Merač spotreby KEW 6305 | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt
Wattmeter je určený na analýzu spotreby s komunikáciou Bluetooth, na vykonávanie energetických meraní. Spolupracuje so zariadeniami pracujúcimi pod OS Android. Prístroj meria napätia, prúdy, činný, jalový a skutočný výkon.

Wattmeter Kyoritsu KEW 6305 umožňuje komplexné monitorovanie spotreby a výkonov v reálnom čase, ukladanie meraní a analýzu spotreby jedno- a 3-fázových systémov.

KEW 6305 má jednoduché intuitívne ovládanie pomocou rotačného prepínača, funkčných a kurzorových klávesov.

Wattmeter na monitorovanie spotreby KEW 6305 meria:

KEW 6305 je wattmeter so záznamom pre komplexné monitorovanie v reálnom čase, nahrávanie a analýza jedno- a 3-fázových systémov.

Je vybavený možnosťou záznamu nameraných dát do vnútornej pamäte alebo na SD kartu s kapacitou 2GB (v dodávke) alebo väčšou.

Prístroj umožňuje komunikáciu cez USB alebo Bluetooth s PC Windows programom alebo prístrojmi pracujúcimi pod OS Android.

Automatická kontrola funkcie pripojenia na sieť zabraňuje nesprávnemu pripojeniu.

Program umožňuje synchronní měření s použitím dvou jednotek KEW 6305

Je k dispozícii číry sortiment prúdových prevodníkov tak, že je možné merať od 0,1 do 3000A

Pristroj KEW 6305 automaticky rozpozná, aký typ senzora je pripojený.

Rozsahy prúdu s rôznymi kliešťami

KEW 8128 / KEW 8135 (50 A typ) : 1,000 / 5,000 / 10,00 / 25,00 / 50,00A / auto
KEW 8127 ( 100 A typ ) : 2,000 / 10,00 / 20,00 / 50,00 / 100,0A / auto
KEW 8126 ( 200 A typ ) : 4,000 / 20,00 / 40,00 / 100,0 / 200,0A / auto
KEW 8125 ( 500 A typ ) : 10,00 / 50,00 / 100,0 / 250,0 / 500,0A / auto
KEW 8124 / KEW 8130(1000A typ ) : 50,00 / 100,0 / 200,0 / 500,0 / 1000A / auto
KEW 8133 ( 3000 A type ) : 60,00 / 300,0 / 600,0 / 1 500 / 3 000A / auto

 

Kapacita a maximálna dĺžka záznamu pre SD kartu 2GB a vnútorná pamäť 3MB. je pri rýchlosti 1s 17 dní, pri použití SD karty, pri rýchlosti 1minúta 992 dní. Dá sa samozrejme použiť SD kartu s väčšou kapacitou.

Možno zobraziť10 posledných meraní na display prístroje.

Použitím Windows Software možno vytvárať graf alebo tabuľky zaznamenaných dát.

Prístroj vykonáva merania výkonov a energií. Meria napätie (True RMS), prúdy (True RMS), činný, jalový aj skutočný výkon, činné, jalové aj skutočné spotreby, účinník, frekvenciu.

Ďalej potom meria dosiahnutie nastaveného maxima spotreby - napríklad 15 minútové maximum.

Meria prúd v neutrále (IN) pri 3 a 4 fázovom pripojení.

Meracie intervaly možno nastaviť medzi 1 sekundou a 1 hodinou. 1,2,5,10,15,20,30 sekúnd, 1,2,5,10,15,20,30 minút a 1 hodina.

Zobrazuje výkony a účinník pre každú fázu samostatne.

Možno zobraziť nielen výkony a účinníky na jednotlivých fázach, ale aj prerušenie v jednotlivých fázach.

Wattmeter KEW 6305 má možnosť dvojitého napájania

V prípade prerušenia dodávky je prístroj automaticky napájaný z vstavanej batérie po dobu až 15 hodín.

V prípade prerušenia napájania z batérie aj siete sú namerané dáta automaticky uložené a zálohované.

Wattmeter KEW 6305 ponúka aj merania v reálnom čase s využitím zariadenia pod OS Android a bezdrôtovej komunikácie

Pri meraní možno zobrazovať priebeh veličín ako graficky, tak numericky na displeji prístroja pod OS Android (tablet alebo smartfón) v reálnom čase.
Dá sa tak ľahko kontrolovať priebeh meraní bez nutnosti sa pripájať káblom vzdialene.

Prístrojom možno robiť merania pomocou aplikácie na PC aj zariadení pracujúcimi pod OS Android.

Komunikace dvou KEW 6305 s Tabletemnebo PC


Merania možno vykonávať súčasne dvoma prístrojmi na dvoch meracích miestach a údaje zobraziť spoločne v programe a porovnávať výsledky meraní na dvoch miestach.

Tieto merania sú synchronizované programom v PC a vnútornými hodinami v prístrojoch KEW 6305 s využitím rozhrania Bluetooth alebo USB. Merania možno potom preniesť do PC. dá sa
potom graficky zobraziť parametre ako aktívny, jalový a skutočný výkon, efektívnu,skutočnú spotrebu aj dosiahnutie alebo prekročenie nastaveného maxima spotreby a
podobne (napr. dosiahnutie povoleného maximálneho množstva spotreby v danom mieste merania atď.).

