Výkonný analyzátor kvality elektrickej energie unikátne malých rozmerov Kyoritsu KEW 6315 pracuje v triede "S". Umožňuje ako energetická meranie, tak aj analýzu kvality siete podľa EN 50160. Nastavenie novo v českom jazyku!

Analyzátor kvality elektrické energie Kyoritsu KEW 6315 je výkonný analyzátor pracující ve třidě “S” a umožňující jak energetická měření, tak I analýzu kvality sítě.

 

Základní vlastnosti přístroje KEW 6315

Souběžné měření výkonu a kvality elektrické energie

  • Analyzátor KEW 6315 provádí měření, výpočet a záznam  následujících parametrů sítě:
  • Napětí(V), proudy (A);
  • Výkony P(W),Q(VAr) a S(VA);
  • Harmonické složky;
  • Průběhy tvaru vlny proudů a napětí na všech kanálech ( 3 napěťové a 4 proudové)

 

Analyzátor Kyoritsu KEW 6315 zahrnuje i výkonné funkce podpory měření a analýzy energie a spotřeby přímo v přístroji:

Přístrojem KEW 6315 lze provádět měření pro kontrolu spotřeby jak co se týče trendů odběrů, tak i kontrolu dosažení časového maxima odběru v daném místě, např. ¼ hodinového maxima. Obě tato měření jsou zobrazeny graficky na displeji přístroje. Lze je samozřejmě provádět I využitím dodávaného PC program nebo program pro přístroje s OS Android.

Pro snadné a rychlé používání je přístroj vybaven “Průvodcem rychlého startu”, který radí uživateli krok za krokem jak přístroj nastavit a připojit.

Kontrola  připojení k měřené síti využitím grafických schémat připojení zobrazených na displeji a automatická detekce připojených převodníků  velmi usnadňuje práci a zvyšuje míru jistoty uživatele při měření

KEW 6315 měří s vysokou přesností:

±0,2%ze čtení pro napětí a proudy

±0,3% ze čtení pro energie,

Analyzátor KEW 6315 plně vyhovuje požadavkům normy EN 61000-4-30 pro parametry přístrojů ve třídě  S a požadavkům normy  EN50160 pro měření kvality elektrické energie. Pre jednoduché a rýchle používanie je prístroj vybavený "Sprievodcom rýchleho štartu", ktorý radí užívateľovi krok za krokom ako prístroj nastaviť a pripojiť. Ponúkame ako jediní v SR prístroja s menu v českom jazyku.


Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska_2.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska3.jpg

Rychlý a snadný start měření

   Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr2.jpg

Zapnutí analyzátoru KEW 6315 a volba funkce Volba připojení KEW 6315 k sít

      Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr3.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr4.jpg

Nastavení intervalu měření analyzátoru KEW 6315 Nastavení času měření a spuštění měření na KEW 6315

Komunikace a dálkové řízení:

Analyzátor KEW 6315 možnost dálkového měření i nastavení přístroje a to jak na  PC počítačích, tak I na přenosných zařízeních pracujících pod OS Android

Dálkové měření a sledování v reálném čase je možné přes komunikaci  Bluetooth. Přistroj lze připojit samozřejmě I přes USB.

Naměřená a zaznamenaná data mohou být uloženy na dodanou SD kartu 2GB (možno použít i větší).

Z dat lze pomocí program na PC generovat přímo protokol dle EN50160.

K přístroji KEW 6315 je možné připojit mnoho různých proudových převodníků včetně převodníků pružných s možností měřit proudy na rozsazích od  1000mA až do 3000A .

Dále je možné připojeni velmi citlivých převodníku pro měření unikajících proudů pro měření proudů ve středním vodiči.

Přístroj je tedy velmi užitečný při mapování spotřeby jednotlivých technologických systémů a zařízení.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 je vybaven displejem s vysokým rozlišením TFT.

Konstrukčně vyhovuje normám pro měřicí přístroje pro: ČSN EN 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V. Lze jej tedy používat k měřením jak na rozvodech uvnitř závodů, tak I na NN rozvodech vně budov.

