Merače izolačných odporov a testery izolácie | Blue Panther s.r. o.

Merače izolačných odporov

Ručné a prenosné testery izolácie a merače izolačného odporu pre meranie napätím od 50V do 15kV od Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke

Testery izolácie a merače izolačného odporu sú zariadenia, ktoré slúžia na overovanie kvality izolácie elektrických inštalácií a zariadení.

Izolácia musí byť dostatočne pevná a odolná voči prevádzkovým a atmosférickým vplyvom,
aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

Meranie izolačného odporu sa vykonáva pomocou skúšobného napätia, ktoré je vyššie ako prevádzkové napätie inštalácie alebo zariadenia.

Skúšobné napätie a minimálne hodnoty izolačného odporu sú stanovené v normách a závisia od typu inštalácie alebo zariadenia.

Napríklad pre elektrické inštalácie do 1000 V AC je skúšobné napätie 500 V DC a minimálna hodnota izolačného odporu je 1 MΩ.

Na meranie izolačného odporu sa používajú špecializované prístroje, ktoré sa nazývajú megohmmetre alebo izolačné ohmmetre.

Tieto prístroje generujú skúšobné napätie a merajú prúd tečúci cez izoláciu. Podľa Ohmovho zákona sa potom vypočíta izolačný odpor ako podiel napätia a prúdu.

Pri meraní izolačného odporu je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako je odpojenie inštalácie alebo zariadenia od zdroja napájania, ochrana pred dotykom živých častí,

vybitie zvyškového náboja po meraní atď.

Tiež je potrebné dbať na to, aby sa nepoškodili alebo neovplyvnili zariadenia citlivé na vyššie napätie, ako sú prepäťové ochrany, indikačné obvody, elektronické prvky atď.

Na našej webovej stránke nájdete ponuku kvalitných prístrojov na meranie odporu uzemnenia od renomovaných výrobcov ako sú firmy Fluke, Kyoritsu a Chauvin Arnoux.

Kontaktujte nás pre viac informácií, radi vám poradíme.

Filter podľa výrobcu

Merač izolácie C.A 6522

Tester izolácie určený na meranie v priemyselnom prostredí. Umožňuje meranie izolačných odporov až do hodnoty 40 GΩ pri testovacích napätiach od 250 V do 1000 V.

Merač izolácie C.A 6524

Tester izolácie určený na meranie v priemyselnom prostredí. Umožňuje meranie izolačných odporov až do hodnoty 200 GΩ pri testovacích napätiach od 50 V do 1000 V.

Merač izolácie C.A 6526

Tester izolácie určený na meranie v priemyselnom prostredí. Umožňuje meranie izolačných odporov až do hodnoty 200 GΩ pri testovacích napätiach od 50 V do 1000 V. Vybavenie Bluetooth zjednodušuje komunikáciu prístroja s PC aj prácu s dátami a nastavením.

Merač izolácie C.A 6532

Tester izolácie vhodný na meranie na telefónnych linkách.

Merač izolácie C.A 6534

Vďaka širokému rozsahu skúšobného napätia od 10 V do 500 V pokrýva C.A 6534 špecifické požiadavky elektronického priemyslu, a tiež oblasti slaboprúdu. Merací rozsah je od 2 kΩ do 50 GΩ. S odpovídajúcimi elektródami umožňuje skúšobné napätie 10 V a 100 V pokryť aplikácie testovania elektrostatických výbojov.

Merač izolácie C.A 6536

Skúšobné napätie je nastaviteľné od 10 V do 100 V s krokom 1 V a je určené pre špeciálne aplikácie v oblasti avioniky, kozmických programov a obrany. Často je nutné používať nízke skúšobné napätie a držať ho striktne na naprogramovanej hodnote.

Merač izolácie C.A 6511

Jednoduchý a ekonomický merač izolačného stavu do 500 V.

Merač izolácie C.A 6541

Merač izolačného stavu pre telekomunikácie a dáta.

Merač izolácie C.A 6543

Merač izolácie C.A 6543 pre telekomunikácie.

Merač izolácie C.A 6545

Merač izolácie do 5kV s pamäťou.

Merač izolácie C.A 6547

Merač izolácie do 5kV s pamäťou a komunikáciou s PC.

Merač izolácie C.A 6549

Merač izolácie s grafickým výstupom a záznamom dát.

Ručičkový merač izolácie C.A 6513

Jednoduchý a ekonomický merač izolačného stavu do 1 kV.