Analyzátor kvality siete Kyoritsu KEW 6315 | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt
Výkonný analyzátor kvality elektrickej energie unikátne malých rozmerov,pracuje v triede "S".

Analyzátor kvality elektrickej energie Kyoritsu KEW 6315 je výkonný analyzátor pracujúci v triede "S" a umožňujúci ako energetická merania, tak Aj analýzu kvality siete.

Pristroj umí súbežné meranie výkonu a kvality elektrickej energie.

 

Základné vlastnosti prístroja KEW 6315

Analyzátor KEW 6315 vykonáva merania, výpočet a záznam nasledujúcich parametrov siete:

 • Napätie (V), prúdy (A);
 • Výkony P (W), Q (VAR) a S (VA);
 • Harmonické zložky;
 • Priebehy tvare vlny prúdov a napätí na všetkých kanáloch (3 napäťové a 4 prúdové);

Analyzátor Kyoritsu KEW 6315 zahŕňa aj výkonné funkcie podpory merania a analýzy energie a spotreby priamo v prístroji:

Prístrojom KEW 6315 možno vykonávať merania na kontrolu spotreby ako čo sa týka trendov odberov, tak i kontrolu dosiahnutí časového maxima odberu v danom mieste, napr. ¼ hodinového maxima. Obe tieto merania sú zobrazené graficky na displeji prístroja. Možno je samozrejme vykonávať Aj využitím dodávaného PC program alebo program pre prístroje s OS Android.

Pre jednoduché a rýchle používanie je prístroj vybavený "Sprievodcom rýchleho štartu", ktorý radí užívateľovi krok za krokom ako prístroj nastaviť a pripojiť.

Kontrola pripojenia k meranej sieti využitím grafických schém pripojenia zobrazených na displeji a automatická detekcia pripojených prevodníkov veľmi uľahčuje prácu a zvyšuje mieru istoty užívateľa pri meraní

KEW 6315 meria s vysokou presnosťou:

 • ± 0,2% z čítania pre napätie a prúdy;
 • ± 0,3% z čítania pre energie;

Analyzátor KEW 6315 plne vyhovuje požiadavkám normy EN 61000-4-30 pre parametre prístrojov v triede S a požiadavkám normy EN50160 pre meranie kvality elektrickej energie. Pre jednoduché a rýchle POUŽÍVANIE je prístroj vybavený "Sprievodcom rýchleho štartu", ktory radí užívateľ krok za krokom Ako zariadenie nastaviť a pripojiť. Ponúkame Ako jediní v SR prístroj s menu v českom jazyku.


Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska_2.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska3.jpg

Rýchly a jednoduchý štart merania

   Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr2.jpg

Zapnutie analyzátora KEW 6315 a voľba funkcie Voľba pripojenie KEW 6315 k síti.

      Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr3.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr4.jpg

Nastavenie intervalu merania analyzátora KEW 6315 Nastavenie času merania a spustenie merania na KEW 6315.

Komunikácia a diaľkové riadenie:

Analyzátor KEW 6315 možnosť diaľkového merania aj nastavenie prístroja a to ako na PC počítačoch, tak Aj na prenosných zariadeniach pracujúcich pod OS Android. Diaľkové meranie a sledovanie v reálnom čase je možné cez komunikáciu Bluetooth. Pristroj možno pripojiť samozrejme Aj cez USB. Namerané a zaznamenané dáta môžu byť uložené na dodanú SD kartu 2GB (možno použiť aj väčšie). Z dát možno pomocou program na PC generovať priamo protokol podľa EN50160.

 • K prístroju KEW 6315 je možné pripojiť veľa rôznych prúdových prevodníkov vrátane prevodníkov pružných s možnosťou merať prúdy na rozsahoch od 1000mA až do 3000A.
 • Ďalej je možné pripojení veľmi citlivých prevodníka na meranie unikajúcich prúdov pre meranie prúdov v strednom vodiči.
 • Prístroj je teda veľmi užitočný pri mapovaní spotreby jednotlivých technologických systémov a zariadení.
 • Analyzátor kvality siete KEW 6315 je vybavený displejom s vysokým rozlíšením TFT.
 • Konštrukčne vyhovuje normám pre meracie prístroje pre: STN EN 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V. Možno ho teda používať k meraním ako na rozvodoch vnútri pretekov, tak Aj na NN rozvodoch mimo budov.

Meranie výkonu a energie

 • Zobrazenie parametrov na obrazovke KEW 6315 zobrazenie parametrov na obrazovke KEW 6315 Zoom.
 • Okamžité hodnoty / priemer / minimim / maximum / pre napätie, prúdy, výkony (P, Q a S) PF a frekvenciu. Všetko na jednej obrazovke. Záznamový čas pre tieto parametre môže byť nastavený od 1 sekundy do 2 hodín. Zoznam (List) Zoom (8 parametrov na obrazovke) Zoom (4 parametre na obrazovke).

