Ruční a přenosné měřiče izolace a izolačního odporu pro měření napětím od 50V do 15kV od Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke

Filter podľa výrobcu

Merač izolácie C.A 6522

Tester izolácie určený na meranie v priemyselnom prostredí. Umožňuje meranie izolačných odporov až do hodnoty 40 GΩ pri testovacích napätiach od 250 V do 1000 V.

Merač izolácie C.A 6524

Tester izolácie určený na meranie v priemyselnom prostredí. Umožňuje meranie izolačných odporov až do hodnoty 200 GΩ pri testovacích napätiach od 50 V do 1000 V.

Merač izolácie C.A 6526

Tester izolácie určený na meranie v priemyselnom prostredí. Umožňuje meranie izolačných odporov až do hodnoty 200 GΩ pri testovacích napätiach od 50 V do 1000 V. Vybavenie Bluetooth zjednodušuje komunikáciu prístroja s PC aj prácu s dátami a nastavením.

Merač izolácie C.A 6532

Tester izolácie vhodný na meranie na telefónnych linkách.

Merač izolácie C.A 6534

Vďaka širokému rozsahu skúšobného napätia od 10 V do 500 V pokrýva C.A 6534 špecifické požiadavky elektronického priemyslu, a tiež oblasti slaboprúdu. Merací rozsah je od 2 kΩ do 50 GΩ. S odpovídajúcimi elektródami umožňuje skúšobné napätie 10 V a 100 V pokryť aplikácie testovania elektrostatických výbojov.

Merač izolácie C.A 6536

Skúšobné napätie je nastaviteľné od 10 V do 100 V s krokom 1 V a je určené pre špeciálne aplikácie v oblasti avioniky, kozmických programov a obrany. Často je nutné používať nízke skúšobné napätie a držať ho striktne na naprogramovanej hodnote.

Merač izolácie C.A 6511

Jednoduchý a ekonomický merač izolačného stavu do 500 V.

Merač izolácie C.A 6541

Merač izolačného stavu pre telekomunikácie a dáta.

Merač izolácie C.A 6543

Merač izolácie C.A 6543 pre telekomunikácie.

Merač izolácie C.A 6545

Merač izolácie do 5kV s pamäťou.

Merač izolácie C.A 6547

Merač izolácie do 5kV s pamäťou a komunikáciou s PC.

Merač izolácie C.A 6549

Merač izolácie s grafickým výstupom a záznamom dát.

Ručičkový merač izolácie C.A 6513

Jednoduchý a ekonomický merač izolačného stavu do 1 kV.