Tester FV panelů SMFT‑1000 | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt
Odpor ochranného vodiča, Prepólovanie a test polarity, Nulovanie meracích káblov, Napätie naprázdno FV modul/PV reťazec, Skratový prúd FV modul/PV reťazec, Izolačný odpor 50 V až 1 000V, Kontrola blokovacej diódy, Kontrola prepäťovej ochrany, Meranie a DC napätie, AC/DC prúd pomocou klieští, Meranie AC/DC výkonu pomocou klieští

Fluke SMFT-1000 je multifunkčný tester solárnych panelov a analyzátor prevádzkových vlastností s meraním priebehu I‑U

Kľúčové vlastnosti Fluke SMFT-1000


Riešenie testovania fotovoltaického systému všetko v jednom spĺňajúce normy IEC 62446-1 pre testy kategórie 1 a kategórie 2

Kritické testovacie funkcie pre periodickú kontrolu FV systémov

Plne sekvenčné bezpečnostné testovanie – IEC 62446-1 Kategória 1:


Meranie odpor ochranného vodiča (Rpe)

Meranie napätia naprázdno (VOC) na FV module/reťazci až do 1000 V DC

Meranie skratového prúdu (ISC) na FV module/reťazci do 20 A DC

Meranie izolačného odporu napätím 50 V až 1 000V (Rins)

Test polarity

Kontrolav blokovacie diódy

Kontrola prepäťovej ochrany do 1 000V

Meranie AC/DC výkonu pomocou klieští

Nulovanie meracích káblov

Meranie a autodetekcia AC/CD napätia

Testovanie návratnosti investícií a výkonu systému – IEC 62446-1 Kategória 2:


Trasovanie kriviek I-U a softvérová analýza pomocou TruTest

Ožiarenie, teplota, sklon, kardinálny smer

Prístroj používa bezdrôtový merač ožiarenia Fluke IRR2-BT:

Na vykonanie presných meraní I-U krivky sú potrebné údaje o ožiarení a teplote v reálnom čase.

Merač ožiarenia IRR2-BT, ktorý je súčasťou dodávky, sa bezdrôtovo pripája k SMFT-1000 a oznamuje dáta v reálnom čase a poskytuje najpresnejšie možné merania I-U krivky.

Ak je bezdrôtové pripojenie z akéhokoľvek dôvodu prerušené, IRR2-BT bude pokračovať v zázname dát po dobu až 17 hodín, ktoré je možné neskôr porovnať s testami vykonanými na SMFT-1000.

Výsledky I-V krivky na mieste porovnávajú dáta I-V krivky výrobcu s nameranými dátami na obrazovke analyzátora

Fluke SMFT-1000 je kompatibilný so softvérom na správu dát Fluke TruTest™

PC Program TruTest™

umožňuje správu solárnych aktív, ukladanie dát a reporting na jedinej platforme.

Či už analyzujete účinnosť panelu pomocou I-U kriviek, alebo testujete bezpečnosť systému pomocou testovacieho režimu kategórie 1

v súlade s IEC 62446-1, správna správa dát je zásadný pre vytváranie ľahko zrozumiteľných správ pre klientov.

TruTest™ Software vám umožňuje rýchlo a ľahko importovať výsledky meraní priamo z vášho solárneho multifunkčného testera do počítača, organizovať a analyzovať dáta, porovnávať dáta jednotlivých aktív s predchádzajúcimi importovanými meraniami a poskytovať komplexnú a vizuálnu klientsku správu.

Možno ľahko spravovať namerané dáta z inštalácie solárneho stanovišťa a testovania uvedenia do prevádzky.

Je možné rýchlo vytvárať správy v súlade s IEC 62446-1 a ďalšími smernicami.

Analýza I-U krivky s ľahkým zobrazením vyhovel/nevzhovel.

Zobraziť zmeny krivky I-U počas niekoľkých návštev miesta merania.