 

Měření Výkonu a energie

Zobrazení parametrů na obrazovce KEW 6315Zobrazení parametrů na obrazovce KEW 6315 ZoomZobrazení vybraných parametrů na KEW 6315

Okamžité hodnoty / průměr / minimim / maximum / pro napětí, proudy, výkony ( P,Q a S) PF a frekvenci

Vše na jedné obrazovce

Záznamový čas pro tyto parametry může být nastaven od 1 sekundy do 2 hodin

Seznam (List)  Zoom (8 parametrů na obrazovce)  Zoom ( 4 parametry na obrazovce)

 

Trend pro všechny hlavní parametry a zákaznická nastavení Zoomu

Zobrazení časového vývoje měřená na KEW6315

Funkce pro určení kapacitních bank pro kompenzaci PF

Integrované hodnoty

Zobrazí se aktivní (P), reaktivní (Q) a zdánlivé (S) energie celkové a pro každou fázi spotřebované nebo generované ( v případě dodávky jako např. při měření na  solárních panelech). Současně je na obrazovce zobrazen uběhlí čas.

Vyžádaná energie

Pro podporu kontroly spotřebované energie a dosažení nebo nepřekročení nastaveného maxima za daný čas je graficky zobrazena energie spotřebovaná za čas a graf plánované spotřeby.

 

Fázory a kontrola zapojení.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor2.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor3.jpg

Lze zobrazit napěťoví a proudoví fázory po kanálech a poměr nevyvážení

Kontrola připojení potvrzuje správnost připojení a fázorů a zobrazí ideální fázor (v levém dolním rohu).

 

Průběh tvaru vlny

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_prub.tvar.vlny1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_prub.tvar.vlny2.jpg

Zobrazí časový průběh proudu a napětí každého kanálu barevně označeném.

Lze nastavit měřítko pro napětí, proud i časové měřítko pro zobrazení ručně, nebo nechat na přístroji automatické nastavení pro nejlepší zobrazení

 

Harmonická analýza

Přístroj zobrazí graficky, ve formě sloupcového grafu jednotlivé harmonické složky až do řádu 50.

Pro proud, napětí i výkon celkem nebo po jednotlivých fázích.

Další možnosti je zobrazit všechny harmonické ve formě tabulky v RMS hodnotách a fázovými úhly

Lze zobrazit harmonické proudy, které mohou ovlivnit banky kapacitorů kompenzátoru PF, ohřívat transformátor nebo nulový vodič a kabely nebo způsobit nevyžádané vybavení jističů

  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonycke1.jpgAnalyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonicke2.jpg   Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonicke3.jpg

 

Kvalita elektrické energie

Události

Měření napěťových poklesů a překmitů, přerušení,

Transient a rozběhových proudů, které mohou indikovat nízký výkon napájecí sítě

Což může vest k poškození či resetu zařízení

KEW 6315 zachytí poklesy překmity a výpadky a zapínací proudy

Na základě měření v polovině cyklu (10 ms 50Hz nebo  8.3ms 60Hz) TRMS.

Všechna data jsou zobrazována po jediného tlačítka.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_udalosti1.jpg 

 

Poklesy

Pokles je rychlá změna napětí směrem dolů způsobená poruchou ne zapnutím velké zátěže apod.

Překmity

Překmit je okamžité zvýšení napětí způsobené poruchou na sítě, odpojením velké zátěže a tak podobně

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_udalosti2.jpg 

 

Přerušení

Přerušení znamená odpojení zdroje napětí, tedy pokles napětí k nule. Může být způsobeno poruchou na síti.

Transienty- přepěťové špičky

Transienta nebo přechodový jev je velmi rychlá změna napětí, kratší než 10ms

Může být způsobena spínáním na síti, vybavením jističů a pod nebo bouřkou.

KEW 6315 dokáže zachytit transienty od 2.4 μs.

Rozběhový proud

Zapínací nebo rozběhový (Inrush) proud je rychlá proudová špička, která nastává při rozběhu motorů a jiných indukčních zátěží.

Pro rozběhu se proud ustálí na provozní velikosti.