Trend pre všetky hlavné parametre a zákaznícka nastavenie Zoomu.

Zobrazenie časového vývoja meraná na KEW6315. Funkcie pre určenie kapacitných bánk pre kompenzáciu PF.

Integrované hodnoty

 • Zobrazí sa aktívne (P), reaktívne (Q) a zdanlivé (S) energie celkové a pre každú fázu spotrebovanej alebo generované (v prípade dodávky ako napr. Pri meraní na solárnych paneloch). Súčasne je na obrazovke zobrazený ubehol čas.

Vyžiadaná energie

 • Pre podporu kontroly spotrebovanej energie a dosiahnutie alebo neprekročení nastaveného maxima za daný čas je graficky zobrazená energia spotrebovaná za čas a graf plánovanej spotreby.

Fázory a kontrola zapojenia

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor2.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor3.jpg

 • Možno zobraziť napätia a prúdu fázory po kanáloch a pomer neexportovania.
 • Kontrola pripojenia potvrdzuje správnosť pripojenia a Fazor a zobrazí ideálnu Fazor (v ľavom dolnom rohu).

Priebeh tvaru vlny

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_prub.tvar.vlny1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_prub.tvar.vlny2.jpg

 • Zobrazí časový priebeh prúdu a napätia každého kanála farebne označenom.
 • Možno nastaviť meradlo pre napätie, prúd aj časové meradlo pre zobrazenie ručne, alebo nechať na prístroji automatické nastavenie pre najlepšie zobrazenie

Analýza harmonických zložiek

 • Prístroj zobrazí graficky, vo forme stĺpcového grafu jednotlivé harmonické zložky až do rádu 50.
 • Pre prúd, napätie i výkon celkom alebo po jednotlivých fázach.
 • Ďalšie možnosti ich zobraziť všetky harmonické vo forme tabuľky v RMS hodnotách a fázovými uhly.
 • Možno zobraziť harmonické prúdy, ktoré môžu ovplyvniť banky kapacitorov kompenzátora PF, ohrievať transformátor alebo nulový vodič a káble alebo spôsobiť nevyžiadané vybavenie ističov.

  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonycke1.jpgAnalyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonicke2.jpg   Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonicke3.jpg

Kvalita elektrickej energie

Události

 • Meranie napäťových poklesov a prekmitov, prerušenia, Transient a rozbehových prúdov, ktoré môžu indikovať nízky výkon napájacej siete. Čo môže viest k poškodeniu či resetu zariadenia. KEW 6315 zachytí poklesy prekmity a výpadky a zapínacie prúdy. Na základe meraní v polovici cyklu (10 ms 50Hz alebo 8.3ms 60Hz) TRMS. Všetky dáta sú zobrazované po jediného tlačidla.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_udalosti1.jpg 

Poklesy

 • Pokles je rýchla zmena napätia smerom nadol spôsobená poruchou nie zapnutím veľké záťaže a pod.

Prekmity

 • Prekmitnutie je okamžité zvýšenie napätia spôsobené poruchou na siete, odpojením veľkej záťaže a tak podobne

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_udalosti2.jpg 

Prerušenie

 • Prerušenie znamená odpojenie zdroja napätia, teda pokles napätia k nule. Môže byť spôsobené poruchou na sieti.

Transienty- prepäťové špičky

 • Transient alebo prechodový jav je veľmi rýchla zmena napätia, kratšie ako 10ms. Môže byť spôsobená spínaním na sieti, vybavením ističov a pod alebo búrkou.. KEW 6315 dokáže zachytiť Transient od 2.4 mikrosekúnd.

Rozbehový prúd

 • Zapínacie alebo rozbehový (INRUSH) prúd je rýchla prúdová špička, ktorá nastáva pri rozbehu motorov a iných indukčných záťaží. Pre rozbehu sa prúd ustáli na prevádzkovú veľkosti.

Flicker

 • Meranie Flicker je podľa požiadaviek normy IEC61000-4-15. Flicker je fenomén vyjadrujúci vplyv periodických zmien napätia na blikanie svetla.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_flicker.jpg

Pristroj zvlada meranie taky v reálnom čase a diaľkové merania.

Pristroj obsahuje několik modifikacii. V pripade zaujmu nás kontaktujte (napriklad formularem nizsie).

Príslušenstvo

Napájací adaptér KEW 8312

Napájací adaptér pre napájanie z meraného obvodu

púzdro KEW 9132

Prenosné púzdro na prístroj s magnetom

Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu

Prehľadový katalóg meracích prístrojov firmy Kyoritsu

Katalóg meracích prístrojov Kyoritsu celkový anglický

Nový katalóg japonskej značky Kyoritsu pre rok 2023-2024. V katalógu nájdete všetky prístroje a samozrejme novinky s technickými parametrami, príslušenstvom. Katalóg je v anglickom jazyku.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8146

Prúdové kliešte pre meranie záťažových a unikajúcich prúdov do 30 A s priemerom otvoru 24 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8147

Prúdové kliešte pre meranie záťažových a unikajúcich prúdov do 70 A s priemerom otvora 40 mm

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8148

Kliešťový prevodník prúdu na meranie záťažových a unikajúcich prúdov do 100 A s priemerom 68 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8128

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 5 A (max 50A) s priemerom otvoru 24 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8127

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 100 A s priemerom otvoru 24 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8124

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 1 000 A s priemerom otvoru 68 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8125

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 500 A s priemerom otvoru 40 mm.

Prúdové kliešte Kyoritsu KEW 8126

Prúdové kliešte pre meranie záťažových prúdov do 200 A s priemerom otvoru 40 mm.

Pružný prevodník prúdu Kyoritsu KEW 8130

Prevod prúdu 0 - 1000A, priemer 110mm, prevod AC 500mV / 1000A (AC 0.5mV/A)

Pružný prevodník prúdu Kyoritsu KEW 8133

Prevod prúdu 0 - 3000A, priemer 170mm, AC 500mV / 3000A (AC 0.167mV/A)

Pružný prevodník prúdu Kyoritsu KEW 8135

Umožňuje merať malé prúdy 5A

Špecifikácia

 

Parametry KEW 6315

     
  Nastavení zapojení sítě 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W    
Měřené parametry   Napětí, Prou, Frekvence, W, VA, Var, Wh, VAh, VArh, PF, cos θ, Proud neutrálem, Spetřeba, Harmonické, Kvalita energie (Poklesy/Překmity/Přerušení, Transienty/Přepětí, Rozběhový proud, Nevyvážení),    
    Výpočet kapacity pro korekci PF, Flicker    
Napětí (RMS)        
  Rozsah 600.0 / 1000V    
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~120% rozsahu (rms). 200% of každého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
  Vzorkovací rychlost napěťových transient 24µs    
Proud (RMS)        
  Rozsah (dle převodníku)

8128

(50A  typ) 5 / 50A / AUTO
   

8127

(100A  typ) 10 / 100A / AUTO
   

8126

(200A  typ) 20 / 200A / AUTO
   

8125

(500A   typ) 50 / 500A / AUTO
    8124/8130 (1000A  typ) 100 / 1000A / AUTO
    8146/8147/8148 10A 1 / 10A / AUTO
    8129 3000A 300 / 1000 / 3000A
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. + přesnost převodníku (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~110% každého rozsahu (rms). 200% ofkaždého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
Činný výkon (W)        
  Přesnost ±0.3%rdg±0.2%f.s. +  přesnost převodníku    
    (PF 1, sinus, 40~70Hz)    
  Vliv PF ±1.0%rdg (měření na PF 0,5 proti PF 1)    
Frekvenční rozsah   40~70Hz    
Napájení (AC)   AC100~240V / 50~60Hz / 7VA max    
Napájení (DC baterie) Alcalická AA baterie LR6 nebo Ni-MH (HR-15-51) × 6    
    Životnost baterie cca 3h (LR6, podsvětlení vypnuto)    
Vnitřní paměť   FLASH  (4MB)    
Paměťová karta   SD karta (2GB a více)    
Rozhraní   USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2    
Displej   320 × 240 (RGB) Pixlů, 3.5" barevný TFT display    
Aktualizace displeje   1 sekunda    
Teplotní a vlhkostní rozsah 23±5ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Pracovní teplota a vlhkost 0~+45ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Skladovací teplota a vlhkost -20~+60ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Použité standardy   ČSN EN61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V st. znečištění 2    
    ČSN EN 61010-2-030, ČSN EN 61010-031, IEC 61326, EN 50160    
    ČSN EN 61000-4-30 Class S, ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 61000-4-7    
Rozměry   175 ×120×68mm    
Váha   cca 900g    
Příslušenství v dodávce 7141B (Napěťové kabely)
    7170 (Síťtová šňůra)
    7219 (USB kabel)  
    8326-02 (SD karta 2GB)
    9125 (Brašna pro KEW 6315)
    9135 (Brašna pro KEW 6315-03)
    Vstupní svorkovnice × 6, KEW Windows pro KEW 6315 (software), Kalibrační list, Manuál, Alkalické AA baterie (LR6) × 6
Vlolitelné příslušenství

8124, 8125, 8126, 8127, 8128

(Prodové kleště)
   

8129, 8130

(Prušné převodníky)
   

8146, 8147, 8148

(Proudové kleště pro unikající proudy)
    8312 (Napájecí adaptor)
    9132 (Magnetické pouzdro)

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Petr Nedorost
Telefón: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Merajte na frekvenčných meničoch skôr, než bude neskoro

Kontrola prevádzkového stavu riadeného pohonu pozostáva na jednej strane z merania a vyhodnotenia kvality elektrickej energie napájajúcej pohon, a na druhej strane z kontrol a merania na mechanické časti pohonu. V tomto článku sa dozviete, čo je dôležité kontrolovať na frekvenčnom meniči.

QR - Měřící přístroje Bluepanther