Je možné porovnať dáta s predchádzajúcimi dátami z miest merania, aby ste videli zmeny v priebehu času

Stiahnite si bezplatnú 60-dňovú demo verziu TruTest™.

Ak chcete odomknúť verziu Lite alebo Advanced, zakúpte si softvérový kľúč.

 

Multifiunkčný tester solárnych panelov Fluke SMFT-1000 je dodávaný v troch zostavách:


Fluke SMFT-1000


Čo obsahuje dodávka:

Profesionálny batoh na náradie Fluke SMFT-1000-BP

SMFT-1000 Multifunkčný PV analyzátor

Nosný popruh

Poistková sada

Adaptérový kábel IRDA Optical-to-USB

Nulový adaptér

Bezdrôtový merač slnečného žiarenia IRR2-BT Pro

80PR-IRR externá teplotná sonda

Montážny držiak pre solárny panel

Puzdro na prenášanie

i100 AC/DC prúdová svorka 100 A

Súprava magnetov TPAK

Testovacia sonda TP1000 s diaľkovým testovacím tlačidlom

Súprava testovacích vodičov TL1000

Súprava testovacích vodičov TL1000-MC4

Testovací vodič TL1000/30M na cievke

Súprava spojok

 

Fluke SMFT-1000 Kit

Multifunkční tester solárních panelů SMFT‑1000_KIT

Čo obsahuje dodávka:

Profesionálny batoh na náradie Fluke SMFT-1000-BP

SMFT-1000 multifunkčný PV analyzátor

Nosný popruh

Poistková sada

Adaptérový kábel IRDA Optical-to-USB

Nulový adaptér

Bezdrôtový merač slnečného žiarenia IRR2-BT Pro

80PR-IRR externá teplotná sonda

Montážny držiak pre solárny panel

Puzdro na prenášanie

i100 AC/DC prúdová svorka 100 A

Súprava magnetov TPAK

Testovacia sonda TP1000 s diaľkovým testovacím tlačidlom

Súprava testovacích vodičov TL1000

Súprava testovacích vodičov TL1000-MC4

Testovací vodič TL1000/30M na cievke

Súprava spojok

 

Fluke SMTF-1000 Kit Pro

Multifunkční tester solárních panelů SMFT‑1000_KITPro

Čo obsahuje dodávka:

Profesionálny batoh na náradie Fluke SMFT-1000-BP

SMFT-1000 Multifunkčný PV analyzátor

Nosný popruh

Poistková sada

Adaptérový kábel IRDA Optical-to-USB

Nulový adaptér

Bezdrôtový merač slnečného žiarenia IRR2-BT Pro

80PR-IRR externá teplotná sonda

Montážny držiak pre solárny panel

Puzdro na prenášanie

i100 AC/DC prúdová svorka 100 A

Súprava magnetov TPAK

Testovacia sonda TP1000 s diaľkovým testovacím tlačidlom

Súprava testovacích vodičov TL1000

Súprava testovacích vodičov TL1000-MC4

Testovací vodič TL1000/30M na cievke

Súprava spojok

PVLEAD3 MC4 Súprava skúšobných vodičov solárnych svoriek

Softvér TruTest™ Advanced Data Management and Reporting

 

 

 

Príslušenstvo

Katalóg Fluke prístrojov na meranie na solárnych systémoch

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

 

 

