Merače izolačných odporov a testery izolácie | Blue Panther s.r. o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Merače izolačných odporov a testery elektrickej izolácie

Ručné a prenosné testery izolácie a merače izolačného odporu pre meranie napätím od 50V do 15kV od Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke

Testery izolácie a merače izolačného odporu sú zariadenia, ktoré slúžia na overovanie kvality izolácie elektrických inštalácií a zariadení. Izolácia musí byť dostatočne pevná a odolná voči prevádzkovým a atmosférickým vplyvom,
aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

Meranie izolačného odporu sa vykonáva pomocou skúšobného napätia, ktoré je vyššie ako prevádzkové napätie inštalácie alebo zariadenia.

Skúšobné napätie a minimálne hodnoty izolačného odporu sú stanovené v normách a závisia od typu inštalácie alebo zariadenia.

Napríklad pre elektrické inštalácie do 1000 V AC je skúšobné napätie 500 V DC a minimálna hodnota izolačného odporu je 1 MΩ.

Na meranie izolačného odporu sa používajú špecializované prístroje, ktoré sa nazývajú megohmmetre alebo izolačné ohmmetre.

Tieto prístroje generujú skúšobné napätie a merajú prúd tečúci cez izoláciu. Podľa Ohmovho zákona sa potom vypočíta izolačný odpor ako podiel napätia a prúdu.

Pri meraní izolačného odporu je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako je odpojenie inštalácie alebo zariadenia od zdroja napájania, ochrana pred dotykom živých častí,

vybitie zvyškového náboja po meraní atď.

Tiež je potrebné dbať na to, aby sa nepoškodili alebo neovplyvnili zariadenia citlivé na vyššie napätie, ako sú prepäťové ochrany, indikačné obvody, elektronické prvky atď.

Na našej webovej stránke nájdete ponuku kvalitných prístrojov na meranie odporu uzemnenia od renomovaných výrobcov ako sú firmy Fluke, Kyoritsu a Chauvin Arnoux.

Kontaktujte nás pre viac informácií, radi vám poradíme.

Filter podľa výrobcu