Merače izolačných odporov a testery izolácie | Blue Panther s.r. o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Merače izolačných odporov a testery elektrickej izolácie

Ručné a prenosné testery izolácie a merače izolačného odporu pre meranie napätím od 50V do 15kV od Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke

Testery izolácie a merače izolačného odporu sú zariadenia, ktoré slúžia na overovanie kvality izolácie elektrických inštalácií a zariadení. Izolácia musí byť dostatočne pevná a odolná voči prevádzkovým a atmosférickým vplyvom,
aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

Meranie izolačného odporu sa vykonáva pomocou skúšobného napätia, ktoré je vyššie ako prevádzkové napätie inštalácie alebo zariadenia.

Skúšobné napätie a minimálne hodnoty izolačného odporu sú stanovené v normách a závisia od typu inštalácie alebo zariadenia.

Napríklad pre elektrické inštalácie do 1000 V AC je skúšobné napätie 500 V DC a minimálna hodnota izolačného odporu je 1 MΩ.

Na meranie izolačného odporu sa používajú špecializované prístroje, ktoré sa nazývajú megohmmetre alebo izolačné ohmmetre.

Tieto prístroje generujú skúšobné napätie a merajú prúd tečúci cez izoláciu. Podľa Ohmovho zákona sa potom vypočíta izolačný odpor ako podiel napätia a prúdu.

Pri meraní izolačného odporu je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako je odpojenie inštalácie alebo zariadenia od zdroja napájania, ochrana pred dotykom živých častí,

vybitie zvyškového náboja po meraní atď.

Tiež je potrebné dbať na to, aby sa nepoškodili alebo neovplyvnili zariadenia citlivé na vyššie napätie, ako sú prepäťové ochrany, indikačné obvody, elektronické prvky atď.

Na našej webovej stránke nájdete ponuku kvalitných prístrojov na meranie odporu uzemnenia od renomovaných výrobcov ako sú firmy Fluke, Kyoritsu a Chauvin Arnoux.

Kontaktujte nás pre viac informácií, radi vám poradíme.

Filter podľa výrobcu

Ručičkový merač izolačného odporu KEW3431

Ručičkový izolometer Kyoritsu KEW3431

Merač izolácie a polarizačného indexu Kyoritsu KEW 3127

Meria izolačný odpor napätím 250 až 5 000 V dc 10TΩ, Prúd na krátko 5mA, Meria kapacitu do 25uF, Kapacitný prúd a IR, PI, DAR, DD, SV, RAMP a

Merač izolácie Kyoritsu KEW 3125A

Digitálny merač izolácie do 5 kV Kyoritsu KEW 3125A.

Vysokonapäťový merač izolácie KEW 3128

Kyoritsu KEW 3128 je vysokonapäťový merač izolačného odporu s diagnostickými funkciami.

Merače izolačného odporu Kyoritsu KEW 3025A

Meria odpor izolácie napätím od 250V až do 2 500 V, meranie napätia do 600V a výpočte polarizačného indexu PI a DAR. Merací odpor až 1 TΩ.

Merač izolačného stavu Kyoritsu KEW 3122

Ručkový merač izolačného stavu Kyoritsu KEW 3122B do 5 kV a odporem do 200 G

Digitálny merač izolácie a spojitosti KEW 3023

Kyoritsu KEW 3023 je digitálny merač izolácie a spojitosti pre 100V, 250V, 500V a 1000V.

Digitálny merač izolácie a spojitosti Kyoritsu KEW 3021

Kyoritsu KEW 3021 je digitálny merač izolácie a spojitosti pre 125V, 250V, 500V a 1000V.

Digitálny merač izolácie a spojitosti Kyoritsu KEW 3022

Kyoritsu KEW 3022 je digitálny merač izolácie a spojitosti pre 50V, 100V, 250V a 500V.

Merač izolácie a kontinuity KEW 3552BT

Meracie napätie 50/100/125/250/500/1000 V a meria PI a DAR, vybavený pamäťou, USB rozhraním a Bluetooth pre prenos dát

Merač izolácie a spojitosti KEW 3005A

digitálny merač izolácie napätia 250V, 500V a 1000V a spojitosti 200mA v rozsahu 2 000 MΩ

Merač izolácie Kyoritsu KEW 3132A

Ručkový analógový merač izolačného stavu do 1 kV.

Merač izolačného stavu KEW 3007A

Kyoritsu KEW 3007A digitálny merač izolačného stavu 250 až 1000V s podsvieteným displejom.