 

Flicker

Měření flickeru je dle požadavků normy IEC61000-4-15

Flicker je fenomém vyjadřující vliv periodických změn napětí na blikání světla.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_flicker.jpg

 

 Měření v reálném čase a dálkové měření

 Popis svorek a výstupů přístroje

 

Príslušenstvo

Katalóg Kyoritsu

Prehľadový katalóg meracích prístrojov firmy Kyoritsu 2020

Katalóg Kyoritsu celkový anglicky

Nový katalóg japonskej značky Kyoritsu pre rok 2020-2021. V katalógu nájdete všetky prístroje a samozrejme novinky s technickými parametrami, príslušenstvom. Katalóg je v anglickom jazyku.

Špecifikácia

  Parametry KEW 6315      
  Nastavení zapojení sítě 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W    
Měřené parametry   Napětí, Prou, Frekvence, W, VA, Var, Wh, VAh, VArh, PF, cos θ, Proud neutrálem, Spetřeba, Harmonické, Kvalita energie (Poklesy/Překmity/Přerušení, Transienty/Přepětí, Rozběhový proud, Nevyvážení),    
    Výpočet kapacity pro korekci PF, Flicker    
Napětí (RMS)        
  Rozsah 600.0 / 1000V    
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~120% rozsahu (rms). 200% of každého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
  Vzorkovací rychlost napěťových transient 24µs    
Proud (RMS)        
  Rozsah (dle převodníku)

8128

(50A  typ) 5 / 50A / AUTO
   

8127

(100A  typ) 10 / 100A / AUTO
   

8126

(200A  typ) 20 / 200A / AUTO
   

8125

(500A   typ) 50 / 500A / AUTO
    8124/8130 (1000A  typ) 100 / 1000A / AUTO
    8146/8147/8148 10A 1 / 10A / AUTO
    8129 3000A 300 / 1000 / 3000A
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. + přesnost převodníku (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~110% každého rozsahu (rms). 200% ofkaždého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
Činný výkon (W)        
  Přesnost ±0.3%rdg±0.2%f.s. +  přesnost převodníku    
    (PF 1, sinus, 40~70Hz)    
  Vliv PF ±1.0%rdg (měření na PF 0,5 proti PF 1)    
Frekvenční rozsah   40~70Hz    
Napájení (AC)   AC100~240V / 50~60Hz / 7VA max    
Napájení (DC baterie) Alcalická AA baterie LR6 nebo Ni-MH (HR-15-51) × 6    
    Životnost baterie cca 3h (LR6, podsvětlení vypnuto)    
Vnitřní paměť   FLASH  (4MB)    
Paměťová karta   SD karta (2GB a více)    
Rozhraní   USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2    
Displej   320 × 240 (RGB) Pixlů, 3.5" barevný TFT display    
Aktualizace displeje   1 sekunda    
Teplotní a vlhkostní rozsah 23±5ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Pracovní teplota a vlhkost 0~+45ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Skladovací teplota a vlhkost -20~+60ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Použité standardy   ČSN EN61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V st. znečištění 2    
    ČSN EN 61010-2-030, ČSN EN 61010-031, IEC 61326, EN 50160    
    ČSN EN 61000-4-30 Class S, ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 61000-4-7    
Rozměry   175 ×120×68mm    
Váha   cca 900g    
Příslušenství v dodávce 7141B (Napěťové kabely)
    7170 (Síťtová šňůra)
    7219 (USB kabel)  
    8326-02 (SD karta 2GB)
    9125 (Brašna pro KEW 6315)
    9135 (Brašna pro KEW 6315-03)
    Vstupní svorkovnice × 6, KEW Windows pro KEW 6315 (software), Kalibrační list, Manuál, Alkalické AA baterie (LR6) × 6
Vlolitelné příslušenství

8124, 8125, 8126, 8127, 8128

(Prodové kleště)
   

8129, 8130

(Prušné převodníky)
   

8146, 8147, 8148

(Proudové kleště pro unikající proudy)
    8312 (Napájecí adaptor)
    9132 (Magnetické pouzdro)

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Akcia: Kyoritsu KEW 6315 teraz s 18% zľavou

Analyzátor výkonu a kvality siete so záznamom podľa STN EN 50160 Kyoritsu KEW 6315 teraz s 18%