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsah 1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů 2
Vstupní rozsah 0 až ±10 V ss, 1 odečet/s
Měřítko (k dispozici 2014) Formát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotky (k dispozici 2014) Uživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, psi n nebo m/s)
Bezdrátové připojení
Počet vstupů 2
Podporované moduly Řada Fluke Connect® 3000
Získávání dat 1 odečet/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota –10 °C až +50 °C
Teplota pro skladování -20 °C až +60 °C, s baterií: -20 °C až +50 °C
Provozní vlhkost 10 °C až 30 °C max. 95% rel. vlhkosti
30 °C až 40 °C max. 75% rel. vlhkosti
40 °C až 50 °C max. 45% rel. vlhkosti
Pracovní nadmořská výška 2000 m (do 4000 m odlehčit na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování 12 000m
Pouzdro IP50 v souladu s normou EN60529
Vibrace MIL-T-28800E, typ 3, třída III, styl B
Bezpečnost IEC 61010-1
IEC vstupní napětí sítě: Kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2
Napěťové vstupy: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Elektromagnetická kompatibilita EN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: skupina 1, třída A
Teplotní koeficient 0,1 x specifikace přesnosti/°C
Obecné specifikace
Barevný LCD displej 4,3" TFT s aktivní maticí, 480 pixelů x 272 pixelů, odporový dotykový panel
Záruka Přístroj a napájecí zdroj: Dva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
Rozměry Přístroj: 19,8 cm × 16,7 cm × 5,5 cm
Napájecí zdroj: 13,0 cm × 13,0 cm × 4,5 cm
Přístroj s připojeným napájecím zdrojem: 19,8 cm × 16,7 cm × 9 cm
Hmotnost Přístroj: 1,1 kg
Zdroj napájení: 400 g
Ochrana před neoprávněnou manipulací Zdířka pro zámek Kensington
Specifikace ohebné proudové sondy i17xx-flex 1500 12"
Měřicí rozsah 1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Nedestruktivní proud 100 kA (50/60 Hz)
Skutečná chyba při referenčních podmínkách* ± 0,7% z hodnoty
Přesnost 173x + iFlex ±(1% odečtu + 0,02% rozsahu)
Teplotní koeficient při překročení rozsahu provozních teplot 0,05% odečtu/°C
Pracovní napětí 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka kabelu sondy 305 mm
Průměr kabelu sondy 7,5 mm
Minimální poloměr ohybu 38 mm
Délka výstupního kabelu 2 m (6,6 stopy)
Hmotnost 115 g
Kabelový materiál sondy TPR
Spojovací materiál POM + ABS/PC
Výstupní kabel TPR/PVC
Provozní teplota −20 °C až +70 °C (−4 °F až 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz −40 °C až +80 °C
Relativní vlhkost, provozní 15% až 85% nekondenzující
Krytí IP IEC 60529: IP50
Záruka Jeden rok
* Referenční podmínky:
  • Prostředí: 23 °C ±5 °C, bez externího elektrického/magnetického pole, RH 65%
  • Primární vodič ve střední poloze
  •  

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha