Detektory plynov
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

detektory úniku plynov a analyzátory koncentrácie plynov

Prístroje na zisťovanie úniku plynu, indikáciu koncentrácie vykurovacích plynov a pár benzínu a nafty.

Prístroje na meranie koncentrácie a prítomnosti CO a CO2.

Prístroje na overovanie plynových kondenzačných kotlov.