Softvér pre Windows na analýzu dát automaticky vytvára grafy a tabuľky nameraných dát

KEW 6305 zobrazení grafu

Zobrazenie grafu merania na KEW 6305 v reálnom čase na tablete Android

KEW 6305 zobrazení tabulka

Zobrazenie tabuľky meraní na KEW 6305 v reálnom čase na tablete Android

 

Umožňuje nastavovanie a správu dvoch prístrojov na synchrónne meranie
Údaje možno vyjadriť aj v ekvivalentnej forme spotreby ropy alebo exhalácie CO2

Základné vlastnosti wattmetra KEW 6305

  • Meria napätie, prúd, cos fi
  • Analyzuje výkony P,Q a S
  • Vykonáva energetickú analýzu
  • Meria aktívny výkon presnosť: ± 0,3% ± 0,2%f.s.
  • Automaticky kontroluje funkcie vedenia, aby sa  zabránilo nesprávnemu pripojeniu
  • Veľká pamäť(2GB v dodávke) pomocou karty SD
  • Vykonáva vzdialené bezdrrôtové merania v reálnom čase s použitím aplikácie pre Android
  • Synchronné meranie medzi dvoma jednotkami KEW 6305
  • Široký výber prúdových senzorov umožňuje merania od 0,1 až do 3000A

Príslušenstvo

Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu

Prehľadový katalóg meracích prístrojov firmy Kyoritsu

Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu celkový anglický

Nový katalóg japonskej značky Kyoritsu pre rok 2023-2024. V katalógu nájdete všetky prístroje a samozrejme novinky s technickými parametrami, príslušenstvom. Katalóg je v anglickom jazyku.

Napájací adaptér KEW 8312

Napájací adaptér pre napájanie z meraného obvodu

púzdro KEW 9132

Prenosné púzdro na prístroj s magnetom

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8124

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 1 000 A s priemerom otvoru 68 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8125

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 500 A s priemerom otvoru 40 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8126

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 200 A s priemerom otvoru 40 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8127

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 100 A s priemerom otvoru 24 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8128

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 5 A (max 50A) s priemerom otvoru 24 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8146

Prúdové kliešte pre meranie záťažových a unikajúcich prúdov do 30 A s priemerom otvoru 24 mm.

Pružný prevodník prúdu Kyoritsu KEW 8130

Prevod prúdu 0 - 1000A, priemer 110mm, prevod AC 500mV / 1000A (AC 0.5mV/A)

Pružný prevodník prúdu Kyoritsu KEW 8133

Prevod prúdu 0 - 3000A, priemer 170mm, AC 500mV / 3000A (AC 0.167mV/A)

Pružný prevodník prúdu Kyoritsu KEW 8135

Umožňuje merať malé prúdy 5A

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Vlastnosti Watmetru KEW6305

Nastavení připojení sítě     1f2V,1f3V, 3f3V, 3f4V

Měřené parametry              Napětí, proud, frekvence, aktivní výkon, jalový výkon, skutečný výkon,činná, jalová a skutečná energie, účiník, proud neutrálem

Rozsah napětí                    150V,300V,600V

Přesnost napětí                  ±0.2%čtení±0.2%st.(sinus, 45~65Hz

Rozsah proudu                   10,00/50,00/100,0/250,0/500,0A/Auto(s kleštěmi MODEL8125)

Přesnost měření proudu ±0.2%čtení±0.2%st.+ přesnost klešťovéhoadaptéru (sinus, 45~65Hz)

*+1%rozsahu při nízkých hodnotách.

Efektivní vstupní rozsah    10~110%  rozsahu

Zobrazení displeje              5~130% pro napětí, 1~130% pro prou

Crest faktor                         Napětí :do 2,5,proud: do 3,0

Přesnost činného výkonu±0.3%čtení±0.2%st.+ přesnostsenzoru, +1% při nízkých rozsazích

Vliv účiníku                         Činný výkon: ±1.0%čtenícos θ=±0.5(PF=1)

Přesnost frekvence            ±3číslice

Podmínky přesnosti           PF=1, Sinus, 45~65Hz, 23℃±5℃

Aktualizace displeje           1 vteřina

Pracovní teplota                 0~+50℃, méně než 85% RV(bez kondenzace)

Skladovací teplota              -20~+50℃, méně než 85% RV(bez kondenzace)

Komunikace s PC               USB a Bluetooth

Paměť                                  SD karta 2GB a nebo více

Bezpečnost                         ČSN EN 61010-1, CAT III 600V

Napájení AC                        100V-240V AC 50/60Hz

Napájení DC                        LR6 nebo Ni-MH(HR-15-51)×6 (Nabíječkanení součástí), Pracovnívyužití cca 15h.

Spotřeba                              10VA

Rozměry                              175x120x65mm, váha 800g včetněbaterií 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (proudovékleště),

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

QR - Měřící přístroje Bluepanther