Blue Panther Academy | Blue Panther s.r.o.

Blue Panther Academy

Blue Panther Academy

Blue Panther s.r.o. si zo skúseností uvedomuje podstatný fakt - obstaranie kvalitného meracieho prístroja ešte automaticky nemusí pre zákazníka znamenať predpokladanú úsporu výrobných alebo prevádzkových nákladov či zlepšenie kvality.

Spoločnosť Blue Panther s.r.o. ponúka celý rad kurzov a školení, v ktorých si účastník rozšíri vzdelanie v oblasti merania a meracích metód.


Naším cieľom je, aby sa spoločnostiam, ktoré svojich zamestnancov na školení vysielajú, vracali finančné náklady vložené do zamestnanca v podobe jeho zvýšenej klavifikácie.


Vývoj nových a výkonnejších prístrojov má v konečnom dôsledku za cieľ úsporu práce a jej vyššiu efektivitu.

To však platí iba za predpokladu, že užívateľ prístroja je dostatočne oboznámený so všetkými jeho funkciami vlastnosťami,

pozná metódy merania a vyhodnotenia výsledkov, a chápe zmysel jeho využitia metódy a prístroja.

Preto sú školení ukončená skúškou a vydaním certifikátu.

Výber zo sortimentu produktov Blue Panther Academy:

Školenia - Termovízne meranie v priemysle

Toto školenie termovízie voľne nadväzuje na školenie Základy termovízneho merania. Rozširuje vedomosti získané v predchádzajúcom školenia o ďalšie praktické poznatky. Zameriava sa predovšetkým na aplikáciu termokamery v priemyselnom prostredí ako súčasť údržby. Zmyslom školenia je naučiť užívateľov s termokamerou profesionálne pracovať tak, aby si uvedomoval vplyv zásadných rušivých javov a dodať mu potrebnú istotu pri vyhodnocovaní získaných snímok.

Školenie - Základy merania kvality energie

Toto školenie nadväzuje na školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti, rozširuje ho o meranie kvality elektrickej energie, ktoré je jedným z dôležitých nástrojov prediktívnej údržby. Vysvetľuje interakcie medzi jednotlivými zariadeniami zapojených do elekrické siete, opisuje akým spôsobom pristupovať k meranie elektrickej energie. Popisuje aj dôležité normy a predpisy.

Školenie - Základy merania rušenia v elektrickom rozvodnom vedení

V čase, keď sú meniče a riadené pohony čoraz častejšie nasadzované do priemyselných prevádzok, sa objavuje problém znečistenia napájacej siete v podobe harmonických napätí. Tento aspekt a mnoho ďalších označujeme názvom kvalita elektrickej energie. Školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti objasňuje túto problematiku. Po absolvovaní budete mať prehľad o základných parametroch určujúcich kvalitu elektrickej energie a o nízkofrekvenčným rušenie, bude vedieť, ako toto rušenie vzniká, čo je jeho podstatou.

Školenie - Základy termovízneho merania

Termovízne meranie sa stalo nenahraditeľným pomocníkom v priemyselnej údržbe aj v stavebníctve. Na dosiahnutie relevantných výsledkov je však potrebné dodržať celý rad zásad. Tieto pravidlá sa týkajú predovšetkým podmienok, za ktorých je snímka vyhotovený a spôsobu jeho vyhodnotenie. Akým spôsobom správne používať termokameru vás naučíme na tomto školení.