Prístroje na zisťovanie úniku plynu z potrubia a indikáciu koncentrácie vykurovacích plynov a pár benzínu a nafty. Prístroje na meranie koncentrácie a prítomnosti CO. Prístroje na overovanie plynových kondenzačných kotlov z produkcie firiem Kimo, Fluke, Chauvin Arnoux,..

Koncentrácia CO / miera nebezpečenstva pre človeka:

  • 0 až 1 ppm - normálna úroveň CO vo vzduchu
  • 9 ppm - maximálna úroveň v miestnosti bez ujmy na zdraví
  • 50 ppm - maximálne znesiteľná úroveň pre trvalé vystavenie počas 8 hodín
  • 200 ppm - mierne bolesti hlavy, nevoľnosť, závraty
  • 400 ppm - závažné bolesti hlavy, život ohrozujúce po 3 hodinách
  • 800 ppm - život ohrozujúce po 2 hodinách
  • 1600 ppm - nevoľnosť po 20 minútach, život ohrozujúce po 1 hodine
  • 12800 ppm - smrť v priebehu 1 až 3 minút

Filter podľa výrobcu