Blue Panther Academy | Blue Panther s.r.o.
Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Blue Panther Academy

Blue Panther Academy

Blue Panther s.r.o. si zo skúseností uvedomuje podstatný fakt - obstaranie kvalitného meracieho prístroja ešte automaticky nemusí pre zákazníka znamenať predpokladanú úsporu výrobných alebo prevádzkových nákladov či zlepšenie kvality.

Vývoj nových a výkonnejších prístrojov má v konečnom dôsledku za cieľ úsporu práce a starostí, ale len za predpokladu, že užívateľ prístroja je dostatočne oboznámený so všetkými funkciami a možnosťami daného prístroja.

Jednoduchým prečítaním manuálu toho väčšinou nemožno dosiahnuť v dostatočnej kvalite a rýchlosti.

Z tohto dôvodu spoločnosť Blue Panther s.r.o. ponúka celý rad kurzov a školení, v ktorých užívateľa naučí optimálnemu využitiu prístroja či meracej metódy tak, aby prístroj čo najrýchlejšie priniesol očakávané výsledky.


Cieľom spoločnosti Blue Panther je to, aby sa spoločnostiam, ktoré svojich zamestnancov na školenie vysielajú, vracali finančné náklady, ktoré do zamestnanca v podobe školení vloží.

A to nielen v podobe nákladov na školenie, ale hlavne vo väčšej efektivite práce zamestnanca, a tým aj v úspore nákladov, ktorá prirodzene vyplynie z lepšej práce zamestnancov.

Preto sú školení ukončená skúškou a vydaním certifikátu.

Výber zo sortimentu produktov Blue Panther Academy:

Školenia - Termovízne meranie v priemysle

Toto školenie termovízie voľne nadväzuje na školenie Základy termovízneho merania. Rozširuje vedomosti získané v predchádzajúcom školenia o ďalšie praktické poznatky. Zameriava sa predovšetkým na aplikáciu termokamery v priemyselnom prostredí ako súčasť údržby. Zmyslom školenia je naučiť užívateľov s termokamerou profesionálne pracovať tak, aby si uvedomoval vplyv zásadných rušivých javov a dodať mu potrebnú istotu pri vyhodnocovaní získaných snímok.

Školenie - Základy merania kvality energie

Toto školenie nadväzuje na školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti, rozširuje ho o meranie kvality elektrickej energie, ktoré je jedným z dôležitých nástrojov prediktívnej údržby. Vysvetľuje interakcie medzi jednotlivými zariadeniami zapojených do elekrické siete, opisuje akým spôsobom pristupovať k meranie elektrickej energie. Popisuje aj dôležité normy a predpisy.

Školenie - Základy merania rušenia v elektrickom rozvodnom vedení

V čase, keď sú meniče a riadené pohony čoraz častejšie nasadzované do priemyselných prevádzok, sa objavuje problém znečistenia napájacej siete v podobe harmonických napätí. Tento aspekt a mnoho ďalších označujeme názvom kvalita elektrickej energie. Školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti objasňuje túto problematiku. Po absolvovaní budete mať prehľad o základných parametroch určujúcich kvalitu elektrickej energie a o nízkofrekvenčným rušenie, bude vedieť, ako toto rušenie vzniká, čo je jeho podstatou.

Školenie - Základy termovízneho merania

Termovízne meranie sa stalo nenahraditeľným pomocníkom v priemyselnej údržbe aj v stavebníctve. Na dosiahnutie relevantných výsledkov je však potrebné dodržať celý rad zásad. Tieto pravidlá sa týkajú predovšetkým podmienok, za ktorých je snímka vyhotovený a spôsobu jeho vyhodnotenie. Akým spôsobom správne používať termokameru vás naučíme na tomto školení.