Fluke SMFT-1000 Multifunkční analyzátor sorárních panelů

   
Odpor ochranného vodiče (RLo)
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost
0,00 Ω - 19,99 Ω 0,20 Ω - 19,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % + 2 Digit)
20,0 Ω- 199,9 Ω 20,0 Ω - 199,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % + 2 Digit)
200 Ω - 2 000 Ω 200 Ω - 2 000 Ω 1 Ω ± (5 % + 2 Digit)
Testovací proud ≥ 200 mA (≤ 2Ω + Rcomp)    
Zkušební napětí 4 V DC … 10 V DC    
Přepólování Ano    
Nulování měřicích kabelů (Rcomp) Up to 3 Ω    
FV modul/PV řetězec, napětí naprázdno (Voc)
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost
0,0 V - 99,9 V 5,0 V - 99,9 V 0,1 V ± (0,5 % + 2 Digit)
100 V - 1 000 V 100 V - 1 000 V 1 V ± (0,5 % + 2 Digit)
Test polarity Ano    
FV modul/PV řetězec, zkratový proud (Is/c)
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost
0,0 A - 20,0 A 0,2 A - 20,0 A 0,1 A ± (1 % + 2 Digit)
Izolační odpor (RINS)
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost
0,00 MΩ- 99,99 MΩ 0,20 MΩ- 99,99 MΩ 0,01 MΩ ± (5 % + 5 Digit)
100,0 MΩ- 199,9 MΩ 100,0 MΩ- 199,9 MΩ 0,1 MΩ ± (10 % + 5 Digit)
200 MΩ- 999 MΩ 200 MΩ- 999 MΩ 1 MΩ ± (20 % + 5 Digit)
  Rozsah měření Rozlišení Přesnost
Zkušební napětí @ bez zátěže 50 V / 100 V / 250 V up to 199,9 MΩ

500 V / 1000 V up to 999 MΩ
1 V 0 % to + 20 %
Zkušební napětí @ ≥ 1 mA 250 V @ 250 kΩ 500 V @ 500 kΩ 1 000 V @ 1 MΩ 1 V 0 % to + 10 %
Testovací proud Min. 1 mA (@ 250 kΩ / 500 kΩ / 1 MΩ) Max. 1.5 mA (short circuit)    
Kontrola blokovací diody (Vbd)
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost
0,00 V DC - 6,00 V DC 0,50 V DC - 6,00 V DC 0,01 V DC ± (5 %  + 10 Digit)
Přepěťová ochrana (SPD)
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost
0 V DC - 1 000 V DC 50 V DC - 1 000 V DC 1 V DC ± (10 % + 5 Digit)
Měření AC/DC napětí pomocí 4mm testovacích zásuvek
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost
0,0 V AC - 99,9 V AC 5,0 V AC - 99,9 V AC 0,1 V ± (2,5 % + 2 Digit)
100 V AC - 700 V AC 100 V AC - 700 V AC 1 V ± (2,5 % + 2 Digit)
0,0 V DC - 99,9 V DC 5,0 V DC - 99,9 V DC 0,1 V ± (2,5 % + 2 Digit)
100 V DC - 1 000 V DC 100 V DC - 1 000 V DC 1 V ± (2,5 % + 2 Digit)
Detekce AC/DC Ano (automaticky)    
+ / - kontrola polarity Yes    
AC/DC proud s kleštěmi i100
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost (DC, AC 50 Hz/60 Hz)
0,0 A DC – 100 A DC 1,0 A DC – 100 A DC 0,1 A ± (5 % + 2 Digit) *
0,0 A AC – 100 A AC TRMS 1,0 A AC – 100 A AC TRMS 0,1 A ± (5 % + 2 Digit) *
* Tolerance kleští i100 nejsou zahrnuty      
Tolerance kleští i100
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost (DC, AC 50 Hz/60 Hz)
N/A 1 A - 100 A DC or AC < 1 kHz 10 mV/A AC/DC ± (1,5 % + 0,1 A)
Měření AC/DC výkonu (kleštěmi i100)
Rozsah zobrazení Rozsah měření Rozlišení Přesnost (DC, AC 50 Hz/60 Hz)
0,0 V AC - 700 V AC

0,0 V DC - 1000 V DC
5,0 V AC - 700 V AC

5,0 V DC - 1000 V DC
0,1 V ± (2,5 % + 2 Digit)
0 A AC/DC - 100 A AC/DC 1 A AC/DC- 100 A AC/DC 0,1 A ± (6,5 % + 3 Digit)
0 kW/kVA – 100 kW/kVA 5 kW/kVA – 100 kW/kVA 1 kW/kVA ± (10 % + 4 Digit)

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava